Składki ZUS dla przedsiębiorcy - rodzaje, ulgi, zwolnieni
pixabay.com
Autor Anna Przedpełska - 27 Listopada 2020

Składki ZUS dla przedsiębiorcy - rodzaje, ulgi, zwolnieni

Jesteś przedsiębiorcą, chcesz założyć własną firmę? Tu przeczytasz, jakie składki musisz płacić za siebie, czy przysługuje ci ulga albo zwolnienie z opłat. Już nie musisz się martwić, że pogubisz się w gąszczu opłat i przepisów!

Kto płaci składki do ZUS?

Właściciel dużego przedsiębiorstwa, sklepu czy warsztatu samochodowego – oczywiście muszą płacić składki na ZUS, ale czy musi je odprowadzać hydraulik albo artysta malarz? Kogo właściwie dotyczy obowiązek rozliczania się i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne?
Zgodnie z polskim prawem składki do ZUS muszą płacić:
- przedsiębiorcy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- wspólnik spółki cywilnej,
- wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
- osoby wykonujące wolny zawód,
- twórcy lub artyści,
- osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę albo formę wychowania przedszkolnego.

Jakie składki płacą przedsiębiorcy za siebie?

Jeśli należymy do wymienionych wyżej przedsiębiorców, musimy obowiązkowo rozliczać i płacić składki do ZUS. Za siebie opłacamy
OBOWIĄZKOWO:
- ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
- Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS),
- ubezpieczenie zdrowotne.
DOBROWOLNIE (na wniosek ubezpieczonego):
- ubezpieczenie chorobowe.

Wysokość składek

Wysokości składek do ZUS są wyrażone w procentach. Płacimy:
- na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
- na ubezpieczenie rentowe – 8%,
- na ubezpieczenie chorobowe – 2,45%,
- na ubezpieczenie wypadkowe – wysokość składki jest ustalana na podstawie określenia grupy ryzyka (wyjątkowo od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. płatnicy, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego najwyżej dziewięciu ubezpieczonych i niepodlegający wpisowi do rejestru REGON, wpłacają 1,67% podstawy),
- składka na FP i FS – 2,45% podstawy łącznie.

Od czego zależy podstawa wymiaru składki przedsiębiorców?

Składki ZUS dla przedsiębiorców są obliczane od podstawy wymiaru, a ona zależy od wysokości prognozowanego na przyszły rok przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (podawane w ustawie budżetowe) bądź od wynagrodzenia minimalnego na dany rok (określa je rozporządzenie Rady Ministrów).

Podstawa wymiaru

Jeśli przedsiębiorca nie ma prawa do ulg, opłaca składki ZUS od podstawy, która wynosi nie mniej niż 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Ta zasada dotyczy większości przedsiębiorców.

Wyjątki

Uprawnieni do ulg przedsiębiorcy płacą mniej – mają mniejszą podstawę wymiaru. Są i tacy, którzy niektórych składek nie płacą wcale. Kim są ci szczęśliwcy?

Po pierwsze - mali przedsiębiorcy osiągający roczne przychody poniżej 120 tys. zł. Przez trzy na każde pięć lat mogą odliczać swoje składki (bez zdrowotnej) od dochodu. Korzystają wtedy z tzw. małego ZUS plus.

Kolejnymi są początkujący przedsiębiorcy (lub wznawiający działalność po co najmniej 5-letniej przerwie). Mogą oni skorzystać z trwającej 6 miesięcy ulgi na start. Płacą tylko ubezpieczenie zdrowotne.

Następny wyjątek: po zakończeniu ulgi na start przez 2 lata można korzystać z obniżonych składek ZUS. Stawki preferencyjne obliczane są od podstawy, jaką stanowi 30% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Składki na FP i FS nie płacą w ogóle.

Pamiętajmy też, że jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, ale mamy również inne tytuły do ubezpieczenia (na przykład jednocześnie pracujemy na etacie) – nie płacimy składek społecznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Jeśli przedsiębiorca ma ponad 60 lat (mężczyzna) lub 55 (kobieta), nie musi płacić za siebie składki na FP i FS.

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna to nie to samo, co chorobowa. Składka zdrowotna zapewnia płatnikowi opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, zaś dzięki dobrowolnej składce chorobowej może otrzymać zasiłek chorobowy i macierzyński.
Składka zdrowotna jest obowiązkowa dla przedsiębiorców i w dodatku płaci się ją także za kolejną prowadzoną działalność.
Stawka składki zdrowotnej jest taka sama dla każdego przedsiębiorcy niezależnie od tego, czy płaci normalne, czy preferencyjne opłaty.
Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Składkę zdrowotną obliczamy po odliczeniu z podstawy składek: emerytalnej, rentowej i chorobowej. W przypadku przychodów z więcej niż jednego tytułu składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się z każdego z tych tytułów odrębnie.

Zwolnieni ze składki zdrowotnej

Przedsiębiorca nie musi płacić za siebie składki zdrowotnej, jeśli jest emerytem lub rencistą (jego świadczenie nie przekracza miesięcznie wysokości minimalnego wynagrodzenia) i opłaca podatek dochodowy z prowadzonej działalności w formie karty podatkowej lub uzyskuje z tej działalności przychody miesięczne nie większe niż 50% najniższej emerytury.
Zwolniony jest też przedsiębiorca o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności korzystający z karty podatkowej lub uzyskujący miesięczne przychody z działalności gospodarczej nie większe niż 50% najniższej emerytury.

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 roku

Zgodnie ze wskaźnikami prognozowanymi na rok 2021 w projekcie ustawy budżetowej minimalna podstawa wymiaru dla przedsiębiorców niekorzystających z ulg wyniesie 3 155,40 zł. Ta kwota stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (0,6 x 5 229 zł).
Miesięczna składka ZUS wyniesie więc 1 447,08 zł (emerytalna – 615,93 zł, rentowa – 252,43 zł; wypadkowa – 52,70 zł; na Fundusz Pracy – 77,31 zł i dobrowolna chorobowa również – 77,31 zł).
W roku 2020 minimalna podstawa, od której liczy się składki, wynosi 3 136,20 zł; a składka ZUS – 1 431,48 zł.
Z kolei podstawę preferencyjnej składki ZUS w 2021 roku obliczymy, mnożąc 2 800 (minimalna pensja) razy 0,3, co daje nam 840 zł. Preferencyjne składki ZUS wyniosą więc odpowiednio: emerytalna – 163,97 zł; rentowa – 67,20 zł, wypadkowa – 14,26 zł i chorobowa (dobrowolna) – 14,03 zł.

Składka zdrowotna w 2021 roku

Wysokość składki zdrowotnej jest obliczana na podstawie wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału roku. Także wysokość tej składki na rok 2021 będzie znana na początku przyszłego roku. Najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. wynosi 4 26,01 zł, a sama składka to 362,34 zł.

Zapraszamy też do przeczytania tekstu o składkach, jakie muszą płacić przedsiębiorcy za zatrudnianych pracowników: Składki ZUS dla przedsiębiorcy. Co pracodawca opłaca za pracowników? | BiznesINFO

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News