Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Ewidencja przebiegu pojazdu. Czym jest? Jakie są jej zasady i procedury?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Ewidencja przebiegu pojazdu. Czym jest? Jakie są jej zasady i procedury?

ewidencja przebiegu pojazdu
Pixabay.com

Ewidencja przebiegu pojazdu. Czym tak naprawdę jest?

Ewidencja przebiegu pojazdu potocznie nazywana kilometrówką to dokument, który dostarcza informacji dotyczących tras pojazdu, kierowców a także daje informacje o ponoszonych kosztach. Ewidencja przebiegu pojazdu w szczególności powinna zawierać następujące zapisy i dane:

 • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby używającej pojazd,

 • pojemność silnika oraz numery rejestracyjne pojazdu,

 • numer następnego wpisu,

 • datę, cel przejazdu a także opis trasy,

 • liczbę przejechanych kilometrów,

 • stawkę za przebyty kilometr,

 • kwotę wynikająca z iloczynu liczby faktycznie przebytych kilometrów oraz stawki za 1km przebiegu, określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,

 • dane oraz podpis podatnika.

Ewidencja przebiegu pojazdu. Jakie są zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

Ewidencję przebiegu pojazdu należy prowadzić osobno dla każdego wykorzystywanego podczas pracy pojazdu. Uwaga! Ewidencja przebiegu powinna być prowadzona przez faktycznego użytkownika pojazdu – podatnika, pracownika, zleceniobiorcę, w każdym jednak przypadku ewidencja powinna zostać zatwierdzona przez podatnika. Ewidencję przebiegu pojazdu należy prowadzić w sposób ciągły, nieprzerwany, należy ją ponadto uzupełniać na bieżąco. Oznacza to, że dokumentacja powinna zostać zaktualizowana po każdym przejeździe. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest stawienie się w miejscu pracy, w związku z tym koszty dojazdu pracownika nie powinny być ujmowane w ewidencji, ponieważ nie jest to użytkowanie pojazdu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnika. Jednakowoż nie ma żadnych przepisów zabraniających uznawania tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Ewidencja przebiegu pojazdu. Jakie skutki związane są z prowadzeniem ewidencji w sposób nieprawidłowy?

Prowadzenie w sposób nieprawidłowy ewidencji przebiegu pojazdu skutkuje następującymi konsekwencjami:

 • niemożliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych użytkowaniem przez zatrudnionych ich prywatnych pojazdów w podróży służbowej oraz w jazdach lokalnych;

 • utratą posiadanego przez zatrudnionych w określonych zawodach osób prawa do zwolnienia z opodatkowania świadczeń stanowiących zwrot kosztów z tytułu użytkowania prywatnego samochodu w jazdach lokalnych, w tym przypadku nie wystąpi obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne;

 • utratą zwolnienia z opodatkowania świadczeń mających na celu zwrot kosztów używania samochodu prywatnego w trakcie podróży służbowej – ze względu na brak możliwości ustalenia kwoty objętej zwolnieniem;

 • niemożliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z użytkowaniem przez przedsiębiorcę lub zleceniodawcę samochodu niezaliczonego do ewidencji środków trwałych podatnika lub nie stanowiącego składnika majątkowego podatnika płacącego podatek dochodowy od osób prawnych.

Ewidencja przebiegu pojazdu. Jakie wydatki podlegają ewidencjonowaniu?

Prowadzenie popularnej kilometrówki, czyli ewidencji przebiegu pojazdu, nie zwalnia podatnika z obowiązku dokumentowania wydatków ponoszonych z użytkowaniem pojazdu zgodnego z prawem. Dokumentowaniu w szczególności podlegają wydatki związane z:

 • zakupem paliwa – faktura w każdej sytuacji powinna zawierać numer rejestracyjny pojazdu,

 • zakupem ogumienia oraz innych materiałów eksploatacyjnych,

 • obowiązkowe ubezpieczenia OC, AC, zielone karty,

 • wydatkiem na parkingi,

 • opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanego z pojazdem,

 • przeglądami technicznymi pojazdu,

 • koszty niewielkich napraw oraz części zamiennych,

Tagi: