BiznesINFO.pl
Kiedy trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy po utracie pracy?

pixabay.com

Kiedy trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy po utracie pracy?

22 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Natalia Godek

Udostępnij:

Kiedy trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy po utracie pracy? Jakie warunki trzeba spełniać, by móc zostać uznanym za osobę bezrobotną? Jaką kwotę zasiłku otrzymamy? Dowiedz się najważniejszych informacji o bezrobociu.

Kim jest bezrobotny?

Bezrobotny to osoba, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje pracy zarobkowej oraz która jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (a w przypadku osób niepełnosprawnych - na minimum połowie etatu). Osoba ta musi być pełnoletnia i być w wieku produkcyjnym, nie może się uczyć, a także odbywać kary pozbawienia wolności, nie nabyła prawa do renty oraz nie posiada więcej niż 2 ha powierzchni rolnej.

W Polsce stopa bezrobocia z roku na rok zmniejsza się. Bezrobotnymi najczęściej są osoby powracające na rynek pracy albo dopiero wchodzące na niego, a także osoby, które zostały zwolnione lub same zrezygnowały z pracy.

Kiedy trzeba się zarejestrować?

Jako osoba bezrobotna możemy zarejestrować się najwcześniej dzień po zakończeniu zatrudnienia, utracie prawa do renty lub wykreśleniu działalności gospodarczej z ewidencji. W urzędzie nie można zarejestrować się będąc na zasiłku chorobowym. Podczas składania wniosku należy dołączyć także dokumenty potwierdzające kwalifikacje (na przykład dyplomy z uczelni) oraz świadectwa pracy. Pełny wykaz potrzebnych zaświadczeń znajduje się na stronach urzędów pracy.

Bezrobotni mogą liczyć na pomoc z urzędu w zakresie szkoleń, kursów, wykładów, doradztwa zawodowego lub poszukiwania pracy. Dodatkowo mogą korzystać z ubezpieczenia ZUS.

Wysokość zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany co miesiąc. Jego wysokość jest uzależniona od ogólnego stażu pracy. W przypadku, gdy wynosi on do pięciu lat, to wypłacana jest kwota 80% zasiłku podstawowego. Od pięciu do 20 lat jest to 100%. Natomiast w przypadku stażu pracy wynoszącego więcej niż 20 lat jest to 120%.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >