Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Dziś ostatnia szansa na protest wyborczy. Tłumaczymy co i jak
Kamila Jeziorska
Kamila Jeziorska 16.07.2020 02:00

Dziś ostatnia szansa na protest wyborczy. Tłumaczymy co i jak

Fot. Jakub Kaminski/East News. Warszawa, 12.07.2020. Druga tura wyborow prezydenckich. Glosowanie w lokalu wyborczym przy Spartanskiej.
https://eastnews.pl/Jakub-Kaminski

Kto może złożyć protest wyborczy?

"W dniu 13 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1238 ukazało się Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2020 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ogłoszenie wyniku wyborów otworzyło termin na wnoszenie protestów wyborczych do Sądu Najwyższego" - podał Sąd Najwyższy w komunikacie na swojej oficjalnej stronie. 

Protest wyborczy może wnieść każdy wyborca, którego nazwisko widniało na spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. Prawo do wniesienia protestu przysługuje także przewodniczącemu komisji wyborczej oraz pełnomocnikowi wyborczemu. Podmiot nieumieszczony w spisie wyborców, np.: partia polityczna, stowarzyszenie, organizacja wnosząc protest wyborczy musi liczyć się z tym, że nie zostanie on rozpatrzony.

Jak złożyć protest wyborczy?

Protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP można wnieść na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą - czytamy w komunikacie. W związku z powyższym protest wyborczy można złożyć do dnia dzisiejszego osobiście w biurze podawczym SN do godziny 16:00.

Istnieje także możliwość złożenia protestu wyborczego korespondencyjnie. W momencie nadania przesyłki za pomocą Poczty Polskiej, dniem wpłynięcia protestu wyborczego jest dzień jej nadania, jednakże w przypadku skorzystania z usług kuriera, za dzień wpłynięcia protestu wyborczego uznaje się dzień dostarczenia go do Sądu Najwyższego.

Protestu wyborczego nie można złożyć za pomocą maila lub ePUAP.

Kiedy zostanie wydana decyzja w sprawie protestu wyborczego?

Sąd Najwyższy na swojej oficjalnej stronie podał, że protest może dotyczyć naruszeń, które miały miejsce zarówno w czasie głosowania podstawowego (I tura – 28 czerwca br.), jak i w czasie ponownego głosowania (II tura – 12 lipca br).

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu rozpatrzy protesty do 03.08.20, ponieważ trzy dni później odbędzie się zaprzysiężenie prezydenta RP.