Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a prawa pracodawcy
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 2 Grudnia 2020

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a prawa pracodawcy

Każdy pracownik i pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę. Od dnia złożenia wypowiedzenia pracownika oraz pracodawcę obowiązuje okres wypowiedzenia. Jednak czy pracodawca może odrzucić wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika? Jak tę kwestie regulują przepisy prawa?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – podstawowe informacje

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika oznacza, że pracownik nie chce już być zatrudniony w danym miejscu pracy. Umowę można wypowiedzieć bez podawania przyczyny. Jednak każdego pracownika obowiązuje w takim przypadku okres wypowiedzenia. Innymi słowy, nawet gdy pracownik oficjalnie powiadomi o chęci zerwania stosunku pracy, to jeszcze przez pewien czas będzie musiał świadczyć pracę na rzecz swojego pracodawcy. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika rozpoczyna okres wypowiedzenia, który jest zależny od czasu, na jaki umowa została zawarta, oraz okresu zatrudnienia u pracodawcy. Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony?

Jeśli pracownik był zatrudniony na mniej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jeśli pracownik był zatrudniony na ponad 6 miesięcy, okres wypowiedzenia trwa 1 miesiąc. Gdy zaś pracownik pracuje co najmniej 3 lata, okres wypowiedzenia to 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest zupełnie inny w przypadku, gdy umowa została zawarta na okres próbny. Jak w takiej sytuacji wygląda wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika?

Jeśli pracownik był zatrudniony na mniej niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia liczy 3 dni robocze. Kiedy pracownik był zatrudniony na ponad 2 tygodnie, okres wypowiedzenia jest jednotygodniowy. W sytuacji, gdy pracownik ma umowę na 3 miesiące, wypowiedzenie trwa 2 tygodnie.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wyraźnie różni się od wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej. Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie lub umowę o dzieło przede wszystkim nie podlega okresowi wypowiedzenia. Co więcej, rozwiązanie takiej umowy może nastąpić w dowolnym czasie, a pracownik nie musi uzasadniać swojej decyzji. Jednak w określonych przypadkach i w zależności od treści umowy, pracownik może ponieść pewne konsekwencje za rozwiązanie umowy cywilnoprawnej.


Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – jak powinno wyglądać?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika obowiązkowo musi zostać przekazane pracodawcy na papierze. Wypowiadanie umowy o pracę w formie ustnej nie będzie uznawane. Pracownik, jeśli chce rozwiązać stosunek pracy, powinien przygotować dwa jednobrzmiące egzemplarze, na których zamieści następujące informacje:

  • data i miejscowość, w której sporządzono dokument,
  • dane pracownika,
  • dane pracodawcy,
  • formuła: „Niniejszym wypowiadam umowę o pracę...”,
  • podpis pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika obowiązuje od dnia, w którym zostało złożone. Od tej daty rozpoczyna się okres wypowiedzenia, który zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i czasu, na jaki umowa została zawarta. W określonych przypadkach, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika musi również zawierać przyczynę zerwania stosunku pracy. Zwykle dotyczy to umowy o pracę na czas nieokreślony oraz rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Czy pracodawca może odrzucić wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika?

Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę posiada zarówno pracownik, jak i pracodawca. Żadna ze stron zwykle nie musi uzasadniać swojej decyzji, jednak już sama chęć złożenia wypowiedzenia nie może zostać zignorowana. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika musi zostać przyjęte i zaakceptowane przez pracodawcę. Takiego wniosku nie można odrzucać. W tym samym dniu rozpoczyna się również okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Jeśli pracodawca zbywa swojego pracownika i nie chce nawet zapoznać się z treścią dokumentu, przyjmuje się, że wypowiedzenie umowy o pracę staje się ważne w dniu jego złożenia. Przy trudnych relacjach z pracodawcą najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie złożenie wypowiedzenia w obecności świadka, który w razie konieczności potwierdzi przed sądem, że pracownik faktycznie składał wypowiedzenie.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News