BiznesINFO.pl
calculator-1680905 1920

pixabay.com

Karta podatkowa a warunki korzystania

23 Maja 2021

Autor tekstu:

Michał Fitz

Udostępnij:Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna swoją działalność gospodarczą, staje na początku przed kilkoma istotnymi wyborami, które będą miały realny wpływ na jego działalność i jej
rozwój. Jednym z takich wyborów jest kwestia zdecydowania się na odpowiednią formę
opodatkowania. Form jest kilka, a jedną z najprostszych jest karta podatkowa. Jak wygląda rozliczanie na jej podstawie? Ile wynosi wartość odprowadzanego podatku? Kto może jej używać? Karta podatkowa a warunki korzystania z niej.

Karta podatkowa – czym jest?

Przede wszystkim, jak już zaznaczono wyżej, karta podatkowa jest jedną z form opodatkowania działalności, która opiera się na wcześniej ustalonych stawkach. To jednak jej uproszczone określenie. Fachowa definicja mówi, że karta podatkowa to podatkowa to uproszczona metoda wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku, uwzględniająca rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i niektóre dodatkowe kryteria. Jest to forma opodatkowania, którą należy uiszczać każdego kolejnego miesiąca. Powinno się to zrobić do siódmego dnia tego miesiąca, rozliczając
miesiąc poprzedni.

Karta podatkowa – kto może z niej korzystać?

Wyżej ustalono, że karta podatkowa to jedna z kilku możliwych do wyboru form opodatkowania. Jednak każda z tych form ma określone pewne warunki, które dana działalność gospodarcza musi spełniać, by mogła być ona rozliczana właśnie w tej konkretnej formie. Jakie są to warunki w przypadku karty podatkowej? Przede wszystkim, przedsiębiorcy, którzy chcą się na jej zasadach rozliczać, nie mogą prowadzić innej, pozarolniczej działalności
gospodarczej. Dodatkowo, małżonek takiego przedsiębiorcy nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie. Ponadto, taka działalność nie może wytwarzać produktów opodatkowanych akcyzą. Musi też ona działać na terytorium państwa polskiego.

To podstawowe warunki, które działalność gospodarcza musi spełniać, by móc rozliczać się na podstawie karty podatkowej. Dodatkowo jednak musi ona działać w jednej z określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów branż. Chodzi o działalności w zakresie: usługowym; wytwórczo-usługowym; handlu detalicznego żywnością i napojami z wyjątkiem alkoholi, handlu detalicznego nieżywnościowego z wyjątkiem paliw, środków transportu i części mechanicznych; gastronomicznym; usług transportowych; usług edukacyjnych; usług rozrywkowych; sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach; opieki domowej nad dziećmi i
chorymi; wolnych zawodów świadczonych w zakresie ochrony zdrowia; wolnych zawodów świadczących usługi weterynaryjne.

Karta podatkowa – wysokość stawki podatku

Wiadomo już, że podatek uiszczany na podstawie karty podatkowej nie jest obliczany specjalnym wzorem, jak chociażby podatek dochodowy, a jest po prostu wyliczany z uprzednio ustalonej stawki. Ta jest zależna od kilku czynników i w zależności od nich, działalność będzie obowiązywała jedna z ustalonych odgórnie stawek, które zmienianie są z
początkiem każdego roku. Jakie są to czynniki? Zalicza się do nich liczba mieszkańców gminy, w której operuje dana działalność gospodarcza, a także liczba zatrudnionych w niej pracowników. Dodatkowo wpływ na wysokość stawki ma też rodzaj prowadzonej działalności. Różni się ona bowiem w zależności od branży, choć ta oczywiście musi zawierać się pośród tych wymienionych powyżej.

Karta podatkowa – jak z niej skorzystać?

Jeśli przedsiębiorca spełnia wszystkie powyższe warunki i chce zdecydować się na wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania swojej działalności, to jak ma to zgłosić? W przypadku osób dopiero zakładających działalność sprawa jest bardzo prosta. W momencie rejestracji działalności wystarczy po prostu wybrać tę formę w formularzu CEIDG-1. Jeśli sprawa dotyczy
przedsiębiorcy, który już rozlicza się na podstawie innej formy opodatkowania i chce ją zmienić na kartę podatkową, musi we właściwy sposób wypełnić wniosek PIT-16 i zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, do którego przynależy. Musi to wykonać do 20 stycznia roku, w którym chciałby być rozliczany już na zasadach karty podatkowej. Wówczas musi poczekać na pozytywna decyzję urzędu, który ma na jej wydanie 4 miesiące.Podobne artykuły

BaltCap

Finanse

Kompleksowa obsługa PPP przez BaltCap. O specyfice projektów rozmawiamy z ekspertem

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >