Urlop okolicznościowy a śmierć członka rodziny
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 3 Stycznia 2021

Urlop okolicznościowy a śmierć członka rodziny

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę może skorzystać z urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci członka rodziny. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zwolnienia w przypadku zgonu i innych ważnych zdarzeń, określonych przepisami prawa. Jak ubiegać się o zwolnienie? Ile trwa urlop okolicznościowy i czy jest płatny?

Co musisz wiedzieć?

W obliczu śmierci bliskiej osoby pracownikowi przysługują dodatkowe dni wolne od pracy w ramach tzw. urlopu okolicznościowego. Należy pamiętać, że prawo to obejmuje osoby świadczące pracę w ramach stosunku pracy, zatem z urlopu okolicznościowego nie mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na umowę cywilnoprawną – umowę zlecenie czy umowę o dzieło.

Przyznanie urlopu okolicznościowego za śmierć członka rodziny wymaga przedstawienia pracodawcy odpowiedniej dokumentacji i w miarę możliwości jak najszybszym poinformowaniu go o zdarzeniu i przyczynie nieobecności. W przeciwnym wypadku pracownik nie będzie miał prawa do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Za czas przyznanego urlopu pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie, tak jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Zasady udzielania urlopu

Skorzystanie z urlopu okolicznościowego z powodu śmierci członka rodziny wymaga uprzedzenia pracodawcy o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli jest to z góry wiadome lub możliwe do przewidzenia. Jeśli pracownik z określonych przyczyn nie może stawić się w pracy, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Pracownik powinien poinformować pracodawcę telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób.

Ile trwa urlop?

Urlop okolicznościowy za śmierć członka rodziny może zostać przyznany na 1 lub 2 dni. Pracownik może również otrzymać urlop okolicznościowy w związku z innymi ważnymi wydarzeniami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracodawca ma obowiązek zwolnić od pracy pracownika na:

  • 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką,
  • 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Termin wykorzystania urlopu okolicznościowego

Urlop okolicznościowy oznacza zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z powodu zajścia określonych zdarzeń w jego życiu prywatnym. Zaliczamy do nich, jak już wspominaliśmy, ślub, narodziny dziecka oraz pogrzeb. Zatem pracownikowi przysługuje prawo do urlopu na okoliczność śmierci członka rodziny. Natomiast przepisy prawa nie określają jednoznacznie terminu, w jakim należy go wykorzystać, dlatego przyjmuje się, że termin urlopu okolicznościowego musi mieć związek z konkretnym zdarzeniem, które wymieniliśmy wyżej, a jego wykorzystanie powinno pokrywać się z datą wystąpienia zdarzenia.

Urlop na żądanie

W określonych przypadkach pracownik nie będzie mógł skorzystać z płatnego urlopu okolicznościowego za śmierć w rodzinie. W przypadku śmierci wujka lub cioci przepisy prawa nie przewidują prawa do urlopu okolicznościowego, zatem pracodawca nie ma obowiązku zwalniania swojego pracownika. W takiej sytuacji pracownik może wnioskować o przyznanie urlopu na żądanie.

Zgodnie z art. 1672 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Jednak jeśli pracownik nie może już skorzystać z urlopu na żądanie, jedynym rozwiązaniem będzie urlop bezpłatny. Pamiętajmy jednak, że pracodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu bezpłatnego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News