Wniosek o urlop – jak składać i kiedy, żeby nic nie przegapić
pixabay.com
Autor Anna Przedpełska - 18 Listopada 2020

Wniosek o urlop – jak i kiedy składać , żeby nic nie przegapić?

Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski, jak powinien wyglądać wniosek o urlop wypoczynkowy, co warto umieścić we wniosku o urlop bezpłatny i czy trzeba składać wniosek o urlop na żądanie – odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w naszym tekście. Zapraszamy do czytania.

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Pamiętajmy jednak, że urlop przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na etat. Wykonujący pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, o dzieło) nie podlegają przepisom Kodeksu pracy i niestety nie mają prawa do płatnego urlopu.

Zgodnie z planem…

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. To, w jaki sposób pracodawca informuje i przygotowuje plan urlopów, zależy od niego i nie jest unormowane w prawie. Po zatwierdzeniu planu urlopów na dany roku, powinny być one przyznawane zgodnie z jego treścią.

Pracodawca nie musi jednak ustalać planu urlopu, jeśli tylko zgodzi się na to zakładowa organizacja związkowa lub jej po prostu nie ma. W takim wypadku pracodawca musi ustalić termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.

Jak napisać wniosek o urlop wypoczynkowy?

We wniosku musimy zawrzeć prośbę o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Określić od kiedy do kiedy ma trwać i ile dni roboczych wyniesie. Piszemy oczywiście, kto wniosek składa (nasze dane, ewentualnie jednostka organizacyjna) oraz do kogo się zwracamy (dane pracodawcy). Jeszcze tylko data i podpis – gotowe.

Co ważne nie musimy wniosku o urlop wypoczynkowy składać na piśmie, ani osobiście go dostarczać. Kp nie przewiduje takiego obowiązku. Możemy więc złożyć wypełniony druk (w kadrach lub u szefa – zależnie jakie rozwiązania przyjęto w naszej firmie), ale możemy też wysłać maila lub wypełnić odpowiednią rubrykę w programie informatycznym, o ile taki funkcjonuje w naszej firmie.

Nie wystarczy złożyć…

Pamiętaj, że złożenie wniosku nie oznacza, iż urlop dostałeś.

Co prawda Kp nie podaje terminu, w jakim należy zwrócić się o urlop wypoczynkowy, jednak lepiej nie zwlekać do ostatniej chwili.

Pamiętaj, pracodawca może nie zaakceptować wniosku w proponowanym przez ciebie terminie, ponieważ – jak już było powiedziane – musi dbać o zapewnienie „normalnego toku pracy w firmie”.

Nie martw się jednak, że pracodawca może z tego powodu odrzucać wszystkie twoje kolejne wnioski. Nie może tego robić w nieskończoność. Zgodnie z Kp pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo.

Jeśli składamy wniosek w ostatnim momencie przed planowanym urlopem, na drodze do wypoczynku mogą nam też stanąć zwykłe przeszkody techniczne np. nieobecność pracodawcy. Jeśli nie będzie go w pracy, wiadomo, że wniosku nie zaakceptuje – a my urlopu w zaplanowanym terminie nie dostaniemy.

Lepiej więc nie wykupuj wczasów do czasu, aż otrzymasz wiadomość, iż pracodawca wniosek podpisał.

Ile razy w roku można składać wniosek o urlop?

Prawo nie wprowadza tu ograniczeń. Kp mówi, że na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Jednak co najmniej jedna jego część powinna trwać przynajmniej 14 dni kalendarzowych.

Zastępca we wniosku o urlop?

Kiedy idziemy na urlop, nasze obowiązki służbowe muszą być nadal wypełniane. Zazwyczaj pracodawca wyznacza, kto nas w nich zastąpi. W niektórych firmach pracownicy ustalają to między sobą, a pracodawca zatwierdza ich propozycje. W takim przypadku już we wniosku urlopowym pracownik wskazuje osobę, która będzie go zastępować.

Pamiętaj jednak, że pracodawca nie może uzależnić udzielenia urlopu od tego, czy znajdziesz dla siebie zastępcę.

Urlop na żądanie – czy potrzebny wniosek?

4 dni, z przysługującego nam każdego roku urlopu wypoczynkowego, możemy wykorzystać jako urlop na żądanie.

W przypadku tego urlopu Kp nie ma mowy o składaniu wniosku. „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym” – czytamy w Kp.

Dopuszczalne jest więc złożenie takiego żądania ustnie np. przez telefon, za pośrednictwem innej osoby, ale też mailem czy nawet za pomocą SMS-a. Forma jest tu uzależniona od praktyki przyjętej w danej firmie.

Trzeba jednak pamiętać, że żądanie udzielenia urlopu musimy zgłosić „najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”. Co zgodnie z orzecznictwem oznacza: przed godziną, o której rozpoczynamy pracę.

W ten sposób pracodawca zdąży udzielić nam urlopu. Bez tej zgody nie powinniśmy oddalać się z miejsca pracy. Nie martwcie się, pracodawca prawie zawsze musi się zgodzić.

Urlop bezpłatny

Tu wniosek jest konieczny. Podajemy w nim takie same dane, jak we wniosku o urlop wypoczynkowy, ale zaznaczamy, że chodzi o urlop bezpłatny.

We wniosku o urlop bezpłatny warto podać jego przyczynę. Prawo tego nie wymaga, jednak nie wymaga też od pracodawcy udzielenia nam urlopu bezpłatnego. Jeśli umotywujemy nasz wniosek przekonująco, być może pracodawca spojrzy nań łaskawszym okiem.

Prawo nie określa terminu, w jakim powinniśmy złożyć wniosek o urlop bezpłatny. Lepiej jednak nie zwlekać, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy będzie przyjęty.

Urlop szkoleniowy

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy, za który otrzymuje wynagrodzenie. Nie uszczupla on urlopu wypoczynkowego.

We wniosku powinniśmy napisać, z jakiego powodu zwracamy się o urlop. W zależności od okoliczności przysługuje 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, matury , egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. W ostatnim roku studiów można wziąć 21 dni urlopu na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy to czas, w którym pracodawca jest obowiązany zwolnić nas od pracy w związku z ważnymi wydarzeniami.

We wniosku oprócz standardowych informacji dotyczących m.in. terminu urlopu pracownik powinien podać, o jaką okoliczność chodzi. I tak w razie ślubu pracownika lub urodzenia się dziecka albo też zgonu i pogrzebu małżonka pracownika (lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy) przysługują pracownikowi 2 dni wolne. W razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, (a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką) przysługuje 1 dzień płatnego zwolnienia.

Urlop macierzyński – nie trzeba wniosku?

Kp mówi, iż „pracownicy przysługuje urlop macierzyński” (w wymiarze do 20 do 37 tygodni) i wniosku o ten urlop składać nie trzeba. Młoda mama ma jednak obowiązek zawiadomić pracodawcę o urodzeniu dziecka. Dzień po tej dacie automatycznie zaczyna biec urlop macierzyński.

Wniosek o urlop macierzyński składa się tylko w przypadku, kiedy przyszła mama chce zacząć go przed porodem. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wniosek taki oprócz danych pracownicy musi zawierać datę, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego. Do wniosku dołącza się kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, określającego przewidywaną datę porodu.

Wniosek o urlop rodzicielski – pamiętajcie o terminach!

Wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (32 tygodnie, jeśli urodzi się jedno dziecko; 34 tygodnie, jeśli więcej) młoda mama musi złożyć nie później niż 21 dni po porodzie. Musi to być wniosek pisemny i powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko pracownicy,
  2. imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielony urlop rodzicielski,
  3. datę, od której ma być udzielony urlop rodzicielski.

Do wniosku dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo kopie tego dokumentów (oryginał do wglądu).

W przypadku, gdy pracownica złoży taki wniosek w wymaganym terminie zasiłek macierzyński za cały okres obu urlopów wyniesie 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Jeśli matka lub/i ojciec dziecka (urlop można podzielić) złożą wniosek o urlop rodzicielski później, zasiłek za urlop macierzyński wyniesie 100 proc. zarobków. Tyle samo – za pierwsze 6 tygodni rodzicielskiego. Za pozostałą część urlopu rodzicielskiego dostaną 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Pamiętać należy, że wniosek o udzielenia urlopu rodzicielskiego w całości albo w części składa się u pracodawcy nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek.

Urlop wychowawczy

Również urlop wychowawczy udzielany jest na pisemny wniosek. Trzeba go złożyć nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Należy podać podobne informacje, jak w przypadku urlopu rodzicielskiego. W zależności od okoliczności należy poinformować o wykorzystanym już urlopie, dołączamy też oświadczenie o niekorzystaniu z takiego urlopu przez małżonka. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News