Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 28 Listopada 2020

Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Zarówno pracownik, jak i pracodawca, mogą wypowiedzieć umowę o pracę, aby rozwiązać stosunek pracy. Musi jednak upłynąć okres wypowiedzenia umowy o pracę. Poniżej wyjaśniamy, ile trwa i jak liczyć okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Umowa o pracę zawiera okres wypowiedzenia, który umożliwia jednej ze stron zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Pod tym względem wyraźnie różni się od umowy zlecenia, która najczęściej pozwala natychmiastowo zakończyć stosunek pracy – chyba, że umowa stanowi inaczej. Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest regulowany przez Kodeks pracy, natomiast umowy zlecenia – przez Kodeks cywilny.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę ma przede wszystkim uchronić każdą ze stron umowy przed nieoczekiwanym ustaniem stosunku pracy. Jeśli pracodawca chce wypowiedzieć umowę, pracownik będzie miał szansę znaleźć nową pracę, a jeśli to pracownik wypowiada umowę – pracodawca będzie miał czas na znalezienie zastępstwa.

Pracownik, który ma bardzo napięte relacje z pracodawcą i chce się zwolnić, powinien pamiętać, że ma prawo złożyć wypowiedzenie umowy, natomiast pracodawca nie tylko nie może go odrzucić, ale ma obowiązek zaakceptować decyzję pracownika. Nawet jeśli pracodawca nie zamierza zapoznać się z treścią dokumentu, przyjmuje się, że jest on ważny w dniu, w którym pracownik zamierzał go wręczyć. W tym samym dniu rozpoczyna się również okres wypowiedzenia umowy o pracę. W takich sytuacjach warto mieć świadka, który w razie postępowania sądowego potwierdzi, że pracownik złożył wypowiedzenie.

Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest zależny od samej umowy o pracę, która może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Okres wypowiedzenia jest również uzależniony od czasu, na jaki została zawarta umowa oraz od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeśli:

  • pracownik był zatrudniony na krócej niż 6 miesięcy – okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 2 tygodnie;
  • pracownik był zatrudniony na dłużej niż 6 miesięcy – okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 1 miesiąc;
  • pracownik był zatrudniony na dłużej niż 3 lata – okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony jest taki sam. Jednak w przypadku umowy na czas nieokreślony, umowa może zostać rozwiązana tylko w określonych sytuacjach, z podaniem przyczyny jej rozwiązania. Pracownik i pracodawca mogą również rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron. W tej sytuacji, umowa zostanie rozwiązana natychmiastowo lub w innym, dowolnie ustalonym terminie, lecz bez konieczności czekania na upływ ustawowego okresu powiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny jest inny niż w przypadku umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Jeśli:

  • pracownik był zatrudniony na krócej niż 2 tygodnie – okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 3 dni robocze,
  • pracownik był zatrudniony na dłużej niż 2 tygodnie – okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 1 tydzień,
  • pracownik był zatrudniony na 3 miesiące – okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 2 tygodnie.

Pamiętajmy, że umowa o pracę na okres próbny pozwala pracodawcy sprawdzić kwalifikacje pracownika, dlatego może trwać maksymalnie przez 3 miesiące. Pracodawca może oczywiście przedłużyć umowę.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – jak liczyć?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę może zostać wyznaczony w dniach, tygodniach lub miesiącach. Jeśli okres wypowiedzenia jest liczony:

  • w miesiącach – rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie, i skończy się z ostatnim dniem miesiąca,
  • w tygodniach – rozpoczyna się od pierwszej niedzieli po dniu złożenia wypowiedzenia. W tym przypadku, okres wypowiedzenia umowy o pracę kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, zatem umowa zostanie rozwiązana w sobotę,
  • w dniach – rozpoczyna się w dniu roboczym, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News