BiznesINFO.pl
electrician-1080554 1920

Czym jest służebność?

30 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Udostępnij:

Nie masz bezpośredniego dostępu do gazu lub energii elektrycznej, aby je doprowadzić do budowanego domu? Musisz przejeżdżać przez działkę sąsiada? Aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem, niezbędne okaże się ustanowienie służebności.

Czym jest służebność?

Służebność to inaczej „prawo innej osoby do określonego korzystania z nieruchomości stanowiącej własność kogoś innego”. Została ona uregulowana w ustawie Kodeksu Cywilnego w art. 244-251, 285-3054, 145 i 151. Jest ona jednym z ograniczonych praw rzeczowych. Obok służebności wlicza się do nich również: użytkowanie, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka . Do ustanowienia tego prawa niezbędne jest zastosowanie przepisów o przeniesienie własności. We wspomnianych już artykułach kodeksu cywilnego można odnaleźć następujące rodzaje służebności:

 • służebności gruntowe;

 • służebności przesyłu;

 • służebności osobiste;

 • służebności drogi koniecznej;

 • służebności budynkowej.

Służebności gruntowe

Pierwszy rodzaj służebności definiuje się jako obciążenie gruntu właściciela na rzecz innej nieruchomości. Grunt udostępniany określa się wtedy mianem nieruchomości obciążonej. Za to nieruchomość władnąca to ta, które wspomniany już grunt obciąża. Jej właściciel może korzystać z cudzego gruntu w określonym zakresie. Przy tym właściciel nieruchomości obciążonej nie może dokonywać pewnych czynności w stosunku do nieruchomości władnącej. Co to oznacza w praktyce, powiemy już prostszym językiem:

 • możesz parkować na terenie nieruchomości sąsiada;

 • możesz oprzeć swój mur o cudzy;

 • dzięki temu będziesz mógł korzystać z sąsiedniej studni.

Oczywiście są to jedynie przykłady rozwiązań. Życie pokazuje, że może ich być naprawdę wiele. Jedną z podkategorii służebności gruntowej jest służebność drogi koniecznej.

Służebność drogi koniecznej

Najczęściej spotykany rodzaj służebności gruntowej. Postaraj się o nią, jeśli nie masz odpowiedniego dostępu do drogi publicznej ze swojego miejsca zamieszkania. Dzięki temu będziesz mógł przejechać przez nieruchomość obciążoną, czyli np. działkę sąsiada, za odpowiednim wynagrodzeniem. Brak odpowiedniego dostępu do drogi nie oznacza jedynie niemożliwości innej drogi. Jeśli wyjazd na drogę publiczną okazuje się zbyt uciążliwy i zabiera więcej czasu, również możesz postarać się o ten rodzaj służebności.

Służebność przesyłu

Kolejny rodzaj służebności obciąża nieruchomość na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenie na cudzej działce lub skorzystać z urządzenia nieruchomości obciążonej. Dotyczy to urządzeń służących do odprowadzania i doprowadzania m.in.: gazu, prądu, pary wodnej, płynów i telekomunikacji. Jeśli zdecydujesz się na służebność przesyłu, pamiętaj, że właścicielowi nieruchomości obciążonej przysługuje prawo do wynagrodzenia. Można tego dokonać na podstawie comiesięcznych wpłat.

Służebność osobista

Zakres ustanowienia służebności osobistej nie różni się od już wspomnianej służebności gruntowej. Jedyną istotną różnicą jest fakt, że jest ona związana z określoną osobą. Oznacza to, że wygasa ona wraz ze śmiercią usprawnionego. Ponadto jest niezbywalna, a uprawnienia, jakie daje, nie mogą zostać później przeniesione.

Służebność budynkowa

Spotykamy się z nią w ramach rozbudowy budynku oraz innych urządzeń. W tej sytuacji bardzo często może dojść do momentu przekroczenia granicy sąsiedniego gruntu. Co się dzieje w przypadku, kiedy zapomni się o wniesieniu jakichkolwiek roszczeń? Urządzenie, które przekroczyłoby granicę gruntu, należałoby w tej sytuacji do właściciela sąsiedniej nieruchomości. Dlatego ważnym jest, abyś ustanowił służebność budynkową. Dzięki temu zachowasz swoją własność i ominiesz wszelkie nieprzyjemności.

Jak ustanowić służebność?

Według Kodeksu Cywilnego, ustanowić jakikolwiek rodzaj służebności można poprzez:

 • umowę podpisaną między stronami;

 • orzeczenie sądu;

 • zasiedzenie.

Najlepszym sposobem jest umowa, którą podpisują właściciele nieruchomości obciążonej oraz władnącej. Niezbędne w tym zakresie jest zachowanie formy aktu notarialnego. W przypadku, gdy nie istnieje możliwość polubownego ustanowienia służebności, można skierować sprawę na drogę sądową. Aby tego dokonać, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego. Natomiast ustanowienie służebności poprzez zasiedzenie może nastąpić, kiedy korzysta się przez dłuższy okres z widocznego i trwałego urządzenia.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >