Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Ryczałt z wynajmu – jakie zmiany od 2021 roku?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 27.05.2021 02:00

Ryczałt z wynajmu – jakie zmiany od 2021 roku?

key-2323278 1280
Pixabay

Przepisy podatkowe jak co roku ulegają zmianom. Osoby wynajmujące nieruchomości prywatne będą mogły płacić z tego tytułu ryczałt od przychodów, taką decyzję podjęło Ministerstwo Finansów. Wprowadzone zmiany przez Ministerstwo Finansów wiążą się z korzystniejszymi warunkami dla wielu osób, ponieważ podatek do zapłaty będzie niższy. W związku z powyższym najprawdopodobniej wszelkie spory w tym aspekcie z Urzędem Skarbowym okażą się niezwykła rzadkością. Jakie jeszcze zmiany w ryczałcie z wynajmu weszły od 2021 roku? Sprawdź już teraz!

Ryczałt z wynajmu – jakie zmiany od 2021 roku, jak sprawa wygląda obecnie?

W roku minionym stawka ryczałtu od przychodów z wynajmowanych mieszkań wynosiła:

·       8,5% dla przychodów, które nie przekraczały 100 000 zł,

·       12,5% dla przychodów, które przekroczyły równowartość 100 000 zł.

Podatnicy, którzy rozliczali się z podatku od wynajmowanych mieszkań na zasadach ogólnych, zmuszeni są regulować podatek w wysokości 17% lub 32%, czy też w przypadku podatku liniowego - 19%. Bez wyjątku podatnik zobowiązany był do opodatkowania wszelkich przychodów wynikających z wynajmów przez niego posiadanych nieruchomości w konkretnym roku podatkowym. Oprócz samego opodatkowania przychodów z wynajmu, należy również objąć podatkiem wszelkie umowy wynikające z: najmu, podnajmu, dzierżawy itp. Ryczał z wynajmu płacony był przez podatników, którzy wynajmowali swoje własne prywatne nieruchomości. Do tej pory Urząd Skarbowy nie zwracał uwagi, czy osoba wynajmująca nieruchomość działa jak przedsiębiorstwo – wynajem posiadał znamiona działalności zarobkowej a także posiadał powtarzalny cykl prowadzenia wynajmu konkretnej nieruchomości, a więc właśnie z tych pobudek wymagał odprowadzenia podatku. Głównym problemem jest brak rozróżnienia w przepisach prawa wynajmu prywatnego a wynajmu prowadzonego w charakterze prowadzonej działalności gospodarczej. Wprowadzone zmiany miały rozwiązać tę kwestię, tak aby nie dochodziło do konfliktów na linii podatnik – Urząd Skarbowy.

Ryczałt z wynajmu - jakie zmiany od 2021 roku, co się zmieniło?

Wprowadzone zmiany będą najkorzystniejsze dla osób, które nie ponoszą zbyt dużych kosztów związanych z wynajmowaniem nieruchomości. Osoby rozliczające się z podatku PIT, mogą zdecydować się skorzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych lub z liniowego ryczałtu, który może okazać się bardziej opłacalny. Zawarte zmiany w projekcie nowelizacji przepisów dotyczących między innymi PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganiach przez osoby fizyczne wyglądają w następujący sposób:

·       Ewidencjonowany ryczałt będą mogły płacić osoby fizyczne, które wynajmują mieszkania w toku prowadzonej działalności gospodarczej,

·       Przychodowy limit, który zezwala na korzystanie z uproszczonej formy odpakowania został zmieniony, tj. został podwyższony z kwoty 250 000 euro do kwoty 2 000 000 euro,

·       Ewidencjonowany ryczałt będą mogły stosować osoby, które prowadzą działalność gospodarczą – obecnie była ona wyłączona omawianej formy opodatkowania tj. ryczałtu.

Reasumując - od roku 2021 zryczałtowany podatek będą mogli opłać również ci podatnicy, którzy wynajmują nieruchomości w toku prowadzonej działalności gospodarczej, do tej pory skorzystanie z tej formy opodatkowania w prowadzeniu działalności gospodarczej nie było możliwe.

Ryczałt z wynajmu – jakie zmiany od 2021 roku? Kiedy należy zgłosić wybór formy opodatkowania?

Przez długi czas obowiązywała zasada, iż wybór ryczałtu należy dokonać do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego, w przypadku zasad ogólnych termin ten obowiązuje do 20 lutego. Obecnie zasady te zostały ujednolicone i termin ten wyznaczony został 20 lutego. Co istotne w 2019 roku została wprowadzona norma, w zgodzie z którą w przypadku najmu prywatnego nie ma obowiązku zgłaszania wyboru formy opodatkowania, wystarczy, że zainteresowany zapłaci pierwszy ryczałt z tytułu najmu. Sytuacja taka traktowana jest przez Urząd Skarbowy tak jakby podatnik dokonał wyboru formy opodatkowania na konkretny rok podatkowy. Wynika to z art. 9 ust. 4 ustawy o podatku zryczałtowanym, który brzmi następująco:

„W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ust. 1a, za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania, o którym mowa w art. 21 terminy płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.”

Nie ma jednak żadnych przeciwskazań, by zawiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze formy opodatkowania, szczególnie w sytuacji, gdy za rok poprzedni płaciliśmy podatek w innej formie niż obecnie zamierzamy. Zgłoszenie w takiej sytuacji z pewnością zapewni fiskusowi klarowność całej sytuacji, a i sam podatnik może uniknąć nieprozumienia na linii podatnik-urząd.

Tagi: