BiznesINFO.pl
key-2323278 1280

Pixabay

Ryczałt z wynajmu – jakie zmiany od 2021 roku?

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:


Przepisy podatkowe jak co roku ulegają zmianom. Osoby wynajmujące nieruchomości prywatne będą mogły płacić z tego tytułu ryczałt od przychodów, taką decyzję podjęło
Ministerstwo Finansów. Wprowadzone zmiany przez Ministerstwo Finansów wiążą się
z korzystniejszymi warunkami dla wielu osób, ponieważ podatek do zapłaty będzie
niższy. W związku z powyższym najprawdopodobniej wszelkie spory w tym aspekcie
z Urzędem Skarbowym okażą się niezwykła rzadkością. Jakie jeszcze zmiany w
ryczałcie z wynajmu weszły od 2021 roku? Sprawdź już teraz!

Ryczałt z wynajmu – jakie zmiany od 2021 roku, jak sprawa wygląda obecnie?

W roku minionym stawka ryczałtu od przychodów z wynajmowanych mieszkań wynosiła:

·       8,5% dla przychodów, które nie przekraczały 100 000 zł,

·       12,5% dla przychodów, które przekroczyły równowartość 100 000 zł.

Podatnicy, którzy rozliczali się z podatku od wynajmowanych mieszkań na zasadach ogólnych,
zmuszeni są regulować podatek w wysokości 17% lub 32%, czy też w przypadku
podatku liniowego - 19%. Bez wyjątku podatnik zobowiązany był do opodatkowania
wszelkich przychodów wynikających z wynajmów przez niego posiadanych
nieruchomości w konkretnym roku podatkowym. Oprócz samego opodatkowania
przychodów z wynajmu, należy również objąć podatkiem wszelkie umowy wynikające
z: najmu, podnajmu, dzierżawy itp. Ryczał z wynajmu płacony był przez podatników, którzy wynajmowali swoje własne prywatne nieruchomości. Do tej pory Urząd Skarbowy nie zwracał uwagi, czy osoba wynajmująca nieruchomość działa jak przedsiębiorstwo – wynajem posiadał znamiona działalności zarobkowej a także posiadał powtarzalny cykl prowadzenia wynajmu konkretnej nieruchomości, a więc właśnie z tych pobudek wymagał odprowadzenia podatku. Głównym problemem jest brak rozróżnienia w przepisach prawa wynajmu prywatnego a wynajmu prowadzonego w charakterze prowadzonej działalności gospodarczej. Wprowadzone zmiany miały rozwiązać tę kwestię, tak aby nie dochodziło do konfliktów na linii podatnik – Urząd Skarbowy.

Ryczałt z wynajmu - jakie zmiany od 2021 roku, co się zmieniło?

Wprowadzone zmiany będą najkorzystniejsze dla osób, które nie ponoszą zbyt dużych kosztów związanych z wynajmowaniem nieruchomości. Osoby rozliczające się z podatku PIT,
mogą zdecydować się skorzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych lub z liniowego ryczałtu, który może okazać się bardziej opłacalny. Zawarte zmiany w projekcie nowelizacji przepisów dotyczących między innymi PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganiach przez osoby fizyczne wyglądają w następujący
sposób:

·       Ewidencjonowany ryczałt będą mogły płacić osoby fizyczne, które wynajmują mieszkania w toku prowadzonej działalności gospodarczej,

·       Przychodowy limit, który zezwala na korzystanie z uproszczonej formy odpakowania został zmieniony, tj. został podwyższony z kwoty 250 000 euro do kwoty 2 000 000 euro,

·       Ewidencjonowany ryczałt będą mogły stosować osoby, które prowadzą działalność gospodarczą – obecnie była ona wyłączona omawianej formy opodatkowania tj. ryczałtu.

Reasumując - od roku 2021 zryczałtowany podatek będą mogli opłać również ci podatnicy, którzy wynajmują nieruchomości w toku prowadzonej działalności gospodarczej, do tej
pory skorzystanie z tej formy opodatkowania w prowadzeniu działalności gospodarczej nie było możliwe.Ryczałt z wynajmu – jakie zmiany od 2021 roku? Kiedy należy zgłosić wybór formy opodatkowania?

Przez długi czas obowiązywała zasada, iż wybór ryczałtu należy dokonać do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego, w przypadku zasad ogólnych termin ten obowiązuje do 20 lutego.
Obecnie zasady te zostały ujednolicone i termin ten wyznaczony został 20 lutego.
Co istotne w 2019 roku została wprowadzona norma, w zgodzie z którą w przypadku
najmu prywatnego nie ma obowiązku zgłaszania wyboru formy opodatkowania,
wystarczy, że zainteresowany zapłaci pierwszy ryczałt z tytułu najmu. Sytuacja
taka traktowana jest przez Urząd Skarbowy tak jakby podatnik dokonał wyboru
formy opodatkowania na konkretny rok podatkowy. Wynika to z art. 9 ust. 4
ustawy o podatku zryczałtowanym, który brzmi następująco:

„W przypadku osiągania przychodów, o których mowa
w
 art. 6 opodatkowanie
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ust. 1a, za równoznaczne z
dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym
wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli
pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie
zeznania, o którym mowa w
 art. 21 terminy płatności ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych.”

Nie ma jednak żadnych
przeciwskazań, by zawiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze formy
opodatkowania, szczególnie w sytuacji, gdy za rok poprzedni płaciliśmy podatek
w innej formie niż obecnie zamierzamy. Zgłoszenie w takiej sytuacji z pewnością
zapewni fiskusowi klarowność całej sytuacji, a i sam podatnik może uniknąć nieprozumienia
na linii podatnik-urząd.Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >