Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Korekta

Korekta

Korekta JPK
07.06.2021 02:00 Korekta JPK VAT. Jak poprawić błędy w jednolitym pliku kontrolnym?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, jest informacją na temat operacji księgowych prowadzonych w przedsiębiorstwie, przekazywaną do organów kontroli skarbowej, celem łatwego sprawdzenia i analizy danych przez US. JPK można wygenerować za pomocą dedykowanych programów komputerowych, nadających mu określony urzędowo format elektroniczny w postaci pliku XML. Obowiązek sporządzania JPK dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Przedsiębiorcy zobligowani są do wysyłania każdego miesiąca informacji o sprzedaży i zakupach VAT, czyli JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K) na adres Ministerstwa Finansów skąd dokumenty trafiają do właściwego urzędu skarbowego.Poza wymienionymi powyżej istnieją również inne rodzaje JPK, które należy generować, przechowywać i okazywać na każde żądanie organów kontroli podatkowej. Należą do nich JPK_KR w zakresie ksiąg rachunkowych, JPK_WB dotyczący wyciągów bankowych, JPK_MAG – dla magazynu, JPK_FA – dla faktur VAT, JPK_FA_RR – dla faktur VAT RR, JPK_PKPIR – dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów, JPK_EWP – dla ewidencji przychodów (ryczałtu).

calculator-385506 960 720
26.05.2021 02:00 Korekta zeznania rocznego za poprzedni rok

Corocznie należy uzupełnić zeznanie roczne PIT i wysłać do urzędu skarbowego. Jednak zdarza się, że takie zeznanie wymaga korekty w przypadku, gdy dojdzie do pomyłki rachunkowej, deklaracja zostanie złożona na niewłaściwym druku lub jeśli nie wykażemy wszystkich otrzymanych dochodów za dany okres rozliczeniowy.