Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Pobyt w szpitalu a świadczenie chorobowe.
Hylla Jan
Hylla Jan 08.06.2021 02:00

Pobyt w szpitalu a świadczenie chorobowe.

doctor-563428 1920
https://pixabay.com/pl/photos/opieki-szpital-pok%C3%B3j-%C5%82%C3%B3%C5%BCko-nowy-928653/

Każdy pracujący obywatel, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu i musi z tego ubezpieczenia skorzystać – zagwarantowane ma wypłacenie świadczenia chorobowego. Jak wysokie jest ono w przypadku, gdy ubezpieczony musi podjąć leczenie w szpitalu?

 

Wynagrodzenie a zasiłek chorobowy – czym się różnią?

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane pracownikowi w trakcie jego niezdolności do pracy. Jego wysokość wynosi 80 lub 100% podstawy wynagrodzenia i jest wypłacane przez okres pierwszych 33 dni niezdolności pracownika do pracy. Od 34 dnia pracownik podbiera zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje pewien wyjątek od tej reguły, a dotyczy on pracowników po 50 roku życia. W ich przypadku pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe przez okres 14 dni kalendarzowych a ZUS ‘przejmuje’ ten obowiązek od 15 dnia nieobecności. Kwestie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego regulują przepisu kodeksu pracy a dokładnie artykuł 92.

Kiedy przysługuje świadczenie chorobowe pracownikowi?

Zasiłek chorobowy przysługuje każdemu pracownikowi, który objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym. Co oznacza, że każdy pracownik pracujący na podstawie umowy o pracę, który na skutek choroby będzie zmuszony do hospitalizacji, otrzyma wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Poza pracownikami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę zasiłek chorobowy przysługuje również:

·        osobom wykonującym pracę nakładczą,

·        członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

·         osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,

·         osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobom z nimi współpracującym,

·         osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

·        duchownym,

·        osobom odbywającym służbę zastępczą.

Te osoby uzyskują prawo do świadczeń w momencie, w którym podlegają ubezpieczeniu chorobowemu (obowiązkowo lub dobrowolnie), w chwili, gdy staną się niezdolne do wykonywania pracy z powodu choroby – mają prawo do otrzymania zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy  - co warto wiedzieć o tym świadczeniu?

Skoro już ustaliliśmy, że zasiłek chorobowy przysługuje w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 33dni (lub dłużej niż 14 w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia), co jeszcze powinno się o nim wiedzieć?

Przede wszystkim, warto znać wysokość świadczenia chorobowego. I tak, o ile wynagrodzenie chorobowe za okres nie dłuższy niż 33 dni (14 dla osób 50+) wynosi 80% podstawy wynagrodzenia (w niektórych przypadkach jednak, wypłacane jest 100% wynagrodzenia), tak w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą, która trwa dłużej niż wspomniany wcześniej okres, kiedy to Zakład Ubezpieczeń Społecznych staje się odpowiedzialny za wypłatę świadczenia, wynosi ono 70% podstawy wynagrodzenia pracownika. Aczkolwiek i tu pojawia się pewien wyjątek. W przypadku osób po 50 roku życia sytuacja wygląda następująco – zasiłek chorobowy wypłacany za okres niezdolności do pracy od 15 do 33 dnia tejże wynosi 80% podstawy wynagrodzenia, natomiast od 34 dnia wynosi już tylko 70% podstawy wynagrodzenia.

Świadczenie chorobowe bez uszczupleń – czy jest możliwe?

Jest to najbardziej nurtujące pytanie. Czy możliwe jest otrzymywanie świadczenia chorobowego w wysokości 100% podstawy wynagrodzenia? Odpowiedź brzmi – owszem jest możliwe, ale w ściśle określonych przypadkach. Jakie są to zatem przypadki? Ustawodawca określa 3 takie sytuacje, w których zasiłek chorobowy stanowi 100% wynagrodzenia.