Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Preferencyjne składki ZUS – 2021
Hylla Jan
Hylla Jan 08.06.2021 02:00

Preferencyjne składki ZUS – 2021

ZUS umarza składki
https://pixabay.com/pl/photos/budynek-szklany-szk%C5%82o-5594877/

Obowiązek opłacania składek ZUS to coś, co dla wielu przedsiębiorców jest doświadczeniem niemal traumatycznym. Osoby, które zaczynają swoją przygodę z działalnością gospodarczą, mogą jednak liczyć na pewne ulgi – co warto wiedzieć o preferencyjnych składakach ZUS w 2021 r.?

Jak wyglądają poszczególne zniżki w ZUS?

Zanim przedsiębiorca będzie zobowiązany do opłacania pełnych składek ZUS, ma prawo skorzystać z różnych wariantów obniżających te obowiązkowe opłaty. Bardzo popularnym wariantem jest stosowanie w pierwszej kolejności programu ‘Ulga na start’ po czym przechodzenia na tzw. 2-letni niski ZUS. Co warto wiedzieć o tych opcjach?

 

Ulga na start

Okres trwania ulgi na start to maksymalnie 6 miesięcy i można z niej skorzystać, jeśli:

·        Przedsiębiorca podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60miesiącach kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia.

·        Przedsiębiorca nie wykonuje zlecenia na rzecz byłego pracodawcy w zakresie tego, w jakim pracował u niego w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z ulgi na start można skorzystać maksymalnie przez 6 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność pierwszego dnia miesiąca – wówczas uwzględnia ten miesiąc jako pierwszy, jeśli w trakcie – okres ulgi liczy się od następnego miesiąca kalendarzowego.

Skutki korzystania z ulgi na start – osoby korzystające z ulgi na start nie są objęte ubezpieczeniami społecznymi, co oznacza, że nie przysługują im świadczenia z tytułu:

·        zasiłku chorobowego,

·        świadczenia rehabilitacyjnego,

·        zasiłku macierzyńskiego,

·        zasiłku opiekuńczego,

Ponadto przedsiębiorca decydujący się na skorzystanie z ulgi na start musi pamiętać, że:

·        W okresie ulgi na start nie będzie mieć także prawa do świadczeń w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego), które przysługują z ubezpieczenia wypadkowego.

·        Okres, w którym nie będzie opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne, nie będzie również uwzględniony przy ustalaniu wysokości emerytury.

·        Czas korzystania z ulgi na start nie zostanie zaliczony do okresu składkowego przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i jej wysokości.

Preferencyjne składki (mały ZUS)

Jeśli przedsiębiorca wykorzysta już ulgę na start lub nie zdecyduje się na jej wykorzystanie ma prawo skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Jakie są warunki?

·        Przedsiębiorca podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60miesiącach kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia.

·        Przedsiębiorca nie wykonuje zlecenia na rzecz byłego pracodawcy w zakresie tego, w jakim pracował u niego w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Co jeszcze warto wiedzieć o preferencyjnych składkach ZUS?

Preferencyjne składki można opłacać przez 24 kolejne miesiące kalendarzowe. Naliczane są  od zadeklarowanej przez przedsiębiorcę kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

 

Skutki opłacania preferencyjnych składek ZUS: decyzja o wysokości kwoty, od której opłacane będą składki, będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które przysługują przedsiębiorcy:

·        ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy),

·        ubezpieczenia wypadkowego (m.in. zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne),

·        ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych (emerytura, renta),

 

Jeśli przedsiębiorca będzie opłacać składki od 30% minimalnego wynagrodzenia, to od tej kwoty będzie obliczony m.in. jego zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy.

 

Tagi: ZUS