BiznesINFO.pl > Handel > Jak złożyć reklamację? Co to jest rękojmia i gwarancja?
Iga Marciniszyn
Iga Marciniszyn 22.03.2022 08:38

Jak złożyć reklamację? Co to jest rękojmia i gwarancja?

Jak złożyć reklamację? Co to jest rękojmia i gwarancja?
pixabay.com

Czym jest reklamacja?

Reklamacja jest żądaniem wystosowanym do sprzedawcy albo wykonawcy usług związanym z jakością towaru lub wykonania usług, która nie spełniła naszych oczekiwań. W ramach złożonej reklamacji konsument może wnioskować o wymianę, naprawę towaru albo ponowne wykonanie usługi, ale również o zwrot całej lub części kwoty zapłaconej za towar lub wykonanie usługi. Wybór żądania zależy od decyzji konsumenta, ale sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Podstawą do złożenia reklamacji może być rękojmia lub gwarancja, jeśli została udzielona. Większość przepisów regulujących reklamację towaru albo usług obejmują przepisy Kodeksu cywilnego.

Jak skorzystać z rękojmi?

Jedną z metod złożenia reklamacji jest rękojmia. Jest to tryb złożenia reklamacji związany z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną towaru, który został zakupiony przez konsumenta. Wadą fizyczną nazywany niezgodność produktu z umową np. gdy produkt nie ma właściwości, które tego rodzaju produkt powinien mieć, nie spełni warunków, o których konsument został zapewniony lub gdy konsument otrzymał towar niekompletny. Wada prawna towaru wiąże się np. z sytuacją, gdy towar jest własnością osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej lub cechuje się ograniczeniami w korzystaniu na skutek decyzji właściwego organu. Jeżeli kupujący składa reklamację z tytułu rękojmi, za wadę odpowiedzialny jest sprzedawca i do niego konsument powinien skierować wniosek z reklamacją. Ważną informacją jest fakt, że przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji.

Przez jaki czas można złożyć rękojmię?

Sprzedawca odpowiada za towar, jeśli wada zostanie wykryta w okresie do 2 lat od momentu jego wydania. Termin ten nie może zostać skrócony poza przypadkiem sprzedaży towarów używanych, wówczas okres ten można zmienić na roczny. W powyższych terminach następuje domniemanie, że wada istniała już w momencie sprzedaży, więc to sprzedawca musi udowodnić, że powstała w wyniku konsumenta. Jeśli natomiast wada zostanie zauważona w późniejszym terminie niż powyższe, to konsument musi wykazać, że wada istniała już w momencie zakupu. Jeśli jednak sprzedawca świadomie zataił wady towaru, niezależnie od tego, jaki czas minął od wykrycia wady, kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.

Wymiana lub naprawa towaru, obniżenie ceny czy rezygnacja z zakupu?

Jednym z żądań konsumenta związanych z reklamacją może być wymiana rzeczy lub jej naprawa. Przedsiębiorca nie zawsze musi się na to rozwiązanie zgodzić. W przypadku, gdy jest to niemożliwe do zrealizowania lub gdy wymaga nadmiernych kosztów, sprzedawca może odmówić proponując w zamian inne rozwiązanie. Natomiast, jeśli chodzi o odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny, konsument może wnioskować o takie rozwiązanie, gdy wada ma istotny charakter. W przypadku żądania dotyczącego obniżenia ceny we wniosku należy uwzględnić informację o tym, jaka kwota ma zostać zwrócona.

Tagi:
Polecane