Zasiedzenie nieruchomości – definicja, przepisy, podatki
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Zasiedzenie nieruchomości – definicja, przepisy, podatki

Czym jest zasiedzenie nieruchomości? Jakie są jego warunki? Jaki podatek należy zapłacić? Czym różni się zasiedzenie w dobrej wierze od tego w złej wierze?

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Z zasiedzenia nieruchomości skorzystać mogą osoby, które posiadają nieruchomość przez dostatecznie dugi okres przy jednoczesnym braku zainteresowania nieruchomością ze strony właściciela lub braku właściciela w ogóle, ponieważ, zgodnie z Kodeksem cywilnym, posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa prawo własności po 20 latach nieprzerwanego posiadania nieruchomości. W przypadku zasiedzenia nieruchomości w złej wierze, aby posiadacz uzyskał prawo do nieruchomości, musi minąć 30 lat.

Ile wynosi podatek od zasiedzenia nieruchomości?

W momencie uprawomocnienia się postanowienia o zasiedzeniu nieruchomości, jej nabywca musi uiścić podatek od zasiedzenia. Zasiedzenie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W urzędzie skarbowym należy złożyć na formularzu zeznanie podatkowe, w którym opisuje się nabytą nieruchomość, a także określa się jej wartość.

Podatek od zasiedzenia nieruchomości wynosi 7% wartości nieruchomości. Od podstawy opodatkowania należy jednak odliczyć wartość nakładów poniesionych przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia.

Czym różni się zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze od zasiedzenia nieruchomości w złej wierze?

W myśl przepisów dobra wiara oznacza stan wyrażający się błędnym przekonaniem o przysługującym prawie własności, mimo odmiennego rzeczywistego stanu prawnego i przy jednoczesnym usprawiedliwieniu błędności tego przekonania.

Natomiast działanie w złej wierze to stan, gdy osoba jest świadoma nieprzysługujących jej praw własności lub nie ma tej świadomości z powodów nienależytej staranności i niezgodności działania z zasadami współżycia społecznego.

Jak uzyskać postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości?

Z upływem ustawowego terminu nabywca uzyskuje prawo do własności nieruchomości wskutek jej zasiedzenia. Jednakże posiadacz np. starego domu, który chce wykazać swoje prawo własności i uzyskać wpis w księdze wieczystej, zmuszony jest wystąpić na drogę sądową. Postępowanie takie toczy się w trybie nieprocesowym przed sądem rejonowym.

Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 2 000 zł.

Po zakończeniu postępowania, jeśli wnioskodawca wykaże zasiedzenie nieruchomości, sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie własności – jest to tytuł prawny do nieruchomości, który stanowi podstawę do ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News