Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > 500 plus a potrącenie podatku. Odsetki też są opodatkowane
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 22.06.2020 02:00

500 plus a potrącenie podatku. Odsetki też są opodatkowane

fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.07.2019. n/z Niemowlak trzyma banknot 500 zl.
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News

500 plus dla zakładów opiekuńczych

Jak dowiadujemy się z komunikatu ministerstwa rozwoju, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego czy specjalistyczno-terapeutycznego oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych mogą składać wnioski o zapomogi socjalne dla swoich wychowanków. "Na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci" - czytamy na stronie gov.pl. Tego rodzaju dodatkiem wychowawczym jest także świadczenie przyznawane w ramach programu Rodzina 500 plus. Jak podaje DGP, przyznane pieniądze wpłacane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie raz w miesiącu na konto gminnej jednostki organizacyjnej, która z kolei księguje je na indywidualnych kontach wychowanków. Z kolei bank nalicza comiesięczne odsetki - w dobie koronawirusa zresztą symboliczne - od wpłaconych na te konta sum. "Dyrektorzy placówek/ośrodków zobowiązani będą przeznaczać przyznane im dodatki, w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej" - obwieszcza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W praktyce jednak dzieci otrzymują zgromadzone na koncie pieniądze wraz z osiągnięciem pełnoletniości. 

Podatek od 500 plus?

Sprawa nie jest jednak taka prosta. Okazuje się, że gmina nie może zwyczajnie wypłacić wychowankowi zgromadzonych pieniędzy wraz z naliczanymi od nich przez lata odsetkami. Chociaż samo świadczenie zwolnione jest z opodatkowania, to jednak od naliczanych od niego odsetek płatnik - czyli w tym wypadku ośrodek wychowawczy - musi co miesiąc odprowadzać do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 19%. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołuje się w tej kwestii na  art. 41 ust. 4 i art. 42 ustawy o PIT. Przypomina również, że ośrodki powinny co roku do końca stycznia wystawiać deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR za rok poprzedni.