BiznesINFO.pl
wczasy pod gruszą

https://pixabay.com/pl/photos/wakacje-lato-sun-pla%C5%BCy-relaksacja-2120259/

„Wczasy pod gruszą” i inne świadczenia socjalne – na jakich zasadach są wypłacane

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Pracownicy mogą otrzymywać dodatkowe dofinansowanie ich wypoczynku z funduszu socjalnego. Zasady, na jakich przyznaje się ten rodzaj dofinansowania, powinny zostać określone w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Poza wynagrodzeniem za czas urlopu pracownikowi może przysługiwać dofinansowanie.
Zasady, na jakich przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie, powinny znajdować się w ZFŚS i określać m.in.:

 • kto jest uprawniony do tego świadczenia,

 • jaka jest jego wysokość,

 • jaka jest częstotliwość wypłat świadczenia,

 • ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać dofinansowanie do wypoczynku.

O tym, komu i w jakiej wysokości przyznać świadczenie socjalne, powinny decydować kryteria takie jak sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Oznacza to, że kwoty wypłacane pracownikom mogą się od siebie różnić. Nie ma też znaczenia, kiedy w danym roku pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy ani to, w jaki sposób postanowi go spędzić. Z ZFŚS mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny, inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Kryterium socjalne

Pracodawca jest obowiązany przyznawać ulgowe usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego Funduszu (tzw. kryterium socjalne). Nie można przyznać wszystkim pracownikom świadczeń z Funduszu w tej samej wysokości. Pomoc z Funduszu ma być skierowana do pracowników i osób uprawnionych o najniższych dochodach, aby złagodzić różnice w poziomie życia. Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych najczęściej korzystają: rodziny wielodzietne, samotni rodzice, emeryci i renciści, chorujący pracownicy.

Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

„Wczasy pod gruszą” – co to jest?

Wypoczynek, który pracownik zorganizuje we własnym zakresie, a pracodawca go dofinansuje, nazywany jest „wczasami pod gruszą”. Nie ma znaczenia, czy spędzamy urlop w domu, jedziemy w góry czy zagranicę. „Wczasy pod gruszą” są mylone ze świadczeniem urlopowym, o którym mowa w art. 3 ustawy o ZFŚS, wypłacanym przez pracodawcę (który nie tworzy ZFŚS, a zdecydował się na wypłatę świadczenia urlopowego).
„Wczasy pod gruszą” nie mogą być wypłacane w równych wysokościach wszystkim pracownikom i powinny być zależne od kryterium socjalnego. Warunek 14-dniowego nieprzerwanego wypoczynku wymagany jest przy świadczeniu urlopowym, a „wczasów pod gruszą” pracodawca nie musi warunkować urlopem.

Świadczenie urlopowe a „wczasy pod gruszą”


Świadczenie urlopowe jest wypłacane raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych i musi zostać wypłacone przed rozpoczęciem wypoczynku. Wysokość świadczenia urlopowego jest zależna od etatu. Świadczenie urlopowe jest wypłacane nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczynający się urlop. Gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników, wysokość świadczenia urlopowego ustala pracodawca.

Jakie świadczenia socjalne są dostępne w ramach funduszu?
Świadczenie socjalne występuje w formie: pieniężnej, rzeczowej, niepieniężnej. Środki funduszu na świadczenia socjalne mogą być przeznaczone na:

 • usługi wspierania wypoczynku,

 • działalność kulturalno-oświatową,

 • sport i rekreację,

 • paczki dla dzieci pracowników,

 • bony, paczki z okazji świąt,

 • opiekę nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię,

 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w formie zapomogi,

 • nisko oprocentowaną pożyczkę na cele mieszkaniowe.

Świadczenia socjalne z ZFŚS są zwolnione z podatku. Świadczenia z ZFŚS otrzymane w 2020 i w 2021 roku nie podlegają opodatkowaniu do kwoty 2 000 zł.

Podobne artykuły

W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >
Będzie wolne w dniu szczepienia?

Praca

Czy jest szansa na wolne w dniu szczepienia? Pytamy resort pracy

Czytaj więcej >
PHOTO: CEZARY PECOLD/SE/EAST NEWS LODZ POWIATOWY URZAD PRAWY NR 2 W LODZI. N/Z KOLEJKA W URZEDZIE PRACY WSZYSTKIE ZDJECIA NA: http://agencja.se.com.pl 19/01/2009 .

Praca

Redukcja miejsc pracy, obniżki pensji. Rzeczywistość w Polsce dużo gorsza niż na suchych liczbach

Czytaj więcej >
Emerytura stażowa wróciła podczas kampanii wyborczej

Praca

Kolejna obietnica polityków. Dzięki niej, aż 400 tys. Polaków mogłoby przejść na emeryturę znacznie wcześniej

Czytaj więcej >
Urlop wyznaczy pracodawca

Praca

Pracowniku, weszły ważne zmiany w urlopach. Nie będziesz miał teraz wiele do powiedzenia

Czytaj więcej >