BiznesINFO.pl
doctor-563428 1920

https://pixabay.com/pl/photos/opieki-szpital-pok%C3%B3j-%C5%82%C3%B3%C5%BCko-nowy-928653/

Pobyt w szpitalu a świadczenie chorobowe.

8 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Hylla Jan

Każdy pracujący obywatel, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu i musi z tego ubezpieczenia skorzystać – zagwarantowane ma wypłacenie świadczenia chorobowego. Jak wysokie jest ono w przypadku, gdy ubezpieczony musi podjąć leczenie w szpitalu? Wynagrodzenie a zasiłek chorobowy – czym się różnią?Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane pracownikowi w trakcie jego niezdolności do pracy. Jego wysokość wynosi 80 lub 100% podstawy wynagrodzenia i jest wypłacane przez okres pierwszych 33 dni niezdolności pracownika do pracy. Od 34 dnia pracownik podbiera zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje pewien wyjątek od tej reguły, a dotyczy on pracowników po 50 roku życia. W ich przypadku pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe przez okres 14 dni kalendarzowych a ZUS ‘przejmuje’ ten
obowiązek od 15 dnia nieobecności. Kwestie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
regulują przepisu kodeksu pracy a dokładnie artykuł 92.Kiedy przysługuje świadczenie chorobowe pracownikowi?Zasiłek chorobowy przysługuje każdemu pracownikowi, który objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym. Co oznacza, że każdy pracownik pracujący na podstawie umowy o pracę, który na skutek choroby będzie zmuszony do hospitalizacji, otrzyma wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Poza pracownikami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę zasiłek chorobowy przysługuje również:·        osobom wykonującym pracę nakładczą,·        członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,·         osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,·         osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobom z nimi współpracującym,·         osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,·        duchownym,·        osobom odbywającym służbę zastępczą.Te osoby uzyskują prawo do świadczeń w momencie, w którym podlegają ubezpieczeniu chorobowemu (obowiązkowo lub dobrowolnie), w chwili, gdy staną się niezdolne do wykonywania pracy z powodu choroby – mają prawo do otrzymania zasiłku chorobowego.Zasiłek chorobowy  - co warto wiedzieć o tym świadczeniu?Skoro już ustaliliśmy, że zasiłek chorobowy przysługuje w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 33dni (lub dłużej niż 14 w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia), co jeszcze powinno się o nim wiedzieć?Przede wszystkim, warto znać wysokość świadczenia chorobowego. I tak, o ile wynagrodzenie chorobowe za okres nie dłuższy niż 33 dni (14 dla osób 50+) wynosi 80% podstawy wynagrodzenia (w niektórych przypadkach jednak, wypłacane jest 100% wynagrodzenia), tak w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą, która trwa dłużej niż wspomniany wcześniej okres, kiedy to Zakład Ubezpieczeń Społecznych staje się odpowiedzialny za
wypłatę świadczenia, wynosi ono 70% podstawy wynagrodzenia pracownika.
Aczkolwiek i tu pojawia się pewien wyjątek. W przypadku osób po 50 roku życia
sytuacja wygląda następująco – zasiłek chorobowy wypłacany za okres
niezdolności do pracy od 15 do 33 dnia tejże wynosi 80% podstawy wynagrodzenia,
natomiast od 34 dnia wynosi już tylko 70% podstawy wynagrodzenia.Świadczenie chorobowe bez uszczupleń – czy jest możliwe?Jest to najbardziej nurtujące pytanie. Czy możliwe jest otrzymywanie świadczenia chorobowego w wysokości 100% podstawy wynagrodzenia? Odpowiedź brzmi – owszem jest możliwe, ale w ściśle określonych przypadkach. Jakie są to zatem przypadki? Ustawodawca określa 3 takie sytuacje, w których zasiłek chorobowy stanowi 100% wynagrodzenia.Jak długo można pozostawać na zasiłku chorobowym?To kolejne istotne pytanie z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy (a także z punktu widzenia Zakładu Ubezpieczeń społecznych). Pracownik pobierający zasiłek chorobowy jest do tego uprawniony przez okres nie dłuższy niż 182 dni, chyba że jest kobietą w ciąży lub choruje na gruźlicę. Wówczas maksymalna długość pobierania świadczenia chorobowego wynosi aż 270 dni. Zarówno w przypadku dłuższego jak i krótszego okresu jest to okres liczony wraz z dniami, w których pracownik pobierał wynagrodzenie chorobowe.
Także sam czas bycia na ‘garnuszku’ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest odpowiednio krótszy o 33 lub 14 dni.Formalności związane z pobieraniem świadczenia
chorobowegoAby pracownik mógł otrzymać świadczenie za pobyt w szpitalu (a także ciążę czy inną długotrwałą niezdolność do pracy), konieczne jest spełnienie wymogów formalnych, czyli uzyskanie zaświadczenia ZUS ZLA. Kwestie czasu wypisania tego dokumentu regulowane są z przyczyn oczywistych szczególnymi przepisami.Bibliografiahttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-swiadczenia-chorobowe-za-okres-pobytu-w-szpitaluhttps://www.gowork.pl/poradnik/prawo-pracy/pobyt-w-szpitalu-a-zasilek-chorobowy-jakie-wynagrodzenie-ci-przysluguje/https://zarobki.pracuj.pl/porady-zarobkowe/pobyt-w-szpitalu-sprawdz-jaka-wyplata-ci-przysluguje/https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-chorobowy/274127,Wysokosc-zasilku-chorobowego-za-pobyt-w-szpitalu.htmlhttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pobyt-w-szpitalu-swiadczenia-chorobowe    Tagi:

Hylla JanAutor

Autor tekstów

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Praca

Mercedes umie wynagrodzić swoich pracowników. Gigant motoryzacyjny szykuje się do wypłat sowitych premii

Czytaj więcej >

Praca

Szykuje się ważna zmiana dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Mogą wreszcie dostać prawo pracy

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

W tym zawodzie zarobisz nawet 90 tys. złotych miesięcznie

Czytaj więcej >

Praca

Netflix szuka personelu do prywatnych odrzutowców. Wynagrodzenie to nawet 385 tys. dolarów rocznie

Czytaj więcej >
Siedziba Microsoft

Praca

Microsoft Corporation planuje redukcję etatów. Zwolni 11 tys. pracowników

Czytaj więcej >

Praca

Od niedawna pracujący renciści i wcześniejsi emeryci mogą dorobić więcej

Czytaj więcej >