Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Odprawa emerytalna – kto może z niej skorzystać?
Dominik Moliński
Dominik Moliński 22.03.2022 08:40

Odprawa emerytalna – kto może z niej skorzystać?

Odprawa emerytalna – kto może z niej skorzystać?
Pixabay.com

Czym jest odprawa emerytalna?

Według Kodeksu Pracy odprawa emerytalna stanowi dodatkowe wynagrodzenie, które jest wypłacane pracownikowi przechodzącemu na emeryturę. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia i jest ono zależne od grupy zawodowej, do której należy pracownik. Oczywiście pracodawca może ustalić inną, wyższą kwotę odprawy, jednak nie może być mniejsza niż jednomiesięczna pensja pracownika. Aby otrzymać odprawę emerytalną, należy spełnić kilka warunków, które opiszemy poniżej.

Odprawa emerytalna – komu przysługuje?

Odprawa emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę, któremu ustaje stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Pracodawca wypłaca osobie odchodzącej na emeryturę jednomiesięczne (lub wyższe) wynagrodzenie w dniu ustania stosunku pracy. Jeśli pracodawca nie wypłaci jednorazowego wynagrodzenia w terminie, lub nie będzie chciał wypłacić go wcale, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1 000 złotych do nawet 30 000 złotych. Dlatego w tym przypadku, bycie uczciwym zdecydowanie popłaca.

Należy podkreślić, iż odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym. To oznacza, że nawet jeśli pracownik podejmie się nowej pracy będąc na emeryturze i zakończy ją, kolejnej odprawy już nie otrzyma. Warto jednak dodać, że jeśli pracownik jest zatrudniony na kilku etatach jednocześnie i wraz z przejściem na emeryturę zakończy wszelkie stosunki pracy, otrzyma odprawy emerytalne od każdego z pracodawców.

Odprawa emerytalna – kto nie otrzyma?

Niestety niektórzy pracownicy nie mogą liczyć na odprawę emerytalną. Dotyczy to przede wszystkim osób zatrudnionych na umowie zleceniu lub umowie o dzieło. Kolejną sytuacją, która uniemożliwi nam pobranie jednorazowego świadczenia, jest przejście na świadczenie przedemerytalne oraz rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku lub utraty uprawnień niezbędnych dla wykonywania danej pracy.

Odprawa emerytalna a składki ZUS

Dla osób przechodzących na emeryturę mamy dobrą wiadomość. Odprawa emerytalna nie jest opodatkowana! Z dodatkowego jednorazowego świadczenia nie są odprowadzane składki ZUS. To oznacza, że odprawa emerytalna będzie wyższa od otrzymywanej pensji, choć nie jest zwolniona z podatku dochodowego – pracodawca ma obowiązek obliczyć i odprowadzić zaliczkę, tak jak w przypadku wynagrodzenia.

Tagi: