BiznesINFO.pl > Finanse > Ważne świadczenie dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Od 1 czerwca jest ono znacznie wyższe
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 01.06.2023 12:46

Ważne świadczenie dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Od 1 czerwca jest ono znacznie wyższe

pieniądze
Iberion

Od 1 czerwca zasiłek dla bezrobotnych jest wyższy i wynosi 1491,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni od prawa do uzyskania zasiłku. Wysokość świadczenia zależy od stażu pracy. 

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2023 roku

Od 1 czerwca obowiązuje nowa, wyższa kwota zasiłku dla bezrobotnych. W okresie pierwszych 90 dni od uzyskania prawa do zasiłku, kwota wyniesie 1491,90 zł brutto, a w kolejnych dniach będzie to 1171,60 zł brutto.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy. Jeśli pracowałeś mniej niż 5 lat, otrzymasz 80% kwoty zasiłku. Jeśli pracowałeś więcej niż 20 lat, otrzymasz 120% kwoty. 

Konieczna rejestracja w urzędzie pracy

Zasiłek dla bezrobotnych może otrzymać tylko osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Wraz z decyzją o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej otrzymuje także informację o przyznaniu oraz wysokości świadczenia lub odmowie jego przyznania. 

W ciągu 18 miesięcy przed zarejestrowaniem osoba musi być zatrudniona przez co najmniej 365 dni i osiągać wynagrodzenie w wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego obowiązuje opłacanie składek na Fundusz Pracy.

Świadczenie jest wypłacane jest przez 180 lub 365 dni w zależności od wskaźników procentowych bezrobocia na danym obszarze. Prawo do zasiłku traci się z dniem utraty statusu osoby bezrobotnej.

Bezrobocie

W 2022 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było ok. 800 tys. bezrobotnych. Najwyższy procent osób bezrobotnych odnotowano w województwie podkarpackim -8,7 proc., z kolei najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim - 2,9 proc. 

 

Tagi: Zasiłek
Polecane