Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > 4,3 tys. zł bonusu do emerytury. Wiceminister chce znacznie rozszerzyć dodatek honorowy
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 24.09.2020 02:00

4,3 tys. zł bonusu do emerytury. Wiceminister chce znacznie rozszerzyć dodatek honorowy

Dodatek honorowy może objąć swoim zasięgiem młodszych seniorów.
Pixabay

Dodatek honorowy otrzymuje aktualnie 2,2 tys. osób

Dodatek honorowy lub świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat, bez względu na to, czy mają prawo do emerytury minimalnej. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie pobierały dotychczas renty ani emerytury, dodatek honorowy nie zostanie przyznany tym osobom z urzędu wraz z ukończeniem 100. roku życia, lecz będą musiały złożyć wniosek o to świadczenie do ZUS.

Wysokość dodatku honorowego równa jest wysokości średniej krajowej w roku poprzedzającym rok ukończenia 100 lat pomniejszonej o składki na ZUS, zatem osoby, które uzyskały prawo do tego świadczenia w tym roku, będą otrzymywać z tego tytułu prawie 4,3 tys. zł miesięcznie.

Dodatek honorowy nie jest waloryzowany, co oznacza, że do końca życia wypłacany jest w jednorazowo ustalonej wysokości. W tym roku - jak wynika z danych ZUS - dodatek honorowy otrzymuje 2,2 tys. osób, czyli 200 osób więcej niż jeszcze w roku 2018. Ta tendencja wzrostowa będzie się nasilać ze względu na panującą w Polsce sytuację demograficzną: starzenie się społeczeństwa, niską dzietność i wydłużanie się długości życia Polaków.

Szacuje się, że do 2040 roku dodatek honorowy będzie pobierać 20 tys. osób. Jednak pojawiają się głosy, że zakres świadczenia dla najstarszych seniorów należałoby poszerzyć, tak aby obejmowało ono także odrobinę młodsze osoby.

Czy dodatek honorowy zostanie rozszerzony?

Jak podaje za Super Expressem portal Wirtualna Polska, wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed przychylnie podchodzi do pomysłu rozszerzenia prawa do dodatku honorowego na młodszych seniorów.

- Warto rozważyć, aby dodatek honorowy był także dla tych emerytów, którzy skończyli 90 lat. Byłaby to również promocja długowieczności - powiedział wiceminister Szwed w rozmowie z Super Expressem.

Obniżenie progu wiekowego uprawniającego do dodatku honorowego popiera także szefowa Związku Emerytów i Rencistów Elżbieta Ostrowska, według której takie świadczenie ułatwiłoby seniorom po 90 roku życia zadbanie o swoje zdrowie oraz wyżywienie.