BiznesINFO.pl
stapler-1016310 1920

https://pixabay.com/photos/stapler-pen-paperwork-invoice-1016310/

Jak ustalić prawidłową stawkę VAT na fakturze?

20 Maja 2021

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

Udostępnij:

Podatek VAT to świadczenie od towarów i usług, które jest naliczane procentowo od ich wartości. Będąc płatnikiem VAT musimy zwracać uwagę, czy na wystawianej przez nas fakturze widnieje odpowiednia stawka VAT. Jak ją ustalić?

Stawka VAT na fakturze

Faktura VAT jest dokumentem wykazującym sprzedaż na rzecz firm lub zaliczkę od firmy. Wystawiana jest na dokonane już lub przyszłe transakcje sprzedaży towarów lub usług. Osoba wystawiająca fakturę, będąca płatnikiem VAT, wystawia fakturę na kwotę netto, która zostaje zwiększona o odpowiednią kwotę podatku. Jeżeli przedsiębiorca wystawiający fakturę podejrzewa, że towar lub usługa, która się na niej znajduje, nie podlega podstawowemu podatkowi VAT wynoszącemu 23%, zobowiązany jest sprawdzić, czy nie powinien użyć obniżonej stawki podatku.

Jakie stawki VAT obowiązują w Polsce?

W Polsce wyróżniamy następujące stawki VAT:

  • 23% - podstawowa stawka podatku VAT,

  • 8% - obniżona stawka podatku VAT (stosowana m.in. przy sprzedaży leków, usług budowlanych, gazet, czasopism lub niektórych usług gastronomicznych),

  • 5% - obniżona stawka podatku VAT (stosowana m.in. przy sprzedaży książek, produktów spożywczych i rolnych),

  • 0% - stawka przeznaczona głównie dla transakcji zagranicznych z innymi firmami Unii Europejskiej - dla eksportu towarów Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów,

  • ZW - zwolnienie z VAT (stosowana przez przedsiębiorców zwolnionych z VAT ze względu na rodzaje świadczonych usług czy kwoty limitu),

  • NP - nie podlega opodatkowaniu (stosowana przy wystawianiu faktur na rzecz firm zagranicznych).

Niektórym przedsiębiorcom przysługuje zwolnienie z opłacania podatku VAT. Istnieją dwa rodzaje zwolnienia - przedmiotowe i podmiotowe. Przedmiotowe dotyczy podatników, których działalność związana jest na prowadzeniu usług medycznych, finansowych lub edukacyjnych. Specyfika wykonywanej przez nich pracy zwalnia ich z konieczności płacenia podatku. Podmiotowe zwolnienie z VAT dotyczy z kolei działalności, których roczne przychody nie przekroczyły 200 000 zł netto. 

Stawka 0% a ZW

Po ustaleniu stawki VAT jako 0% lub ZW, na fakturze nie widnieje kwota VAT. Należy jednak zwrócić uwagę na różnice występujące między tymi stawkami. Jeżeli zastosowana zostanie stawka 0%, przedsiębiorca ma możliwość odliczenia VAT od kosztów i wydatków, które tej sprzedaży dotyczyły. Przy oznaczeniu transakcji ZW, czyli sprzedaży zwolnionej, nie ma możliwości odliczenia VAT od kosztów poniesionych przy sprzedaży. 

Jak ustalić odpowiednią stawkę VAT?

Zdarzają się sytuacje, gdy samodzielna klasyfikacja towaru lub usługi nie jest łatwa lub możliwa, a co za tym idzie, trudno jest ustalić dla nich odpowiednią stawkę VAT. Dobrym rozwiązaniem jest zasięgnięcie informacji w PKWIU, czyli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Wszystkie towary i usługi niepodlegające podstawowej stawce VAT są tam wyszczególnione. 

Konsekwencje zastosowania błędnej stawki VAT na fakturze

W przypadku popełnienia błędu i ustalenia błędnej stawki VAT dla towaru lub usługi konieczne może być skontaktowanie się z odpowiednim urzędem skarbowym. 

W przypadku użycia zawyżonej stawki VAT, doszło do sprzedaży w wyższej cenie, a urząd skarbowy otrzymał z tego tytułu wyższą wartość podatku (na przykład 23% zamiast 8%). W takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą z prawidłową, niższą stawką, jednak wykonanie korekty dokumentu nie jest koniecznością. Obowiązkowe natomiast jest złożenie korekty deklaracji VAT w przypadku chęci odzyskania nadpłaconej kwoty.

Jeżeli doszło do zaniżenia stawki VAT na fakturze, na przykład zamiast podstawowej 23%, przedsiębiorca użył obniżonej stawki 8%, mamy do czynienia z zaniżeniem zobowiązania podatkowego i konieczne jest niezwłoczne wystawienie korygującej faktury, która zawiera odpowiednią, wyższą stawkę. W przypadku wysyłki deklaracji VAT z błędnymi danymi, przedsiębiorca musi wystawić korektę deklaracji za dany okres oraz dopłacić brakujący VAT wraz z możliwymi naliczonymi odsetkami.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >