Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Kiedy trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy po utracie pracy?
Natalia Godek
Natalia Godek 22.01.2021 01:00

Kiedy trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy po utracie pracy?

Kiedy trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy po utracie pracy?
pixabay.com

Kim jest bezrobotny?

Bezrobotny to osoba, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje pracy zarobkowej oraz która jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (a w przypadku osób niepełnosprawnych - na minimum połowie etatu). Osoba ta musi być pełnoletnia i być w wieku produkcyjnym, nie może się uczyć, a także odbywać kary pozbawienia wolności, nie nabyła prawa do renty oraz nie posiada więcej niż 2 ha powierzchni rolnej.

W Polsce stopa bezrobocia z roku na rok zmniejsza się. Bezrobotnymi najczęściej są osoby powracające na rynek pracy albo dopiero wchodzące na niego, a także osoby, które zostały zwolnione lub same zrezygnowały z pracy.

Kiedy trzeba się zarejestrować?

Jako osoba bezrobotna możemy zarejestrować się najwcześniej dzień po zakończeniu zatrudnienia, utracie prawa do renty lub wykreśleniu działalności gospodarczej z ewidencji. W urzędzie nie można zarejestrować się będąc na zasiłku chorobowym. Podczas składania wniosku należy dołączyć także dokumenty potwierdzające kwalifikacje (na przykład dyplomy z uczelni) oraz świadectwa pracy. Pełny wykaz potrzebnych zaświadczeń znajduje się na stronach urzędów pracy.

Bezrobotni mogą liczyć na pomoc z urzędu w zakresie szkoleń, kursów, wykładów, doradztwa zawodowego lub poszukiwania pracy. Dodatkowo mogą korzystać z ubezpieczenia ZUS.

Wysokość zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany co miesiąc. Jego wysokość jest uzależniona od ogólnego stażu pracy. W przypadku, gdy wynosi on do pięciu lat, to wypłacana jest kwota 80% zasiłku podstawowego. Od pięciu do 20 lat jest to 100%. Natomiast w przypadku stażu pracy wynoszącego więcej niż 20 lat jest to 120%.

Tagi: Bezrobocie