BiznesINFO.pl
young-woman-791849 640

https://pixabay.com/pl/photos/m%C5%82oda-kobieta-obszar-roboczy-praca-791849/

Dochód dziecka a ulga prorodzinna

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Ulga prorodzinna, nazywana również ulgą na dziecko, jest najczęściej występującym odliczeniem podatkowym w rozliczeniu PIT. Zasady korzystania z ulgi prorodzinnej nie uległy w tym roku żadnym zmianom w porównaniu z rokiem ubiegłym. Czy dochody dziecka mogą być przeszkodą w jej uzyskaniu?

Dochody małoletnich dzieci nie ograniczają prawa do ulgi prorodzinnej. Nie ma większego znaczenia, czy zarobki dziecka uzyskane w 2020 roku były wysokie. Rodzice dzieci uzyskujących dochody nie powinni obawiać się utraty ulgi prorodzinnej. Inaczej jest w przypadku dzieci pełnoletnich, ich dochody nie mogą przekraczać 3089 zł.

W zeznaniu podatkowym za rok 2020 możliwe jest nie tylko odliczenie tej ulgi od podatku, ale również istnieje możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeśli zbyt niskie zarobki nie pozwoliły podatnikowi na skorzystanie z niej. Ulga prorodzinna jest jedną z najpopularniejszych ulg podatkowych, jednak nie wszyscy rodzice mają możliwość uwzględnienia jej w swoim rocznym rozliczeniu PIT za ubiegły rok. Prawo do skorzystania z ulgi na dziecko zależy m.in. od wysokości zarobków zarówno rodziców, jak i dziecka, uzyskanych w 2020 roku. W 2021 obowiązują limity zarobków, które pozwalają na odliczenie ulgi prorodzinnej w rozliczeniu PIT za 2020 rok.

Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom, którzy sprawują władzę rodzicielską, a także są opiekunami prawnymi dziecka (jednak tylko w momencie, gdy dziecko z nimi mieszka) z ulgi skorzystają też rodziny zastępcze. Korzystają z niej rodzice, których dzieci są:

 • małoletnie,

 • otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną bez względu na ich wiek,

 • do ukończenia 25. roku życia, które uczą się lub studiują, jeśli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł. Warto wiedzieć, że do tych dochodów nie wlicza się renty uzyskiwanej przez dziecko.

Z odliczenia nie mogą skorzystać rodzice, którzy są pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Ulga prorodzinna – limit dochodu

Rozliczając ulgę prorodzinną, wato pamiętać, że z ulgi tej może skorzystać podatnik, który:

 • wychowywał jedno dziecko, a jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 tys. zł – w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (dochody podatnika i małżonka sumują się),

 • samotnie wychowywał jedno dziecko, a jego dochody nie przekroczyły 112 tys. zł w roku podatkowym,

 • wychowywał jedno dziecko i nie pozostawał w związku małżeńskim, a jego dochody nie przekroczyły 56 tys. zł w roku podatkowym.

Limit dochodów nie występuje w momencie, gdy wychowywał dwoje lub więcej dzieci.

Według prawa z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice, którzy:

 • osiągnęli w roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.) i rozliczają PIT na formularzach PIT 36 i PIT 37.

Z ulgi prorodzinnej nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane 19 proc. podatkiem liniowym i rozliczają się na formularzu PIT 36L.

Stawki ulgi prorodzinnej

 • Ulga w przypadku jednego dziecka wyniesie 92,67 zł miesięcznie, co daje rocznie 1 112,04 zł

 • Na drugie dziecko ulga wynosi również 92,67 zł miesięcznie, czyli rocznie 1 112,04 zł

 • Na trzecie dziecko ulga wzrasta do 166,67 zł miesięcznie, co daje rocznie 2 000,04 zł

 • Na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie, co daje rocznie 2 700 zł

Dochód dziecka a ulga prorodzinna

Z ulgi prorodzinnej można nadal skorzystać, jeśli dziecko zarabia pieniądze. Jednak w przypadku dziecka, które uzyskuje dochód, dochodzi kwestia jego wieku. Dochody małoletnich dzieci w żaden sposób nie ograniczają prawa do ulgi prorodzinnej. Nie ma znaczenia, czy zarobki dziecka były wysokie czy niewielkie.


Dochód dziecka pełnoletniego a ulga prorodzinna

Inaczej wygląda kwestia dochodów uzyskanych przez dziecko pełnoletnie. Po ukończeniu 18. lat dziecko jest zobowiązane do rozliczania się z organem podatkowym. Ulga prorodzinna na osoby pełnoletnie przysługuje wyłącznie do momentu ukończenia przez nie 25 roku życia.

W przypadku, gdy pełnoletnie dziecko uzyskuje dochód, obowiązuje limit jego zarobków. Z ulgi na dziecko w PIT można skorzystać, gdy dochód nie przekracza 3089 zł rocznie. Limit dotyczy głównie dochodów podlegających opodatkowaniu przede wszystkim na zasadach ogólnych, a więc w szczególności z umowy o pracę, umów o dzieło oraz zleceń.

Warto pamiętać, że nie wszystkie dochody dziecka podlegają zaliczeniu do wskazanego limitu. Wyłączeniu podlegają m.in. dochody ze zbycia nieruchomości, a także drobne umowy zlecenia w kwocie nieprzekraczającej 200 zł. Są też źródła dochodów dziecka, które nawet w przypadku nieprzekroczenia limitu 3089 zł automatycznie pozbawiają prawa do ulgi. Mowa tu
działalności gospodarczej prowadzonej przez dziecko opodatkowanej podatkiem liniowym, podatkiem tonażowym, kartą podatkową czy ryczałtem ewidencjonowanym.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >