urlop macierzyński
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 21 Listopada 2020

Wniosek o urlop macierzyński 2020 – wzór, omówienie, co trzeba wiedzieć wcześniej

Kobieta w ciąży ma prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego, który po zsumowaniu trwa niecały rok. Zanim on jednak nastąpi, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek w odpowiednim terminie. Warto być punktualnym – od tego zależy wysokość przyszłego zasiłku macierzyńskiego.

Ile dokładnie trwa urlop macierzyński po złożeniu wniosku?

Urlop macierzyński i rodzicielski po złożeniu wniosku trwają w sumie 52 tygodnie – 20 tygodni macierzyńskiego i 32 tygodnie rodzicielskiego. Tyle trwa urlop przy założeniu, że podczas porodu urodziło się jedno dziecko. Czas ten jednak może ulec zmianie w zależności od ilości posiadanych dzieci (urodzonych lub adoptowanych):

  • dwoje dzieci – 31 tygodni urlopu macierzyńskiego,
  • troje dzieci – 33 tygodnie urlopu macierzyńskiego,
  • czworo dzieci – 35 tygodni urlopu macierzyńskiego,
  • pięcioro i więcej dzieci – 37 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski może zostać z kolei wydłużony maksymalnie do 34 tygodni (w przypadku dwójki lub więcej dzieci).

Kiedy należy złożyć wniosek o urlop macierzyński?


Choć przepisy nie określają wprost, kiedy należy złożyć wniosek o urlop macierzyński, ponieważ z założenia przysługuje on pracownicy od dnia porodu, to jednak Kodeks pracy podaje właściwy termin jako 21 dni od terminu narodzin dziecka. Jeżeli osoba zatrudniona złoży wniosek o urlop w przeciągu tych 21 dni, otrzyma wówczas 80% podstawy wymiaru zasiłku przez cały okres wolny od pracy. Jeżeli wniosek zostanie złożony później, będzie otrzymywała przez 6 tygodni 100% podstawy wymiaru zasiłku, a następnie 60% przez pozostałe 26 tygodni.

Jeżeli pracownica chce wykorzystać urlop macierzyński jeszcze przed narodzinami dziecka, należy wówczas złożyć wniosek najpóźniej do 21 dnia przed planowanym dniem porodu.

Podstawa wymiaru zasiłku w ramach urlopu macierzyńskiego to standardowa miesięczna pensja pracownika.

Kiedy należy złożyć wniosek o urlop macierzyński jeżeli nie jest się osobą zatrudnioną?

Istnieje możliwość, że osoba wnioskująca o urlop macierzyński nie jest zatrudniona przez pracodawcę, a opłaca składki chorobowe samodzielnie. Wtedy należy złożyć wniosek bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli jest się osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy, wtedy można się ubiegać o odpowiednik zasiłku macierzyńskiego, czyli świadczenie rodzicielskie zwane potocznie „kosiniakowym”.

Co powinien zawierać wniosek o urlop macierzyński?

Wniosek o urlop macierzyński powinien zawierać oczywiście dane pracownika oraz pracodawcy. Należy także pamiętać o:

  • dacie i miejscowości,
  • prośbie o udzielenie urlopu,
  • imieniu i nazwisku dziecka,
  • dacie urodzenia dziecka,
  • czasie wykorzystania urlopu macierzyńskiego,
  • podpisie pracownika.

Do wniosku o urlop macierzyński należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie o rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku macierzyńskiego przez drugiego z rodziców dziecka.

Wniosek o urlop macierzyński – wzór

Poniżej znajduje się wzór wniosku o urlop macierzyński, który należy wypełnić swoimi danymi oraz złożyć u pracodawcy w odpowiednim terminie.

.......................................... ............................

imię i nazwisko pracownika miejscowość i data

..........................................

adres


Do:..............................

nazwa pracodawcy

Wniosek o urlop macierzyński


W związku z narodzinami dziecka…………………………....... (imię i nazwisko dziecka) w dniu……………………..... (data urodzenia), proszę o udzielenie urlopu macierzyńskiego w wymiarze .... tygodni od dnia ........ do dnia ....... zgodnie art. 180 1a paragraf §1 Kodeksu pracy.


Jednocześnie zaświadczam, że z urlopu nie będzie korzystał drugi rodzic dziecka ..................... (dane drugiego rodzica).

.........................

podpis pracownika

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News