BiznesINFO.pl
Jak złożyć wniosek urlopowy?

pixabay.com

Jak złożyć wniosek urlopowy?

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Urlop wypoczynkowy to prawo zagwarantowane pracownikowi na umowie o pracę przez zapis Kodeksu pracy. Czy pracodawca ma obowiązek przyjąć wniosek o urlop? Ile dni wolnych przysługuje pracownikom oraz jak powinien wyglądać prawidłowo wypełniony wniosek?

Komu przysługuje urlop?

Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego mają wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę, w każdym wymiarze godzinowym. Jeśli jest to pracownik pełnoetatowy, a jego staż pracy wynosi mniej niż 10 lat, rocznie przysługuje mu 20 dni urlopowych. Jeśli natomiast jest to pracownik pełnoetatowy ze stażem pracy 10 lat i więcej, wówczas rocznie ma prawo do 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego. Bardzo istotną informacją będzie fakt, że do stażu pracy nie jest liczone jedynie zatrudnienie w firmach, ale również przykładowo ukończenie średniej szkoły zawodowej, szkoły ogólnokształcącej czy szkoły wyższej, co daje odpowiednio maksymalnie 5 lat, 4 lata i 8 lat doliczonych do ogólnego czasu pracy. Co ważne, okresy nauki nie sumują się.

Ponadto zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi, który pierwszy raz podjął pracę w danym roku kalendarzowym, przysługuje prawo do urlopu z upływem każdego kolejnego miesiąca w pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, który przysługuje mu po przepracowaniu roku.

Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin urlop liczony jest godzinowo. Z założenia dzień pracy przy wyliczaniu urlopu ustalany jest jako 8 h każdego dnia. Następnie według harmonogramu pracy osoby zatrudnionej, wylicza się, ile dni wolnych da suma przysługujących godzin urlopowych.

Jak powinien wyglądać wniosek urlopowy?

Nie ma ścisłego przepisu określającego wymogi dotyczące wniosku urlopowego. W Internecie dostępnych jest jednak mnóstwo wzorów, a niektóre firmy posiadają swój własny. Uzupełnienie czy nawet sporządzenie samemu takiego wniosku jest dość łatwe, ponieważ nie wymaga on wiele treści. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego należy złożyć u swojego pracodawcy lub przełożonego. Następnie oczekuje się na odpowiedź i wyrażenie zgody.

Co powinien zawierać wniosek urlopowy?

Wniosek ten powinien zawierać dane pracownika, tj. imię i nazwisko oraz zajmowane w firmie stanowisko. Na dokumencie należy również umieścić dane firmy oraz opcjonalnie imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, do której skierowany jest nasz wniosek. U góry zapisujemy także datę i miejsce stworzenia wniosku. Jeśli chodzi o część główną wniosku, tak naprawdę może ona zamknąć się w jednym zdaniu, nie ma tu potrzeby rozpisywania się, a nawet uzasadniania składania wniosku urlopowego. W treści należy zawrzeć tylko informację o tym, za jaki rok chcemy wykorzystać dany urlop, w jakim terminie chcemy go wykorzystać oraz o ile dokładnie dni wnioskujemy. Oczywiście na sam koniec wniosek należy opatrzyć swoim podpisem.

Czy pracodawca może odrzucić wniosek urlopowy?

Niestety, rzeczywistość nie zawsze pokrywa się z założonymi planami i często uzupełniane przez pracowników harmonogramy urlopowe pozostają tylko na papierze. Jednak z chwilą podania do wiadomości pracownikom harmonogramu na dany rok, zaczyna on być wiążący dla obu stron, a zmiany ustalonych terminów mogą być dokonane tylko z w szczególnych przypadkach, np. gdy nieobecność pracownika spowoduje poważne zakłócenia toku pracy. Jeśli obie strony zgodzą się co do zmiany terminu, szczególne przypadki nie muszą następować.

Jeśli natomiast dochodzi do sytuacji, w której pracownik uznaje, że nie ma przesłanek do odmowy zaplanowanego urlopu, ma prawo domagać się go przed sądem pracy. Tym samym pracodawca będzie musiał uzasadnić przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego.

Ponadto w wyjątkowych sytuacjach istnieje również możliwość odwołania pracownika z urlopu, ma to miejsce, gdy pojawią się nagłe okoliczności powodujące, że obecność pracownika jest niezbędna.

Wniosek urlopowy a urlop na żądanie

Istnieje szczególny rodzaj urlopu zwany urlopem na żądanie. Niezależnie od tego, w jakim wymiarze godzin pracownik jest zatrudniony oraz jaki ma za sobą staż pracy, przysługują mu 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku. Istotne jest, by pracownik był zatrudniony na umowę o pracę, ponieważ tylko wówczas taki typ urlopu przysługuje. Niewykorzystany w danym roku urlop na żądanie nie przechodzi na rok kolejny.

Z uwagi na fakt, że urlop na żądanie dotyczy sytuacji nagłych, nie zachodzi tu konieczność znacznego wyprzedzenia w składaniu wniosku o jego umożliwienie. Konieczność pobrania tego urlopu pracownik ma obowiązek zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu na żądanie, ale przed rozpoczęciem pracy według obowiązującego rozkładu czasu pracy. Nie obowiązuje konkretny dokument, który składany ma być ze względu na ten rodzaj urlopu. Możemy o nim poinformować pracodawcę nawet telefonicznie lub sms-em.

Pracodawca może odmówić urlopu na żądanie, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach związanych z zagrożeniem dobra lub mienia pracodawcy albo całej firmy, do której mogłoby dojść w przypadku nieobecności pracownika.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >