Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Świadczenie socjalne z ZUS. Od marca kwota jest znacznie wyższa, skorzystać może wiele osób
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 17.03.2023 10:30

Świadczenie socjalne z ZUS. Od marca kwota jest znacznie wyższa, skorzystać może wiele osób

pieniądze
Domena publiczna

Osoby niepełnosprawne lub niezdolne do wykonywania pracy mogą się ubiegać o rentę socjalną. Od 1 marca 2023 roku wynosi ona 1588,44 zł brutto.


 

Warunki otrzymania renty socjalnej

Renta socjalna przysługuje osobom niepełnosprawnym lub niezdolnym do wykonywania pracy. 

Komisja lekarska ZUS lub lekarz orzecznik ZUS muszą stwierdzić całkowitą niezdolność do pracy danej osoby. 

Co ważne niezdolność ta musi powstać przed ukończeniem 18.roku życie, lub do ukończenia 25. roku życia jeśli osoba kontynuuje naukę w szkole lub na studiach. 

Wnioskodawca musi być pełnoletni, nie może także posiadać prawa do niektórych świadczeń takich jak m.in. emerytura, renta inwalidzka, renta strukturalna czy świadczenie przedemerytalne.

Wysokość renty socjalnej

Wysokość renty socjalnej podlega corocznej waloryzacji, jest równa wysokości minimalnej emerytury, od 1 marca 2023 roku wynosi ona 1588,44 zł brutto, czyli 1445 zł netto. Jest to 250 zł brutto więcej niż w 2022 roku. 

Wniosek

Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy do niego dołączyć orzeczenie lekarskie. Prawo do renty socjalnej jest przyznawane na stałe lub na czas określony, w zależności od niezdolności do pracy.  

Tagi: ZUS renta