BiznesINFO.pl

Pixabay

PIT-11 w 2021 roku - terminy i sposoby przesyłania formularzy, do kiedy płatnik zobowiązany jest przekazać formularze?

22 Marca 2022

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Jak co roku pracodawcy zobowiązani są do sporządzania deklaracji podatkowych, takich jak np. PIT-11. Niezwykle ważnym jest, aby płatnik (pracodawca) prawidłowo sporządził i wypełnił PIT dla podatnika! Następnie na podstawie otrzymanego dokumentu od płatnika, podatnik dokonuje rozliczenia w rocznej deklaracji podatkowej PIT-37 oraz PIT-38. Jak wyglądają obecnie terminy przesyłania, a także formy składania deklaracji do urzędów skarbowych? Jak skutecznie i poprawnie rozliczyć PIT-11?

PIT-11 w 2021 roku - terminy i sposoby przesyłania formularzy, jakie są terminy oraz formy przesłania deklaracji?

Uwaga! Przepisy prawa jasno wskazują, że należy przesłać formularz PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia danego roku za rok poprzedni. Dodatkowo należy pamiętać, iż nie jest możliwe przesyłanie deklaracji PIT w formie papierowej. Deklaracje przesłane w formie tradycyjnej nie zostaną przyjęte oraz przetworzone przez Urząd Skarbowy. Płatnicy mogą zatem skorzystać z różnych systemów finansowo-księgowych, które posiadają odpowiednie moduły pozwalające na wypełnienie, podpisanie deklaracji, możliwe jest też jej przesłanie drogą elektroniczna wprost do Urzędu Skarbowego.

PIT-11 w 2021 roku - terminy i sposoby przesyłania formularzy, do kiedy płatnik obligatoryjnie musi przekazać deklarację PIT-11 Urzędowi Skarbowemu?

Zgodnie z przepisami prawa wypełnioną deklarację należy przesłać do Urzędu Skarbowego w terminie do 31 stycznia 2021 roku. Niezwykle istotnym jest, aby przesyłana deklaracja była sporządzona w formie elektronicznej. W dalszej kolejności pracodawcy zobowiązani są do przekazania PIT pracownikom w terminie do końca lutego 2021 roku. Deklaracje powinny otrzymać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i ci wykonujący swoja pracę na mocy umowy zlecania, umowy o dzieło bądź pobierający różnego rodzaju diety, zasiłki z racji ubezpieczenia społecznego, otrzymujący świadczenia z Funduszu Pracy bądź pobierający stypendia naukowe. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdyby pracodawca nie dotrzymał terminu przesłania deklaracji pracownikowi, to na pracowniku nadal ciąży obowiązek przesłania zeznania podatkowego w adekwatnym do tego terminie tj. do końca kwietnia 2021 roku. Również obowiązek z tytułu złożenia wyjaśnień z tytułu braku wypełnienia przez pracodawcę deklaracji PIT-11, z uwagi błędnego adresu wysyłki czy też zwyczajnego zaginięcia przesyłki. W takim obrocie sprawy pracownik powinien ustalić z pracodawcą, co się wydarzyło, a w następnej kolejności powinien on złożyć odpowiednie wyjaśnienia w Urzędzie Skarbowym.

PIT-11 w 2021 roku - terminy i sposoby przesyłania formularzy, jak wygląda przekazywanie deklaracji PIT-11 pracownikom?

Ciągły rozwój systemów informatycznych w dużej mierze przyczynił się do informatyzacji systemów urzędów skarbowych. Jak wcześniej zostało już wspominane, PIT-11 generowany przez przedsiębiorcę w formie tradycyjnej nie zostanie zaakceptowany w Urzędzie Skarbowym. Sytuacja wygląda całkowicie odwrotnie w przypadku sporządzonej deklaracji, która ma zostać przekazana pracownikom. Pracodawca posiada możliwość wybrania formy, w jakiej deklaracja PIT-11 zostanie dostarczona pracownikom. Dokument może zostać sporządzony i dostarczony w tradycyjny sposób tj. płatnik może ją sporządzić papierowo i przekazać pracownikowi osobiście lub za pomocą poczty jak i posiada możliwość sporządzenia jej w formie elektronicznej, a w dalszej kolejności przesłania jej za pomocą drogi mailowej. Dwojaka sytuacja przekazywania deklaracji pracownikom wynika z tego, że przepisy podatkowe nie regulują kwestii przekazywania deklaracji podatkowej pracownikom (co do samej formy przekazania). W przypadku, gdy pracownik wyrazi zgodę na przesyłanie deklaracji skarbowej PIT-11 w formie elektronicznej, a w dalszej kolejności przesłania jej za pomocą drogi mailowej na wskazany przez podatnika adres mailowy, to pracodawca będzie miał możliwość do skorzystania z takiej możliwości przy spełnieniu poniższych założeń:

·       Wysyłana deklaracja podatkowa PIT-11 sporządzona jest w formacie PDF

·       Wysyłana deklaracja podatkowa PIT-11 opatrzona jest kwalifikowanym podpisem (bezpiecznym elektronicznym podpisem) Ważne! Należy pamiętać, że przepisy prawa zezwalają na przesyłanie pracownikom rocznych deklaracji podatkowych za pomocą drogi mailowej przy spełnieniu wyróżnionych wyżej warunków. Dodatkowo przedsiębiorca decydujący się na przesyłanie rocznych deklaracji skarbowych w formie elektronicznej, powinien zadbać o uzyskanie potwierdzenia odbioru deklaracji w potencjalnych celach dowodowych.

Tagi:

Podobne artykuły

Finanse

Rekordowa podwyżka dla bezrobotnych. Od 1 czerwca zasiłek jest znacznie wyższy
Czytaj więcej >

Finanse

Wyrzucili ją z Polsatu. Emerytura Katarzyny Dowbor
Czytaj więcej >

Finanse

Uważaj na to, co publikujesz w sieci. Skarbówka sprawdza podatników na Instagramie i Facebooku
Czytaj więcej >

Finanse

Chaos w szwajcarskim banku. Pracownicy odchodzą jeden za drugim
Czytaj więcej >

Finanse

Bezzwrotna dotacja, można otrzymać kilkanaście tysięcy złotych. Są warunki
Czytaj więcej >

Finanse

Najmłodsza emerytka w rządzie ma 49 lat. Wiadomo ile wynosi jej świadczenie
Czytaj więcej >
Tomasz Majta

Tomasz Majta

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]

Więcej z kategorii Finanse

Finanse

Paweł Makowiec

ZUS zwraca pieniądze za nadpłacone składki zdrowotne. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku
Czytaj więcej >
Finanse

Paweł Makowiec

Polski bank zmienia cennik. Opłaty idą do góry
Czytaj więcej >
Finanse

Paweł Makowiec

Poważny problem w bankach. Nie przyjmą twojej gotówki
Czytaj więcej >
Finanse

Patryk Solarczyk

Ważne informacje dla pobierających świadczenie 500 plus
Czytaj więcej >
Finanse

Olgierd Maletka

Abonament RTV. Tylko co trzeci zobowiązany go płaci, ponad milion tego nie robi
Czytaj więcej >
Finanse

Olgierd Maletka

Zakup i montaż klimatyzacji. Wiele osób może ubiegać się o dofinansowanie
Czytaj więcej >