BiznesINFO.pl
elderly-981400 1920

pixabay.com

Ile wynosi najniższa emerytura i kto ma do niej prawo?

23 Maja 2021

Autor tekstu:

Michał Fitz

Udostępnij:Wiele osób w trakcie swojej kariery zawodowej nie myśli o emeryturze i nie interesuje się za bardzo tematem jej przyznawania i wyliczania. To błąd, bowiem ta niewiedza może się
okazać fatalna w skutkach. Należy wiedzieć, w jaki sposób zagwarantować emeryturę
i jaka jest stawka nawet najniższego wymiaru tego świadczenia, by ewentualnie móc działać w kierunku jej powiększenia. Jak więc na tę chwilę prezentuje się sytuacja prawna dotycząca emerytury? Ile wynosi najniższa emerytura i kto ma do niej prawo?

Emerytura – czym jest?

By dobrze zrozumieć zasady dotyczące emerytury, warto najpierw poznać jej definicję, nawet jeśli jej powszechne rozumienie jest raczej oczywiste. Emerytura jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje osobom po przepracowaniu określonej ustawowo liczby lat oraz po przekroczeniu konkretnego, również ustalanego odgórnie, wieku. Świadczenie to nie jest stałe dla wszystkich, różni się w zależności od wyżej wspomnianych czynników i rodzaju podejmowanej w trakcie kariery pracy.

Emerytura – kto ma do niej prawo?

Jak ustalono powyżej, emerytura przysługuje tym osobom, które spełniły konkretne warunki. Musza one przekroczyć ustalony wiek emerytalny, który na tę chwile w Polsce wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Poza osiągnięciem odpowiedniego wieku dana osoba musi też wykazywać odpowiednio długi staż pracy. Na tę chwilę jest to 25 lat dla mężczyzn i 20 lat
dla kobiet. Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które nie spełnią drugiego warunku i ich staż pracy nie będzie wystarczający, również otrzymają świadczenie emerytalne. Będzie ono jednak niższe od wartości emerytury minimalnej i będzie równe wysokości składek ubezpieczeniowych zgromadzonych na koncie emerytalnym. ZUS nie jest wtedy zobligowany do wypłacenia emerytury minimalnej, gdyż dana osoba nie spełniła podstawowych warunków. Taka sytuacja może dotyczyć osób, które miały długie przerwy w pracy, bądź były głównie zatrudniane na mocy umowy o dzieła, od której nie odprowadza się składek
emerytalnych. Często spotyka to też matki, które poświeciły się opiece nad rodziną, dziećmi i domem. Choć z pewnością wykonywały pracę i na pewno wiązał się z tym spory wysiłek oraz wiele wyrzeczeń, takie obowiązki nie są wliczane do stażu pracy, w związku z czym takie osoby dostają bardzo niskie emerytury.

Ile wynosi najniższa emerytura?

Pozostałe osoby, które spełniły dwa wyżej określone warunki, będą otrzymywały emeryturę przynajmniej o wartości minimalnej. Będzie się to tyczyło również osób, których łączna wartość składek ubezpieczeniowych zgromadzonych na koncie emerytalnym nie będzie w teorii wystarczała do wypłacenia emerytury minimalnej. W takich wypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych  z mocy prawa dokłada do tych składek, by osiągnęły one poziom emerytury minimalnej.

Stawka emerytury minimalnej jest ustalana ustawowo, co oznacza, że na przestrzeni lat może ona ulec zmianie. Zadziało się tak chociażby w tym roku. Minimalna wartość emerytury wzrosła od marca 2021. Na ten moment wynosi ona 1250,88 zł. Warto zaznaczyć, że jest to kwota określana brutto, co oznacza, że faktyczna suma pieniędzy, która trafi do emeryta będzie niższa. Po odprowadzeniu wszelkich składek z wyżej określonej stawki minimalnej, faktyczna, minimalna emerytura, która dana osoba otrzyma na rękę będzie wynosiła 1066,24 zł.

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione informacje, nie ma już wątpliwości, dlaczego warto zwracać uwagę na zasady dotyczące wypłacania emerytury. Zadbanie o spełnienie wszystkich czynników i odpowiednie odprowadzanie składek w trakcie kariery pozwoli na korzystanie z godnych świadczeń emerytalnych, a zaniedbanie tej sprawy może doprowadzić do ciężkiej
sytuacji finansowej w wieku, w którym nie będzie już możliwości podjęcia każdej pracy. Dobrze jest też więc zadbać o własne oszczędności emerytalne, które w przyszłości będą wartością dodaną do emerytury i pozwolą na wykorzystanie wieku emerytalnego na zasłużony odpoczynek, zamiast na szukanie dodatkowego zarobku.
Wyeliminują też przykrą konieczność finansowego wspomagania przez rodzinę lub
dzieci.Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >