Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie. ARMiR przyjmuje wnioski od 1 czerwca
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 01.06.2023 14:29

Rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie. ARMiR przyjmuje wnioski od 1 czerwca

Pieniądze
BiznesInfo

Serwis agronews.pl podaje, że 1 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otworzyła dwa nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Dwa nabory wniosków

Serwis informuje, że 1 czerwca br. ruszył nabór wniosków o wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych, a także o pomoc organizacjom zajmującym się redystrybucją żywności na cele społeczne.

Wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych

Od 1 do 30 czerwca br. zainteresowani mogą składać wnioski o wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Serwis zauważa, że dofinansowania nie można otrzymać na przedsięwzięcia związane ze sprzedażą detaliczną.

Wysokość limitu na jednego odbiorcę wynosi 15 mln zł, a minimalna wysokość pomocy na jedno przedsięwzięcie to 250 tys. zł.

Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na budowę lub remont budynków, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży. 

Środki będzie można przeznaczyć również na zakup i instalację nowych maszyn czy zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej.

Pomoc organizacjom zajmującym się redystrybucją żywności na cele społeczne

Również od 1 do 30 czerwca można wnioskować o pomoc organizacjom zajmującym się redystrybucją żywności na cele społeczne. Serwis podaje, że wnioskodawcami mogą być organizacje non-profit zajmujące się nieodpłatnym przechowywaniem, przetwarzaniem, przygotowaniem i redystrybucją żywności oraz wydawaniem bezpłatnych posiłków przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

Za środki otrzymane z dofinansowania można zakupić nowe środki transportu i sprzęty. Pieniądze można również przeznaczyć na wykonanie lub remont potrzebnych do prowadzenia działalności budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej.

Wnioskodawcy powinni być wpisani do ewidencji producentów i prowadzić działalność na terytorium Polski

Serwis podaje, że pomoc jest udzielana do wysokości limitu, wynoszącego 4 mln zł na beneficjenta. Minimalna wysokość wsparcia na jedno przedsięwzięcie to z kolei 50 tys. zł.