BiznesINFO.pl

pixabay

Czym jest WDT? Kiedy mowa o WDT? Jakie dowody świadczą o WDT?

22 Marca 2022

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Światowy handel ciągle się rozwija, a jego globalna wartość z roku na rok wzrasta. Podobnie jest z handlem zagranicznym naszego kraju. Polska otwiera się na handel za granicą, a także zaakceptowała pewne normy w tym zakresie narzucone przez Unię Europejską. W związku z zaistniałą sytuacją podatnik niejednokrotnie dokonuje sprzedaży towarów na rzecz zagranicznych partnerów, których siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej mieszczą się na terenie Unii Europejskiej. Wówczas taką transakcję określamy mianem Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów.

WDT. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można było mówić o Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów?

Mianem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określamy dostawę dokonaną między przedsiębiorstwami pozostającymi w różnych niezależnych od siebie krajach będących częściami Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy firma z Polski wykona dostawę na terytorium innego kraju należącego do UE, dostawa ta obłożona jest stawką podatku VAT wynosząca 0%, natomiast, aby było to możliwe, muszą zostać spełnione następujące warunki:

·       Dostawa została wykonana na korzyść podmiotu mającego status płatnika VAT w innym państwie UE – status podatnika VAT zarejestrowanego w innym kraju członkowskim UE można zweryfikować za pomocą krajowej administracji podatkowej, właściwej dla podatnika – a także

·       Przedmioty transakcji opuściły kraj wysyłki, a dostawca legitymuje się dokumentami poświadczającymi o opuszczeniu przez nie kraju członkowskiego Unii Europejskiej, z którego zostały nadane lub w którym rozpoczęto ich transport, a także

·       Dostawca posiada na dokumencie (fakturze) prawidłowy numer, za pomocą którego zarówno dostawca, jak i odbiorca są rozpoznawani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w podatku VAT (w tego typu dostawach kontrahenci posługują się numerami identyfikacyjnymi VAT, identyfikacja odbywa się za pomocą prefiksu poprzedzającego numer, wskazuje on na państwo członkowskie)

Należy pamiętać, że do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zalicza się również sytuację, kiedy to przedsiębiorca dokonuje  przemieszczenia towarów z terytorium jednego kraju na terytorium drugiego kraju należącego do Unii Europejskiej, a towary mają być przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot zagraniczny.

WDT, jakie dokumenty poświadczają wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

Do dowodów poświadczających dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zaliczamy:

·       Dokumenty przewozowe otrzymane od spedytora odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium państwa lub, w sytuacji, gdy dokonywany wywóz jest za pomocą własnego środka transportu, dokument ten potwierdza dane odbiorcy oraz nabywcy, adres docelowy dostawy, determinuje towary co do rodzaju i ilości, potwierdza ich przyjęcie przez nabywcę, a także potwierdza dane identyfikacyjne środka transportu;

·       Kopię faktury VAT;

·       Specyfikację poszczególnych ilości ładunku;

·       Korespondencję o charakterze handlowym, w tym potwierdzenie zamówienia;

·       Dokumenty poruszające kwestie ubezpieczenia ładunku bądź kosztów frachtu;

·       Dokumenty potwierdzające dokonaną zapłatę za ładunek, z wyjątkiem w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest nieodpłatnie lub zobowiązanie realizowane jest w innej formie, w takim następstwie inny dokument, który stwierdza wygaśnięcie zobowiązania.

WDT, kiedy nie można mówić o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?

Zdarzają się sytuacje, które mimo przemieszczania towarów wewnątrz Unii Europejskiej nie są traktowane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, szczegółowo te kwestie zostały rozwiązane w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 13 ust. 4. Należą do nich takie przypadki jak:

·       Sprzedaż o charakterze wysyłkowym, w sytuacji, gdy dostawa towaru odbyła się na korzyść podmiotu, który nie jest podatnikiem bądź nie rozlicza wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

·       Towary przemieszczane są na pokładzie statku, samolotu bądź pociągu w trakcie transportu pasażerskiego dokonywanego na terenie Unii Europejskiej z przeznaczeniem dokonania dostawy przez podatnika na pokład innych pojazdów;

·       Towary muszą być czasowo używane przez podatnika polskiego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, jednak nie dłużej niż 24 miesiące, pod rygorem, iż import takich towarów z terytorium kraju państwa trzeciego z uwagi na ich przewóz czasowy byłby zwolniony z cła.

WDT, kiedy powstaje obowiązek podatku z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

W zgodzie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji WDT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia dokumentu przez podatnika (faktury), natomiast nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawy dokonano.

Tagi:

Podobne artykuły

Handel

Truskawki tanieją w ekspresowym tempie. A sezon dopiero się zaczyna
Czytaj więcej >

Handel

Wielkie promocje w sklepach z okazji Dnia Dziecka
Czytaj więcej >

Handel

Ogromna inwestycja Dino. Pochłonie 130 mln zł
Czytaj więcej >

Handel

Polacy zaprojektowali paczkę, która ma odmienić nasz rynek kurierski. Nic się przed nią nie ukryje
Czytaj więcej >

Handel

Sklep zablokował konta 42 tys. użytkowników. Za często zwracali ubrania
Czytaj więcej >

Handel

Na rynek wchodzi nowy dyskont. Rzuca wyzwanie gigantom
Czytaj więcej >
Tomasz Majta

Tomasz Majta

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]

Więcej z kategorii Handel

Handel

Maria Gil-Sobczyk

Fiat 126p obchodzi 50. urodziny. Pół wieku temu w Polsce rozpoczęła się prawdziwa rewolucja motoryzacyjna
Czytaj więcej >
Handel

Maria Gil-Sobczyk

Znana amerykańska sieć restauracji niebawem wkroczy na polski rynek. Pierwsze otwarcie w lipcu
Czytaj więcej >
Handel

Maria Gil-Sobczyk

Dyrektywa plastikowa. Od 1 lipca 2024 roku ze sklepów zniknie wiele produktów jednorazowych
Czytaj więcej >
Handel

Maria Gil-Sobczyk

Marlboro zniknie z rynku. Producent rezygnuje z biznesu tytoniowego
Czytaj więcej >
Handel

Magdalena Madoń

Światowy gigant szuka pracowników w Polsce. Wiadomo ile można zarobić
Czytaj więcej >
Handel

Maria Gil-Sobczyk

Trwa ekspansja niemieckiego giganta na naszym rynku. „Ogromne zainteresowanie Polaków”
Czytaj więcej >