Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Czy zarobki małżonka mogą pozbawić świadczeń socjalnych? Odpowiadamy
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki 21.06.2019 02:00

Czy zarobki małżonka mogą pozbawić świadczeń socjalnych? Odpowiadamy

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Zarobki małżonka mogą nam stanąć na drodze do uzyskania świadczeń socjalnych. Szczególnie jest to problem, kiedy mowa o świadczeniach takich jak popularne w ostatnich latach 500 plus czy wszelkiego rodzaju stypendia socjalne przyznawane rodzinom z gorszą sytuacją finansową.

W ich przypadku bowiem liczony jest dochód na głowę w rodzinie. Jeśli razem z małżonkiem dana osoba przekracza określony poziom wyznaczony przez podmiot wydający świadczenie, nie ma co liczyć na pomoc. Nawet w przypadku, gdy jedna z osób dorosłych w ogóle nie pracuje, a całość dochodów wynika z pensji współmałżonka.

Zarobki małżonka mogą stanąć na drodze do socjalu

Zarobki małżonka i ich ujawnianie może być problematyczne szczególnie w przypdku ustalania wysokości kwoty, jaka należy się danemu pracownikowi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To najczęstszy z problemów osób, które ubiegają się o środki z tego źródła. Należy bowiem pamiętać, że wszelkie benefity z tego funduszu przyznawane są według kryteriów socjalnych, na które składają się sytuacja rodzinna, życiowa oraz materialna.

Zazwyczaj przy ustalaniu stawki świadczeń z ZFŚS pracodawca żąda okazania PIT-11 małżonka w celu ustalenia wysokości wspomnianej stawki. Jednak warto zaznaczyć, że tego typu wymóg musi być zaznaczony wyraźnie w regulaminie Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych. Bez zapisu pracodawca nie ma prawa żądać ujawnienia zarobków małżonka. Warto także wspomnieć, że w ramach regulaminu ustalone powinno być, kto ma prawo do pobierania świadczeń w ramach Funduszu.

Warto podkreślić, że w wypadku, gdy w regulaminie ZFŚS jest wyszczególniony wymóg przedkładania dokumentów określających wysokość dochodów małżonka, ale jednocześnie wszyscy są objęci programem świadczeń, a dana osoba go nie ujawni i tak może liczyć na benefity. Wówczas jednak musi liczyć się z tym, że przyznane jej będzie świadczenie dla osób o najlepszej sytuacji socjalnej, co wiąże się z tym, że z funduszu otrzymywać będzie środki na najniższym poziomie.