Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Wielu Polaków może zapłacić mniej za prąd. Do 30 czerwca trzeba złożyć wniosek o wyższy limit zużycia
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 13.05.2023 12:59

Wielu Polaków może zapłacić mniej za prąd. Do 30 czerwca trzeba złożyć wniosek o wyższy limit zużycia

prąd limit kable
Biznesinfo

W 2023 roku gospodarstwom domowym z automatu przysługuje limit zużycia w wys. do 2 tys. kWh rocznie – mówi o tym ustawa o zamrożeniu cen prądu. Dla niektórych grup ten limit został podniesiony. Aby z niego skorzystać, trzeba do 30 czerwca dostarczyć swojemu dostawcy energii stosowne oświadczenie.

Kto skorzysta z niższych cen prądu?

Dzięki Tarczy Solidarnościowej ok. 8 mln gospodarstw domowych w ogóle nie odczuje wzrostu cen energii elektrycznej – podaje serwis Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z Tarczą wprowadzone zostały limity zużycia prądu, które gwarantują utrzymanie stałej ceny. Ogólny limit dla gospodarstw domowych wynosi 2 tys. kWh rocznie – aby z niego skorzystać, nie trzeba składać żadnego wniosku.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób z niepełnosprawnościami, rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Te grupy, w celu skorzystania z podwyższonych limitów (2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez osoby z niepełnosprawnościami oraz 3 tys. kWh rocznie dla rodzin wielodzietnych i rolników), muszą złożyć u swoich dostawców energii stosowne oświadczenia oraz dokumenty. 

Zrzut ekranu 2023-05-13 o 12.45.27.png

Źródło grafiki: https://www.tauron.pl/zamrozenie-pradu.

Serwis Rachuneo.pl wyjaśnia, że osoby, które zmieszczą się w powyższych progach – 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, mogą liczyć na zamrożenie cen energii na poziomie z 2022 roku. Natomiast ci, którzy przekroczą limity, zgodnie z Tarczą Solidarnościową nie zapłacą za kWh więcej niż 0,693 zł netto (+ odpowiednią dla 2023 roku stawkę podatku VAT i akcyzy). Pamiętać również należy, że każdy, kto ograniczy zużycie energii o co najmniej 10 proc. w stosunku do 2022 roku, poza oszczędnościami wynikającymi z ograniczenia zużycia energii, otrzyma też 10 proc. obniżkę rachunku w 2024 roku. Jak podkreśla rząd, stanowi to podwójną zachętę do oszczędności. 

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby mieć wyższy limit zużycia?

W celu skorzystania z zamrożenia cen prądu na podwyższonych limitach tj. 2,6 MWh i 3 MWh rocznie uprawnione grupy beneficjentów muszą złożyć w tej sprawie oświadczenie u swojego dostawcy prądu. Należy pamiętać, że składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do oświadczenia trzeba dołączyć dokumenty wymagane w zależności od sytuacji wnioskodawcy. Dla rolników jest to kopia decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok, a dla rodzin wielodzietnych – skan Karty Dużej Rodziny. Natomiast w przypadku gospodarstw z osobami z niepełnosprawnością, to na stronach internetowych Taurona i E.ON Polska S.A. czytamy, że dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności nie jest wymagane.

Dożywotnie „200 plus” do emerytury. Żeby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić warunki i złożyć wniosek.

Kiedy i jak należy złożyć te dokumenty?

Wnioski trzeba dostarczyć najpóźniej do 30 czerwca. Można je składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez ePUAP, używając wówczas profilu zaufanego. Złożenie oświadczenia po wskazanym terminie nie uprawnia już do skorzystania z wyższych limitów zużycia prądu.

Wsparcie również dla przedsiębiorstw, samorządów i podmiotów wrażliwych

W okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia br. z rządowego wsparcia w zakresie niższych cen prądu skorzystają również podmioty użyteczności publicznej, a więc szpitale i przychodnie, szkoły, przedszkola i uczelnie, ośrodki pomocy społecznej; samorządy; a także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W przypadku tych instytucji cena maksymalna wyniesie 785 zł/MWh. Oznacza to ograniczenie podwyżki cen nawet o 70 proc. Na taryfie skorzysta aż 97 proc. wszystkich mikro oraz kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw – czytamy na serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.