alimenty
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 22 Listopada 2020

Alimenty na dziecko – wszystko, co musisz wiedzieć

Polskie prawo uwzględnia tak zwany „obowiązek alimentacyjny”, czyli konieczność dostarczania odpowiedniej ilości środków, najczęściej do utrzymania i wychowywania dzieci. Kwestia alimentów zwykle pojawia się w kontekście rozwodu czy separacji pary rodziców wychowującej potomka. Kto komu powinien płacić alimenty i w jakiej wysokości?

Obowiązek alimentacyjny, czyli na co idą alimenty

Zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych opisuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy w Dziale III. Artykuł 133 § 1 stanowi, że na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Innymi słowy, rodzice mają obowiązek płacić dziecku alimenty, jeżeli to nie jest w stanie samodzielnie zadbać o siebie finansowo. Podstawowymi potrzebami, na które przeznacza się alimenty to:

 • wyżywienie,
 • miejsce zamieszkania,
 • leczenie i dbanie o zdrowie,
 • środki higieny osobistej,
 • odzież i obuwie,
 • koszty wychowywania i kształcenia,
 • wydatki jednorazowe, jak wycieczki szkolne, kolonie, komputer.

Wysokość alimentów jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb dziecka, a także możliwości finansowych rodziców.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Przy ustalaniu wysokości alimentów, pod uwagę bierze się nie tylko wysokość otrzymywanych dochodów, ale także możliwości ich uzyskania. Ważna jest tutaj jakość życia rodziców, ponieważ w teorii przekazywane alimenty powinny zapewnić dziecku podobny poziom materialny.

Wysokość alimentów nie jest osądzana jednorazowo na zawsze. Dorastające dziecko będzie miało z czasem coraz większe i droższe potrzeby, głównie związane z edukacją, dlatego wraz z rozwojem dziecka powinna się także zmienić wysokość alimentów. Może o to wystąpić rodzic wychowujący dziecko lub samo dziecko, kiedy osiągnie pełnoletność. O zmianę wysokości alimentów może wystąpić także osoba płacąca, w przypadku gdy znacząco pogorszy się jej jakość życia.

Kto może starać się o alimenty?

Zgodnie z prawem o obowiązku alimentacyjnym, alimenty przysługują:

 • dzieciom – od rodziców,
 • małżonkowi – od drugiego małżonka,
 • rodzicom – od dzieci,
 • młodszemu rodzeństwu – od starszego rodzeństwa,
 • dzieciom od współmałżonków rodziców – w konkretnych sytuacjach.

O alimenty może się starać osoba będąca w trudnej sytuacji materialnej lub w sytuacjach, kiedy członek rodziny ma obowiązek zapewniać materialny byt innemu członkowi rodziny – czyli najczęściej dziecko otrzymujące alimenty od rodzica.

Co należy zawrzeć w pozwie o alimenty dla dziecka?

Pozew o alimenty powinien zawierać niezbędne informacje dotyczące osoby wnioskującej oraz osoby pozwanej takie, jak:

 • dane osobowe i adresowe,
 • kwota alimentów,
 • termin płatności alimentów,
 • uzasadnienie.

Można umieścić także informację o ustawowych odsetkach w przypadku opóźnień w płatności alimentów. Do pozwu należy także dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie o wysokości zarobków osoby wnioskującej,
 • zaświadczenie ze szkoły lub przedszkola,
 • dowody potwierdzające koszty utrzymania dziecka, np.: rachunki, recepty na lekarstwa.

Pozew o alimenty należy złożyć w sądzie rejonowym w miejscu zamieszkania dziecka lub pozwanego. Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w dwóch kopiach – dla sądu i osoby pozwanej, a samo złożenie pozwu jest zwolnione z kosztów sądowych.

Jak zmienić wysokość zasądzonych alimentów?

Wniosek o zmianę wysokości zasądzonych alimentów może wnieść osoba płacąca alimenty w przypadku pogorszenia się jej sytuacji finansowej np. z powodu utraty pracy. Wniosek dotyczący zmiany wysokości alimentów może składać każda ze stron w dowolnym czasie z uzasadnionym żądaniem:

 • zmniejszenia alimentów,
 • podwyższenia alimentów,
 • zasądzenia alimentów,
 • wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Alimenty natychmiastowe – co to jest?

Od 2019 roku obowiązuje zupełnie nowy termin, czyli alimenty natychmiastowe, który wprowadziła nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Osoba ubiegająca się o alimenty otrzyma je od razu po złożeniu wniosku bez oczekiwania na dalsze postępowanie sądowe. Kwoty alimentów natychmiastowych to:

 • 500 zł na jedno dziecko,
 • 900 zł na dwoje dzieci,
 • 1200 zł na troje lub więcej dzieci.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News