BiznesINFO.pl
Ile zarabia sołtys

biznesinfo.pl/Przemysław Terlecki

Ile zarabia sołtys? Ujawniamy stawki na wsiach

27 Marca 2021

Autor tekstu:

Wiktoria Pękalak

To ile zarabia sołtys, zależy od kilku czynników, jednak stawki i tak szokują. Okazuje się, że nie jest to tak lukratywna posada, jak moglibyśmy się w pierwszej chwili spodziewać.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile zarabia sołtys

  • Kto wybiera sołtysa

  • Co robi sołtys

Ile zarabia sołtys?

To, ile zarabia sołtys, uzależnione jest od kilku czynników, choć stawki są raczej do siebie podobne. Mimo że w Polsce działa ponad 40 tysięcy sołectw będących jednostkami pomocniczymi gminy, mało kto zastanawia się, jak wysokie może być wynagrodzenie sołtysa.

Warto wiedzieć, że dieta sołtysa ustalana jest przez Radę Gminy i jest sumą dwóch mniejszych kwot: comiesięcznej diety oraz prowizji od zebranego podatku. Ta kwota nie jest jednolita i zwykle wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, mimo że w rządzie pojawiały się już dyskusje o tym, by ustalić stałą kwotę wynagrodzenia dla sołtysa dla każdej gminy w Polsce, podaje portal zadluzenia.com. Mimo to do tej pory nie zapadła żadna wiążąca decyzja.

Na tę chwilę średnia dieta sołtysa wynosi od 200 do 300 zł, okazuje się jednak, że nie każdy sołtys może liczyć na jakiekolwiek pieniądze. Z danych portalu wynika, że dietę otrzymuje 9 na 10 sołtysów.

Z portalu Wieści Rolnicze wynika, że np. w gminie Mielnik (powiat siemiatycki, woj. podlaskie) zryczałtowana miesięczna dieta sołtysa wynosi 120 zł.

- Dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach rady gminy, naradach z wójtem oraz rekompensatę kosztów innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa. Podstawę wypłaty diety stanowi lista obecności na sesji oraz naradach z wójtem - wyjaśniła Iwona Paździora-Patkowska z Urzędu Gminy Mielnik.

Co robi sołtys?

Gospodarz sołectwa wybierany jest co 4 lata. Jego obowiązkiem jest, najogólniej mówiąc, reprezentowanie interesów sołectwa w gminie i powiecie.

Rada Gminy może wyznaczyć sołtysa do zbierania od mieszkańców podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego w danym sołectwie. Za wykonanie takiego zadania sołtysowi należy się prowizja za inkaso podatków, która jest określona w uchwale Rady Gminy i wcale nie wynosi wiele. To zwykle 2-3 proc. od całej zebranej kwoty. Ważne jest też, że z tytułu wynagrodzenia sołtys musi rozliczać się z fiskusem.

Taki obowiązek nie jest jednak regułą. W wielu gminach zrezygnowano z tego typu praktyk, ponieważ w wielu przypadkach mieszkańcy wsi sprzeciwiali się dodatkowemu zarobkowi gospodarza sołectwa.

Ważnym zadaniem sołtysa jest też pośredniczenie pomiędzy wioską a gminą czy powiatem. Jeśli pojawia się jakiś problem, mieszkańcy gminy w pierwszej kolejności przychodzą właśnie do sołtysa. Do tego typu problemów należą najczęściej: wykaszanie poboczy, naprawa studzienek, czy odrestaurowanie budynków wspólnej użyteczności, jak np. świetlica, dowiadujemy się z portalu Wiadomości Rolnicze.

Zadaniem sołtysa jest przekazanie wszystkich tych uwag wyżej - do samorządu. Działa to także w drugą stronę. Burmistrz lub starosta może poprosić sołtysa o przekazanie jakiejś informacji mieszkańcom gminy, np. organizując spotkanie lub rozwieszając plakaty informacyjne.

Tagi:

zarobkiwypłataile zarabia

Wiktoria PękalakAutor

Redaktor Biznesinfo. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, student filozofii. Wcześniej w miesięczniku "Teatr". Niestrudzenie projektuje zasadę ekwiwalencji z osi odbioru na oś kombinacji.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Finanse

Emerytura prezydencka. Jakie świadczenia dostają Wałęsa, Kwaśniewski i Komorowski

Czytaj więcej >

Finanse

Program 500 plus. W trzy dni do ZUS-u spłynęło około 970 tys. wniosków

Czytaj więcej >

Finanse

Największy polski bank ostrzega klientów: mogą stracić pieniądze i kontrolę nad kontem

Czytaj więcej >

Finanse

Problemy z dostępnością oleju napędowego. Branża paliwowa odpowiada

Czytaj więcej >

Finanse

Ulga podatkowa za składki na IKZE. Pod pewnym warunkiem skarbówka może Ci zwrócić nawet 3411,07 zł

Czytaj więcej >

Finanse

Weekend z utrudnieniami w pięciu bankach. Niedostępne będą m.in. bankowość internetowa i transakcje Blikiem

Czytaj więcej >