BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

Dodatki do emerytury, które podwyższą świadczenie. Senior może liczyć nie tylko na Trzynastkę

29 Grudnia 2019

Autor tekstu:

Stanisław Węgrowski

Udostępnij:

Emerytura może zostać powiększona dzięki różnym dodatkom. Ale form pomocy jest znacznie więcej - informuje “Dziennik Gazeta Prawna".

Emerytura może być wyższa

Emerytura powszechna jest świadczeniem, do którego prawo mają osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i składkowy. W 2017 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości obniżył wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Kwota, w jakiej jest wypłacana emerytura, jest zależna od sumy odprowadzanych składek emerytalnych.

Świadczenia emerytalno-rentowe podlegają waloryzacji, która jest przeprowadzana co roku. Jak podaje “DGP”, od 1 marca przyszłego roku emerytura zostanie podniesiona o 3,24 proc., jednak nie mniej niż 70 zł brutto. Minimalne świadczenia mają wynieść 1200 zł.

Trzynasta emerytura

W tym roku po raz pierwszy rząd wypłacił seniorom dodatkowe, jednorazowe świadczenie. Ale od przyszłego roku trzynasta emerytura będzie obowiązkowa i będzie wynosić tyle, ile minimalna emerytura. Jednak “trzynastka” to nie jedyny dodatek, na jaki mogą liczyć emeryci i renciści. Opcji jest naprawdę sporo.

Dodatki do świadczeń

Emeryci mogą ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny. Ma do niego prawo osoba, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy. Obowiązkowo jest przyznawany osobom, które skończyły 75. rok życia, natomiast nieco młodsi emeryci muszą złożyć wniosek. Od 1 listopada dodatek pielęgnacyjny wynosi 215, 84 zł.

W przypadku osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych obowiązuje dodatek kombatancki (221,01 zł netto) i dodatek kompensacyjny (33,30 zł). Dla osób, które są ofiarami represji wojennych stworzono dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji na kwotę 333,02 zł.

To, w jakiej kwocie będzie wypłacany dodatek weterana poszkodowanego jest zależne od uszczerbku na zdrowiu. Podstawa wymiaru dodatku to minimalna emerytura, która od przyszłego roku będzie wynosić 1200 zł.

Z kolei osobom, które potajemnie nauczały w czasach okupacji, przysługuje dodatek za tajne nauczanie w wysokości 222,01 zł. Na dodatkowe świadczenia mogą też liczyć deportowani do pracy przymusowej oraz osadzeni w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (od 11,13 zł do 222,01 zł), a także cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Ryczałt energetyczny i deputat

Kombatanci (oraz wdowy lub wdowcowie) i ofiary represji, a także żołnierze zastępczej służby wojskowej mogą liczyć na ryczałt energetyczny. “Kwotę ryczałtu energetycznego podaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 7 dnia roboczego miesiąca lutego w każdym roku kalendarzowym. Od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. jego wysokość wynosi 171,41 zł” - podaje “DGP”.

Seniorzy, którzy pracowali w kolejach, mogą liczyć na deputat węglowy w ilości 1800 kg węgla kamiennego rocznie, który jest wydawany w formie rekompensaty pieniężnej.

Zasiłek

Emeryci mogą też ubiegać się o wsparcie z pomocy społecznej. “Zasiłek stały z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeśli dochód dla osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 528 zł” - pisze “DGP”.

Istnieje trzy rodzaje zasiłków z pomocy społecznej. Zasiłek stały jest dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie wystarczają na utrzymanie. Zasiłek nie może być wyższy niż 645 zł miesięcznie.

Do zasiłku okresowego mają prawo osoby, które mają wyjątkowo trudną sytuację, ale przejściową. Wtedy zasiłek jest wydawany na sfinansowanie niezbędnych potrzeb życiowych. Maksymalna kwota zasiłku może wynieść 418 zł.

Ostatnią formą jest zasiłek celowy, który przyznaje się na sfinansowanie określonych wydatków, takich jak żywność, leki, opał, odzież czy koszty leczenia. 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Seniorzy mogą starać się o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w firmie, w której przeszli w stan spoczynku zawodowego. Z Funduszu można opłacać różne prezenty, bony, upominki, świadczenia pieniężne, karnety sportowe, bilety na imprezy kulturalne, a także wyjazdy, tzw. wczasy pod gruszą - podaje “Dziennik Gazeta Prawna”.

Podobne artykuły

pixabay, piviso

Twój portfel

500 plus na zdrowie. Nowy program resortu zdrowia obejmie tylko osoby powyżej 40. roku życia

Czytaj więcej >
Trwają prace nad europejską płacą minimalną

Twój portfel

Europejska płaca minimalna. Poprawki w dyrektywie korzystne dla pracowników

Czytaj więcej >
Emerytura

Twój portfel

Pomoc też dla emerytów, mogą dostać 2080 zł. Warunek jest jeden

Czytaj więcej >
Zmiana cen gazu o kilka procent

Twój portfel

Musimy przygotować się na zmianę cen gazu. Czeka nas już od lipca

Czytaj więcej >
Abonament nadal trzeba płacić. KRRiT poinformowała wszystkich.

Twój portfel

KRRiT wydała specjalny komunikat dotyczący abonamentu. Polacy będą wściekli na jego treść

Czytaj więcej >
Banki nie mają innego wyjścia i muszą podnosić opłaty?

Twój portfel

Banki drastycznie podnoszą ceny swoich usług. Będziemy płacić znacznie więcej

Czytaj więcej >