Znak towarowy – co to jest?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Znak towarowy – co to jest?

Konkurencja w niemal każdej kategorii produktowej zwiększa się z dnia na dzień, niezbędne są więc działania marketingowe wyróżniające markę na tle innych. Jednym z najważniejszych komponentów marki jest jej znak towarowy, który powinien być bardzo dokładnie przemyślany i charakterystyczny, a zarazem najbardziej, jak to możliwe, oddawać charakter marki i jej wartości.

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to każde oznaczenie, które umożliwia konsumentowi odróżnienie produktu jednej marki od drugiej. Znakiem towarowym może być symbol graficzny, tzw. logo marki, ale może to być również konkretny wyraz, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, np. konkretny kształt opakowania, a także melodia lub sygnał dźwiękowy. Znak towarowy musi być też możliwy do przedstawienia w rejestrze znaków towarów w sposób, który umożliwia jednoznaczne i dokładne ustalenie przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

Jakie zasady muszą spełniać znaki towarowe, by można było je zgłosić?

Pierwszą z zasad jest konieczność odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług drugiego przedsiębiorstwa. Drugą zasadą jest możliwość przedstawienia ich w rejestrze znaków. Przedsiębiorca nie może złożyć wniosku o ochronę znaku, jeśli nie wskazuje on na indywidualne cechy, jest powszechnie używanym wyrazem lub mógłby wprowadzić w błąd konsumentów co do charakteru produktu lub źródła jego pochodzenia.

Zgłoszenie jakich znaków towarowych nie zostanie przyjęte?

Nie ma możliwości zgłoszenia znaku, który m.in.:

 • jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
 • zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową,
 • zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn),
 • zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa,
 • zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji.

Jak zarejestrować znak towarowy?

Konieczne jest wykonanie kilku czynności:

 • sprawdzenie dostępności znaku w internetowych bazach danych wskazanych przez urząd patentowy,
 • złożenie wniosku do urzędu patentowego,
 • uregulowanie opłaty do wniosku,
 • publikacja zgłoszenia w bazie Register Plus,
 • publikacja zgłoszenia w biuletynie urzędu patentowego,
 • wydanie przez urząd patentowy decyzji odnośnie do udzielenia lub odmówienia prawa ochronnego dla znaku towarowego,
 • uregulowanie opłaty za ochronę i publikację znaku.

W chwili, gdy znak towarowy opublikowany zostanie w biuletynie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, inne podmioty mają możliwość zgłaszania sprzeciwu. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, rejestracja może zostać zablokowana. Taka sytuacja może mieć miejsce, np. gdy znak ten jest bliźniaczo podobny do już zarejestrowanego znaku lub gdy jest taki sam jak inny znak.

Co daje zarejestrowanie znaku towarowego?

Zarejestrowanie znaku towarowego powoduje, że właściciel lub właściciele uzyskują wyłączne prawo do takiego znaku. Jest to najszybsze i najskuteczniejsze narzędzie obrony podmiotu gospodarczego, posługującego się na rynku konkretnym znakiem, w przypadku jego praw do takich oznaczeń i świetnym argumentem do prowadzenia spraw sądowych.

Zasięg znaku towarowego

Istnieją trzy możliwości objęcia zasięgiem terytorialnym zgłaszanego przez nas znaku. Pierwszym z nich jest system krajowy, który wymaga zgłoszenia znaku w urzędzie właściwym ds. ochrony wartości przemysłowej w państwie. Drugą możliwością jest system regionalny, który wymaga zgłoszenia znaku w konkretnym urzędzie terytorialnym, co sprawi, że znak będzie objęty ochroną na terenie wszystkich państwa należących do tego systemu. Podmiot, który dokonuje zgłoszenia w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej, ma możliwość uzyskania ochrony na obszarze całej UE. Kolejnym jest system międzynarodowy, który wymaga rejestracji znaku w Biurze Międzynarodowym Organizacji Własności Intelektualnej.

Opłaty związane z rejestrowaniem znaku towarowego

Wniosek o rejestrację znaku towarowego, którego wzór udostępniony jest przez urząd patentowy, wymaga uwzględnienia danych wnioskodawcy, informacji dotyczących znaku towarowego wraz z jego opisem i kolorystyką, wskazania klas zgodnie z klasyfikacją nicejską oraz oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa do znaku. Podstawowa opłata za złożenie wniosku wynosi 450 zł, a w przypadku rejestracji dodatkowych klas towarowych, każda kolejna klasa to koszt 120 zł.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News