Ustawa o PIT – najważniejsze informacje
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Ustawa o PIT – najważniejsze informacje

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uchwalona została przez Sejm RP 26 lipca 1991 r. i ma na celu regulację spraw związanych z tymże podatkiem. Od powstania zmieniano ją już ponad 300 razy. Nie jest więc łatwe bycie na bieżąco z prawem podatkowym i posiadanie aktualnej wiedzy na temat właściwego postępowania na płaszczyźnie tego prawa.

Czym jest PIT i kto musi go płacić?

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych, którego wysokość w dużej mierze uzależniona jest od uzyskiwanych dochodów. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodów wzrasta również wysokość należnego podatku. Jest to obowiązkowy podatek dla osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Polski, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Osoby fizyczne, które nie mieszkają na terenie Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terenie Polski. Osobą, mającą miejsce zamieszkania na terenie Polski określa się taką, która przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub taką, która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych.

Źródła przychodów podlegające pod PIT

Źródła przychodów, które podlegają pod podatek PIT można podzielić na te, które związane są z pracą i te, które związane są z majątkiem. Źródłami przychodów podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według Ustawy o PIT są m.in.:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, także spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, praca nakładcza, emerytura i renta,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • nieruchomości i ich części,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i rzeczy ruchomych,
 • inne źródła, w szczególności kwoty wypłacanych przez zakład pracy zasiłków, świadczeń rehabilitacyjnych, stypendia, dotacje itd.

Skala podatkowa według Ustawy o PIT

Osoby fizyczne płacące w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych podlegają progresywnej skali podatkowej, która zmienia się w zależności od wysokości uzyskiwanego dochodu. W przypadku dochodów uzyskanych w 2021 r. podatnik, który osiągnie dochód w wysokości do 85 528 zł, powinien uregulować podatek w wysokości 17% minus kwota zmniejszająca podatek, natomiast powyżej 85 528 zł podatek wynosi już 14.539 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Ulgi podatkowe

Rokrocznie podatnicy skorzystać mogą z wielu ulg, które zmniejszą konieczny do zapłacenia podatek. Przykładowo są to: ulga internetowa, rehabilitacyjna, prorodzinna, dla krwiodawców, odsetkowa, na nowe technologie czy ulga dla młodych.

Przy przygotowywaniu corocznego zeznania podatkowego warto zapoznać się z obowiązującymi ulgami, by uwzględnić je w zeznaniu i dzięki temu zaoszczędzić nieco pieniędzy. Spory wpływ na wysokość podatku ma m.in. ulga dla młodych, która skutkuje zwolnieniem od podatku dochodowego podatników do 26. roku życia.

Zeznanie podatkowe

Termin na złożenie deklaracji PIT, czyli tzw. zeznania podatkowego upływa 30 kwietnia następującego po roku, za który dokonywane jest rozliczenie. Zasada ta nie ma zastosowania w sytuacji przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej. Podatnicy rozliczają się indywidualnie, jednak istnieje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Szczególne zasady składania zeznania podatkowego obejmują również osoby samotnie wychowujące dzieci.

Szczególne formy opodatkowania – działalność gospodarcza

Szczególne zasady dotyczące opodatkowania dotyczą przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, będących wspólnikami spółki jawnej, cywilnej, partnerskiej lub komandytowej. Przy rozpoczynaniu działalności przedsiębiorca podejmuje decyzję, na którą z dostępnych form opodatkowania się zdecyduje, wybierając spomiędzy:

 • rozliczenia na zasadach ogólnych, według skali 17% i 32%,
 • stawki liniowej 19%,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • zasad karty podatkowej.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News