Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Ogromne zainteresowanie znanym rządowym programem. Można otrzymać kilka tysięcy złotych
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 25.08.2023 19:41

Ogromne zainteresowanie znanym rządowym programem. Można otrzymać kilka tysięcy złotych

kalendarz-pieniądze-100 zł-biznesinfo
Biznesinfo

Nie minął nawet miesiąc od dnia, w którym ruszyła kolejna edycja znanego rządowego programu. W jego ramach Polacy mogą otrzymać dofinansowanie w wys. nawet 6 tys. zł. W piątek 25 sierpnia szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że zainteresowanie uzyskaniem dotacji jest tak duże, że rząd postanowił zwiększyć pulę udostępnionych pieniędzy o 100 mln zł. Na jaki cel można uzyskać dotację, kto może skorzystać z tego programu i gdzie złożyć wniosek? Wyjaśniamy poniżej.

Trwa trzecia edycja znanego rządowego programu

Osoby fizyczne, które są właścicielami, współwłaścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której:

  • znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny,
  • rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • planuje się budowę takiego budynku (w drugim oraz trzecim punkcie trzeba zgodnie z prawem oddać budynek do użytkowania jeszcze przed złożeniem dokumentów do wypłaty środków),

mają prawo skorzystać z dofinansowania wypłacanego w ramach programu “Moja Woda”. Z początkiem sierpnia wystartowała jego trzecia edycja – wystarczyły trzy tygodnie, by rząd ogłosił ogromne zainteresowanie Polaków i zdecydował o zwiększeniu budżetu o 100 mln zł. Początkowa przewidziana pula środków wynosiła 130 mln zł. W ramach programu można dostać maksymalnie 6 tys. zł dotacji, przy czym jej kwota nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Niemiecka marka motoryzacyjna ogłosiła upadłość. Istnieje na rynku od wielu lat Wadliwa aktualizacja Windowsa. System w ogóle się nie uruchamia. Jak temu zapobiec?

Na co można wydać pieniądze?

Program “Moja Woda” ma na celu promocję rozwiązań zwiększających retencję wody na prywatnych posesjach m.in. poprzez zbieranie deszczówki. Dotacje będą udzielane na te inwestycje, które zostaną zakończone do 30 czerwca 2024 roku. Pieniądze można otrzymać na zakup, dostawę, montaż, budowę i rozbudowę oraz uruchomienie m.in. następujących instalacji:

  • pomp, filtrów, przewodów, zraszaczy, sterowników, centrali dystrybucji wody,
  • szczelnych zbiorników podziemnych i naziemnych o sumarycznej pojemności minimum 2 m sześc.,
  • łapaczy, wpustów, osadników rynnowych, odwodnień liniowych, przewodów odprowadzających wody opadowe bez rynien i rur spustowych,
  • rozszczelnień powierzchni nieprzepuszczalnych, studni chłonnych, drenażu, skrzynek rozsączających, zbiorników otwartych),
  • zielonych dachów bez kosztów nasadzeń.

Jak złożyć wniosek?

Najpierw trzeba założyć konto na portalu beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (właściwego dla swojego miejsca zamieszkania). Kolejnym krokiem jest pobranie i wypełnienie aktywnego formularza PDF wniosku o dofinansowanie. Taki dokument jest dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA (formularz wniosku) ”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych. Gotowy wniosek wysyłamy zarówno w formie elektronicznej – za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta, jak i papierowej (ręcznie podpisanej), wraz z załącznikami (np. fakturą zakupu) – na adres właściwego Funduszu/za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków powinny posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie – informuje WFOŚiGW w Katowicach.