BiznesINFO.pl
zawieszenie działalności gospodarczej

Pixabay.com

Zawieszenie działalności gospodarczej. Jak to zrobić? Krok po kroku

23 Listopada 2020

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Własny biznes nie zawsze jest strzałem w dziesiątkę, a przedsiębiorcy niekiedy stają przed koniecznością zawieszenia działalności gospodarczej. Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej? Kiedy i na jak długo można zawiesić swój biznes? Jakie ob

Zawieszenie działalności gospodarczej. Podstawowe informacje

Zawieszenie działalności gospodarczej to nic innego jak przerwa w prowadzonej działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może liczyć na korzyści i ułatwienia. Najważniejszym udogodnieniem jest zwolnienie ze składek ZUS czy podatków dochodowych. Oznacza to, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej osoba prowadząca biznes nie wpłaca żadnych zaliczek, karty podatkowej czy ryczałtu. Uwaga! Aby być zwolnionym od płacenia składek, przedsiębiorca nie może uzyskiwać żadnych dochodów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej. Na jak długo i kiedy?

Działalność gospodarcza może zostać zawieszona z dowolnego powodu – kiedy działalność przestaje być rentowna, spada koniunktura, czy na decyzję wpływają osobiste przyczyny. Prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorca może zawiesić na dowolny okres, również bezterminowo. Przerwa nie może jednak trwać krócej niż 30 dni. Uwaga! Zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy o prawie przedsiębiorców, przedsiębiorcy wpisani do KRS mogą zawiesić działalność gospodarczą na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

 • Po 30 dniach od wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca traci prawo do świadczeń zdrowotnych,

 • Czas zawieszenia działalności nie wlicza się do stażu pracy, na podstawie którego zyskujemy podstawę do otrzymania emerytury.

O zawieszeniu działalności gospodarczej może zadecydować przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, ewentualnie może to zrobić w sytuacji, gdy pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Na zawieszenie działalności gospodarczej mogą się również zdecydować osoby w spółkach jawnych, partnerskich lub cywilnych, pod warunkiem, że na zawieszenie działalności zdecydują się wszyscy wspólnicy.

Zawieszenie działalności gospodarczej. Gdzie i jak to zrobić?

Aby zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorca musi złożyć wniosek CEIDG-1 o wpisie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Następnie trzeba zaznaczyć znak „X” w rubryce 01.3. Jeśli osoba wnioskująca o zawieszenie działalności gospodarczej jest wspólnikiem w spółkach cywilnych, konieczne jest również uzupełnienie załącznika CEIDG-SC. Należy pamiętać, by wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej był czytelny i przejrzysty. Należy go wypełnić drukowanymi literami, bez żadnych skreśleń ani poprawek.

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej może zostać złożony na kilka sposobów:

 • osobiście w urzędzie gminy lub miasta,

 • za pośrednictwem pełnomocnika – należy wówczas uiścić opłatę za pełnomocnictwo (17 zł). Z obowiązku opłaty zwolniona jest najbliższa rodzina wnioskodawcy (małżonkowie, wstępni, czyli rodzice, dziadkowie oraz zstępni – dzieci, wnuki),

 • listownie – podpis musi wówczas zostać poświadczony notarialnie, a stosowny dokument należy dołączyć do przesyłki z wnioskiem o zawieszenie działalności gospodarczej,

 • elektronicznie – z użyciem podpisu elektronicznego, który wcześniej został zweryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP, a także podpisem osobistym lub w inny akceptowany przez system CEIDG sposób, za sprawą którego można bez żadnych wątpliwości zidentyfikować wnioskodawcę i wskazać czas złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej.

Składając wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej osobiście należy pamiętać o dokumentach, np. dowodzie osobistym. Przy wypełnianiu wniosku online nie trzeba pokazywać  żadnych dokumentów, kopi ani skanów. Następnie organ ewidencyjny, w którym złożono wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej wydaje kopię dokumentu z potwierdzeniem zawieszenia działalności gospodarczej. Nie później niż po trzech dniach urząd gminy ma obowiązek wysyłki danych z wniosku wraz oryginałem do odpowiedniego urzędu skarbowego, urzędu statystycznego, a także ZUS-u albo KRUS-u.

Zawieszenie działalności gospodarczej. Co dalej?

Po zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo do podejmowania następujących działań:

 • wykonywania wszelkich czynności koniecznych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

 • uczestniczenia w rozprawach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych w związku z czynnościami wykonywanymi przed zawieszeniem działalności gospodarczej,

 • wypełniania obowiązków nakazanych przepisami prawa,

 • przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań powstałych zawieszeniem działalności gospodarczej,

 • sprzedaży własnych środków trwałych i wyposażenia,      

 • osiągania przychodów finansowych, również z tytułu działalności gospodarczej, która została zawieszona,

 • podlegania kontroli skarbowej zgodnie z zasadami przewidzianymi dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Tomasz MajtaAutor

Tomasz Majta

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Finanse

Ulga podatkowa za składki na IKZE. Pod pewnym warunkiem skarbówka może Ci zwrócić nawet 3411,07 zł

Czytaj więcej >

Finanse

Weekend z utrudnieniami w pięciu bankach. Niedostępne będą m.in. bankowość internetowa i transakcje Blikiem

Czytaj więcej >

Finanse

Państwo pomoże w zakupie mieszkania. Sprawdź, czy się załapiesz

Czytaj więcej >
Seniorzy otrzymają mniejsze kwoty z tytułu tzw. "trzynastek" i "czternastek"?

Finanse

Banki załamują ręce. Nie ma chętnych na zaciąganie kredytów

Czytaj więcej >
Mateusz Morawiecki

Finanse

Wydłużenie wakacji kredytowych. Premier nie wyklucza takiej opcji

Czytaj więcej >

Finanse

Nowe terminy składania niektórych zeznań podatkowych. Warto się z nimi zapoznać

Czytaj więcej >