Czym jest kategoria obiektu budowlanego?
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 31 Grudnia 2020

Czym jest kategoria obiektu budowlanego?

Osoby zamierzające postawić budynek powinny zapoznać się z kategoriami obiektów budowlanych, dzięki czemu właściwie przygotują projekt i zaplanują budowę oraz otrzymają pozwolenie na budowę. Co więcej, kategorie budynków wpływają również na kolejne etapy prac. Są konieczne do dopełnienia formalności po ukończeniu budowy, by budynek mógł otrzymać pozwolenie na użytkowanie. Załącznik do prawa budowlanego wymienia aż 30 różnych kategorii budynków. W poniższym artykule wymienimy kategorie obiektów budowlanych oraz wyjaśnimy, na co wpływają ich współczynniki.

Do czego są potrzebne kategorie obiektów budowlanych?

Kategorie obiektów budowlanych są kluczowe dla rozpoczęcia prac związanych z powstaniem nowego budynku. By móc wybudować budynek, inwestor musi wystąpić najpierw z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Koniecznie jest wpisanie w nim odpowiedniej kategorii obiektu budowlanego. Zanim zostanie wydana zgoda, organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza najpierw, czy kategoria wpisana przez inwestora zgadza się z klasyfikacją Prawa budowlanego.

Kategoria budynku ma znaczenie również na etapie projektowania, ponieważ do każdej kategorii przypisane są konkretne wymagania, które projektant zobowiązany jest uwzględnić.

Uwaga! W czasie pandemii wirusa COVID-19 na terenie Polski zawieszono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jest to znaczne ułatwienie dla wszystkich, którzy kończą w tym okresie swoje inwestycje budowlane.

Kategorie obiektów budowlanych po zakończeniu budowy

Równie istotną rolę odgrywają kategorie obiektów budowlanych już po zakończeniu budowy. Jeśli dany budynek należy do kategorii niewymagającej pozwolenia na użytkowanie, właściciel zobowiązany jest jedynie złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Powinno zostać ono dostarczone do urzędu nadzoru budowlanego. W takim przypadku jest konieczne natomiast złożenie wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie. Jeżeli do 14 dni od złożenia zawiadomienia inwestor nie otrzyma informacji o sprzeciwie, oznacza to, że nie ma przeciwwskazań do użytkowania budynku.

W pozostałych sytuacjach po zakończeniu budowy należy złożyć wniosek o wydanie zgody na użytkowanie lokalu.

Jakie są najważniejsze kategorie obiektów budowlanych?

Poniżej przedstawiamy dokładne określenie kategorii obiektów budowlanych:

Kategorie obiektów budowlanych
Wsp. kategorii obiektu (k)
Współczynnik wielkości obiektu (w)
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne
2,0
1,0
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe
1,0
1,0
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie
1,0
1,0
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
5,0
1,0
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie
10,0
1,0
Kategoria VI – cmentarze
8,0
1,0
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze
7,0
1,0
Kategoria VIII – inne budowle
5,0
1,0
Kategorie obiektów budowlanych
Wsp. kategorii obiektu (k)
Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3)

<2.500
>2.500-5.000
>5.000-10.000
>10.000
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych
4,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria
6,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze
4,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych
5,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne
4,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne
15,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny
9,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne
12,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe
15,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego
10,0
1,0
1,5
2,0
2,5

Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych
10,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategorie obiektów budowlanych
Wsp. kategorii obiektu (k)
Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2)
<1.000
>1.000-5.000
>5.000-10.000
>10.000
Kategoria XX – stacje paliw
15,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie
10,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi
8,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategorie obiektów budowlanych
Wsp. kategorii obiektu (k)
Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha)

<1
>1-10
>10-20
>20
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska
10,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne
9,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategorie obiektów budowlanych
Wsp. kategorii obiektu (k)
Współczynnik wielkości obiektu (w) (długość w km)

<1
>1-10
>10-20
>20
Kategoria XXV – drogi i kolejowe, drogi szynowe
1,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe
8,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategorie obiektów budowlanych
Wsp. kategorii obiektu (k)
Współczynnik wielkości obiektu (w) (długość w m)

<20
>20-100
>100
>500
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne
9,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele
5,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategorie obiektów budowlanych
Wsp. kategorii obiektu (k)
Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokość w m)

<20
>20-50
>50-100
>100
Kategoria XXIX – wolnostojące kominy i maszty
10,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Kategorie obiektów budowlanych
Wsp. kategorii obiektu (k)
Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajność w m3/h)

<50
>50-100
>100-500
>500
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków
8,0
1,0
1,5
2,0
2

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News