Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Dochód dziecka a ulga prorodzinna
Joanna Leja
Joanna Leja 22.03.2022 08:49

Dochód dziecka a ulga prorodzinna

young-woman-791849 640
https://pixabay.com/pl/photos/m%C5%82oda-kobieta-obszar-roboczy-praca-791849/

Ulga prorodzinna, nazywana również ulgą na dziecko, jest najczęściej występującym odliczeniem podatkowym w rozliczeniu PIT. Zasady korzystania z ulgi prorodzinnej nie uległy w tym roku żadnym zmianom w porównaniu z rokiem ubiegłym. Czy dochody dziecka mogą być przeszkodą w jej uzyskaniu? Dochody małoletnich dzieci nie ograniczają prawa do ulgi prorodzinnej. Nie ma większego znaczenia, czy zarobki dziecka uzyskane w 2020 roku były wysokie. Rodzice dzieci uzyskujących dochody nie powinni obawiać się utraty ulgi prorodzinnej. Inaczej jest w przypadku dzieci pełnoletnich, ich dochody nie mogą przekraczać 3089 zł. W zeznaniu podatkowym za rok 2020 możliwe jest nie tylko odliczenie tej ulgi od podatku, ale również istnieje możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeśli zbyt niskie zarobki nie pozwoliły podatnikowi na skorzystanie z niej. Ulga prorodzinna jest jedną z najpopularniejszych ulg podatkowych, jednak nie wszyscy rodzice mają możliwość uwzględnienia jej w swoim rocznym rozliczeniu PIT za ubiegły rok. Prawo do skorzystania z ulgi na dziecko zależy m.in. od wysokości zarobków zarówno rodziców, jak i dziecka, uzyskanych w 2020 roku. W 2021 obowiązują limity zarobków, które pozwalają na odliczenie ulgi prorodzinnej w rozliczeniu PIT za 2020 rok.

Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom, którzy sprawują władzę rodzicielską, a także są opiekunami prawnymi dziecka (jednak tylko w momencie, gdy dziecko z nimi mieszka) z ulgi skorzystają też rodziny zastępcze. Korzystają z niej rodzice, których dzieci są:

 • małoletnie,

 • otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną bez względu na ich wiek,

 • do ukończenia 25. roku życia, które uczą się lub studiują, jeśli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł. Warto wiedzieć, że do tych dochodów nie wlicza się renty uzyskiwanej przez dziecko.

Z odliczenia nie mogą skorzystać rodzice, którzy są pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Ulga prorodzinna – limit dochodu

Rozliczając ulgę prorodzinną, wato pamiętać, że z ulgi tej może skorzystać podatnik, który:

 • wychowywał jedno dziecko, a jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 tys. zł – w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (dochody podatnika i małżonka sumują się),

 • samotnie wychowywał jedno dziecko, a jego dochody nie przekroczyły 112 tys. zł w roku podatkowym,

 • wychowywał jedno dziecko i nie pozostawał w związku małżeńskim, a jego dochody nie przekroczyły 56 tys. zł w roku podatkowym.

Limit dochodów nie występuje w momencie, gdy wychowywał dwoje lub więcej dzieci.

Według prawa z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice, którzy:

 • osiągnęli w roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.) i rozliczają PIT na formularzach PIT 36 i PIT 37.

Z ulgi prorodzinnej nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane 19 proc. podatkiem liniowym i rozliczają się na formularzu PIT 36L.

Stawki ulgi prorodzinnej

 • Ulga w przypadku jednego dziecka wyniesie 92,67 zł miesięcznie, co daje rocznie 1 112,04 zł

 • Na drugie dziecko ulga wynosi również 92,67 zł miesięcznie, czyli rocznie 1 112,04 zł

 • Na trzecie dziecko ulga wzrasta do 166,67 zł miesięcznie, co daje rocznie 2 000,04 zł

 • Na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie, co daje rocznie 2 700 zł

Dochód dziecka a ulga prorodzinna

Z ulgi prorodzinnej można nadal skorzystać, jeśli dziecko zarabia pieniądze. Jednak w przypadku dziecka, które uzyskuje dochód, dochodzi kwestia jego wieku. Dochody małoletnich dzieci w żaden sposób nie ograniczają prawa do ulgi prorodzinnej. Nie ma znaczenia, czy zarobki dziecka były wysokie czy niewielkie.