BiznesINFO.pl
camera-1130731 1920

https://pixabay.com/pl/photos/kamery-fotografie-upominek-1130731/

Dwutygodniowy urlop wypoczynkowy a zatrudnienie w trakcie roku

10 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Hylla Jan

Udostępnij:

Dla wielu pracodawców kwestie związane z urlopami
wypoczynkowymi stanowią niemałą zagwozdkę. Kiedy i  jaki urlop przysługuje pracownikowi, kiedy
można wysłać pracownika na przymusowy odpoczynek i jak tak naprawdę wygląda
kwestia związana z dwutygodniowym urlopem dla pracownika?

Kwestie urlopu a ich podstawa prawna

Wszystkie formalne i ustawowe kwestie związane z urlopami
wypoczynkowymi poruszają artykuły 152 – 175 kodeksu pracy. Cytowanie całych 23
artykułów w tym momencie mija się z celem, dlatego przytoczymy tylko artykuły
od 152 do 154, a brzmią one następująco:

Art.
152.
§ 1. Pracownikowi
przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu
wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”.§ 2. Pracownik nie może zrzec się
prawa do urlopu.Art. 153. § 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym,
w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca
pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu
roku.

§ 2. Prawo do kolejnych
urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.Art.
154.
§ 1. Wymiar urlopu
wynosi:1) 20 dni – jeżeli pracownik
jest zatrudniony krócej niż 10 lat,2) 26 dni – jeżeli pracownik
jest zatrudniony co najmniej 10 lat.§ 2. Wymiar urlopu dla
pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę
wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do
pełnego dnia.§ 3. Wymiar urlopu w danym roku
kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru
określonego w § 1
.Poza przytoczonymi artykułami istotny z punktu zagadnienia 14
dniowego urlopu wypoczynkowego jest artykuł 162, o następującym brzmieniuArt. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na
części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna
trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.Zatrudnienie w ciągu roku a 14 dniowy urlop wypoczynkowyJeśli pracownik zatrudniony jest w trakcie roku kalendarzowego lub
nie przepracuje całego roku, otrzymuje wówczas taką ilość urlopu wypoczynkowego
jaka jest proporcjonalna do przepracowanego czasu. Na gruncie tego dochodzi do
pewnego sporu teoretyków prawa, którzy mając świadomość faktycznego stanu
prawnego, twierdzą, że jest on cokolwiek bezzasadny. Otóż w sytuacji, gdy
pracownikowi, któremu po proporcjonalnym przeliczeniu przysługuje wystarczająca
ilość dni urlopowych aby móc skorzystać łącznie z 14 dni urlopu wypoczynkowego
– patrząc na obecny stan prawny – taki pracownik ma prawo do nieprzerwanego 14
dniowego urlopu wypoczynkowego. Co według niektórych teoretyków i badaczy prawa
jest o tyle nieuzasadnione, że pracownik taki, ma inne możliwości dzielenia
urlopu niż pracownikowi, którego okres nie był naliczany proporcjonalnie.Stan prawny niesie ze sobą pewne konsekwencje, ponieważ w
przypadku, w którym, pracownikowi przysługiwałoby 14 dni urlopowych (po przeliczeniu
proporcjonalnym) ma wówczas ograniczone możliwości dzielenia tego urlopu,
ponieważ przynajmniej raz, musi wykorzystać go w zakresie przewidzianym przez
ustawę, co tak naprawdę może działać na jego niekorzyść, ponieważ ma mniejsze
możliwości dzielenia urlopu (co istotne, aby mieć 2 tygodniowy urlop, należy
wykorzystać 10 dni urlopowych, ponieważ średniotygodniowy czas pracy określony
przez ustawę to 5 dni, co w domyśle oznacza, że weekendy są wolne, przez co nie
‘zabierają’ dni z puli urlopowej, ale wciąż liczą się do tych 14 dni
nieprzerwanej przerwy od pracy).Przymusowy urlopCo do zasady, pracodawca nie może wysłać pracownika na
urlop, ponieważ ten powinien być zgłaszany przez niego samego. Niemniej jednak,
istnieją 2 przypadki, kiedy osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę może
zostać przez pracodawcę skierowana w sposób przymusowy na urlop wypoczynkowy a
są to przypadki gdy:1.      Pracownik
jest na wypowiedzeniu. Wówczas urlop wypoczynkowy zlecony przez pracodawcę jest
obowiązkowy dla pracownika.2.      W
celu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Zaległy
urlop bowiem, musi zostać wykorzystany do dnia 30,09 kolejnego roku
kalendarzowego. W przypadku niewykorzystania to pracodawca narażony jest na
karę grzywny i dlatego ma prawo do oddelegowania pracownika na urlop.Kiedy dwutygodniowy urlop nie jest konieczny?Ostatnim istotnym zagadnieniem, są sytuacje w których
sytuacja uniemożliwia pracownikowi udanie się na dwutygodniowy urlop, lecz nie
wiąże się to z konsekwencjami dla pracodawcy. Są to odpowiednio sytuacje gdy:·        
urlopu pracownika, który podejmuje pracę po raz
pierwszy, gdyż nabywa prawo do urlopu z upływem każdego przepracowanego
miesiąca w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku,·        
przesunięcia terminu urlopu z powodu przerwania
urlopu wypoczynkowego, m.in. w przypadku niezdolności do pracy wskutek choroby
lub innych przyczyn wymienionych w art. 166 Kodeksu pracy.bibliografiahttps://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/urlopy/2697405,Dwutygodniowy-urlop-pracownika-a-zatrudnienie-w-trakcie-roku.htmlhttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dwutygodniowy-urlop-wypoczynkowy-a-zatrudnienie-w-trakcie-rokuhttps://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/urlopy/448299,Czy-pracownikowi-ktory-zmienil-prace-w-trakcie-roku-nalezy-udzielic-14-dni-kalendarzowych-wypoczynku.htmlhttps://magazynlbq.pl/zatrudnienie-w-trakcie-roku-a-dwutygodniowy-urlop-pracownika/https://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/urlopy-pracownicze/684478,Urlopy-pracownicze-art-152175.html   Hylla Jan

Autor tekstów

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. n/z List z ZUSu.

Praca

ZUS prosi o dopilnowanie ubezpieczenia. Inaczej zostaniemy z niczym

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS N/Z Mezczyzna wyjmuje korespondencje z ZUS-u

Praca

ZUS nadal przypomina o ważnej aktualizacji. Inaczej możemy wpaść w tarapaty

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. n/z Napis ZUS i pieniadze.

Praca

ZUS ma informacje dla przedsiębiorców. Chodzi o ich emerytury

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. n/z Dokumenty ZUS.

Praca

ZUS ostrzega: masz 3 dni na wskazanie poprawnego adresu. Potem możesz stracić zwolnienie lekarskie

Czytaj więcej >
ZUS ostrzega

Praca

ZUS ostrzega: nieuwaga może nas pozbawić zwolnienia lekarskiego

Czytaj więcej >
/EAST NEWS

Praca

Związkowcy piszą list do niemieckiego ministra, bo polski rząd nie reaguje od dawna

Czytaj więcej >