BiznesINFO.pl > Finanse > Dodatek elektryczny. Wnioski można składać od 1 grudnia
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 30.11.2022 09:11

Dodatek elektryczny. Wnioski można składać od 1 grudnia

Ostatni moment na złożenie dokumentów
East News

Od 1 grudnia 2022 roku można składać wnioski o dodatek elektryczny. Wsparcie przysługuje gospodarstwom, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. 

Dodatek elektryczny

 Dodatek przysługuje dla gospodarstw, w których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Jest to jednorazowe wsparcie. Podobnie jak przy dodatku węglowym nie ma kryterium dochodowego.

Dodatek wynosi 1000 zł, jeśli w 2021 roku życie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym nie przekroczyło 5 MWh. W przypadku wyższego zużycia dodatek wyniesie 1500 zł.  

Dodatek co do zasady przysługuje na jeden adres. Można jednak przyznać więcej niż jeden dodatek, jeśli wywiad środowiskowy wykaże, że pod jednym adresem jest prowadzone więcej gospodarstw, które korzystają z oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego do CEEB

Dodatek nie przysługuje, jeśli gospodarstwo korzysta z energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także jeśli gospodarstwo otrzymało już dodatek na inne źródło ogrzewania.

Wniosek o dodatek elektryczny 

Podstawą przyznania dodatku do prądu jest ustawa z 29 września 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Wnioski o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 2022 roku osobiście w gminie, istnieje także możliwość złożenia wniosku przez internet (ePUPAP i Profil Zaufany). 

Termin składania wniosków upływa 1 lutego 2023 roku.