Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Handel > Do 31 stycznia 2022 r. niektórzy przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenie. Inaczej będą mieli kłopoty
Joanna Leja
Joanna Leja 11.01.2022 01:00

Do 31 stycznia 2022 r. niektórzy przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenie. Inaczej będą mieli kłopoty

pieniądze (3)
Biznesinfo

Do 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2021 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku.

Przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać napoje alkoholowe, muszą spełnić wiele wymagań. Przede wszystkim będzie im potrzebne zezwolenie czyli koncesja na sprzedaż alkoholu.

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Gdy przedsiębiorca już posiada wszystkie pozwolenia, nie może zapominać o wszystkich formalnościach związanych z prowadzeniem tego typu działalności.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) do 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek:

  • złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2021 roku,

  • dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku.

Warto wiedzieć, że niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym ustawowo terminie skutkuje wygaśnięciem zezwoleń.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okresy:

  • co najmniej 2 lat – w placówkach handlu detalicznego

  • co najmniej 4 lat – w placówkach gastronomicznych

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat (zezwolenia kateringowe).