Wysokość wieku emerytalnego w Polsce a płeć
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 27 Grudnia 2020

Wysokość wieku emerytalnego w Polsce a płeć

Osiągnięcie wieku emerytalnego w Polsce umożliwia nam przejście na emeryturę. Wysokość świadczenia emerytalnego jednak zależy od liczby przepracowanych lat. W poniższym artykule przedstawimy wiek emerytalny w Polsce i porównamy go do obowiązującego w innych państwach, a także wyjaśnimy, kiedy pracownikowi przysługuje prawo do minimalnej emerytury.

Wiek emerytalny w Polsce w 2020/2021 roku

Osiągnięcie wieku emerytalnego gwarantuje pracownikowi prawo do emerytury. Każdy kraj na świecie indywidualnie podejmuje decyzje w tej kwestii. Na przestrzeni lat wiek emerytalny w Polsce ulegał zmianom. Przykładowo w latach 2013-2017 wiek emerytalny w Polsce wynosił 67 lat i był jednakowy dla kobiet oraz mężczyzn.

Jednak od 1 października 2017 roku Polacy i Polki mogą przechodzić na emeryturę szybciej. Aktualny wiek emerytalny w Polsce dla kobiet wynosi 60 lat, natomiast dla mężczyzn – 65 lat.

Wiek emerytalny w Polsce i na świecie

Wiek emerytalny w Polsce nie jest taki sam, jak w innych krajach. Każde państwo decyduje o własnym wieku emerytalnym i wprowadza zmiany w zależności od wielu różnych czynników, np. od średniej długości życia mieszkańców oraz sytuacji gospodarczej. Przyjrzyjmy się, jak wygląda wiek emerytalny w innych krajach:

  • wiek emerytalny w Niemczech od 2012 roku wynosi 65 lat, a do 2031 roku wzrośnie do 67 lat,
  • wiek emerytalny w Holandii od 2018 roku wynosi 66 lat. W 2021 roku wzrośnie do 67 lat, a w 2022 roku – do 67 lat i 3 miesięcy,
  • wiek emerytalny we Włoszech dla kobiet i mężczyzn jest taki sam oraz wynosi 67 lat,
  • wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii obecnie wynosi 66 lat dla obu płci. W 2028 roku ma wzrosnąć do 67 lat, a w 2037 roku – do 68 lat,
  • wiek emerytalny we Francji wynosi 62 lata, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn,
  • w Rosji do końca 2018 roku kobiety mogły przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat, a mężczyźni w wieku 60 lat. Jednak od 1 stycznia 2019 roku wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany, a w 2028 roku wyniesie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Wiek emerytalny w Polsce a minimalna emerytura

Osiągnięcie wieku emerytalnego w Polsce uprawnia pracownika do przejścia na emeryturę. Z wynagrodzenia pracownika odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednak wysokość emerytury jest zależna od stażu pracy. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych minimalna emerytura przysługuje kobietom po 20 latach pracy, a mężczyznom – po 25 latach. Emeryturę oblicza się po uwzględnieniu okresu składkowego i okresu nieskładkowego. Najniższa emerytura wynosi obecnie 1 200 zł miesięcznie.

Warto dodać, że osiągnięcie wieku emerytalnego w Polsce nie oznacza, że pracownik automatycznie przechodzi na emeryturę. Decyzję w tej kwestii podejmuje sam pracownik. Jednak im dłużej będzie pracować, tym wyższe otrzyma świadczenie. Warto również dodać, że emeryt w określonych sytuacjach może podjąć pracę, aby dorabiać do emerytury.

Wiek emerytalny w Polsce a ochrona przedemerytalna

Wydajność pracownika spada z wiekiem. To oczywiste, że pracodawcom zależy na zatrudnianiu wydajnych i sprawnych fizycznie pracowników, dlatego osoby starsze mają mniejsze szanse na rynku pracy i są również bardziej narażone na utratę zatrudnienia, a co za tym idzie – mogą mieć większe trudności z wypracowaniem emerytury. Przypomnijmy, że wiek emerytalny w Polsce dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

Jednak Kodeks pracy zapewnia starszym pracownikom tzw. ochronę przedemerytalną. Zgodnie z art. 39, pracodawcy nie wolno wypowiadać umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego w Polsce, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Powyższego przepisu nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News