BiznesINFO.pl
blood-5427229 640

www.pixabay.com

Oddanie krwi - jak odliczyć w zeznaniu rocznym?

22 Maja 2021

Autor tekstu:

Aleksandra Czerwińska

Udostępnij:

Bezpłatne oddawanie krwi ma charakter bezinteresownej pomocy osobom, które mogą w danym momencie potrzebować transfuzji. Osoby podejmujące się oddania krwi i honorowi
krwiodawcy nie mają z tego tytułu korzyści materialnych, ale mogą skorzystać z ulgi na oddanie krwi w zeznaniu rocznym.


Kiedy przysługuje ulga za oddanie krwi?

Aby możliwe było odliczenie ulgi w zeznaniu rocznym, oddanie krwi musi być darowizną.

Kto może odliczyć darowiznę?

Darowizna na cele krwiodawstwa może być od liczona przez honorowego dawcę krwi, czyli osobę, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

Kiedy nie przysługuje ulga za oddanie krwi?

Odliczeniu nie podlega darowizna, gdy podatnik otrzymuje za nią świadczenia pieniężne. Ulga dla krwiodawców nie przysługuje również osobom rozliczającym się za pomocą podatku liniowego. Oprócz tego nie można odliczyć darowizny oddanej na rzecz konkretnej osoby fizycznej lub prawnej, która prowadzi działalność związaną z przemysłem:

- paliwowym;

- tytoniowym;

- spirytusowym, winiarskim i piwowarskim;

- elektronicznym;

- dotyczącym wyrobów z metali szlachetnych i ich handlem.

Jak obliczyć wartość darowizny?

Wartość 1 litra krwi lub osocza wynosi 130 złotych. Oznacza to, że wartość darowizny można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

ilość litrów krwi lub osocza x 130 złotych = wartość darowizny

Jeśli w danym roku oddawaliśmy i krew i osocze, wartość obu darowizn należy zsumować i wprowadzić w zeznanie jako jedną darowiznę.

Wysokość ulgi zależy więc od ilości oddanej krwi i jej składników. Zgodnie z zasadami, mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra krwi pełnej. Jeśli chodzi o osocze, jest to 25 litrów. Zatem maksymalnie można odliczyć 3601 złotych w przypadku mężczyzny, a 3484 złote w przypadku kobiety.

Czy można odliczyć oddanie osocza przez ozdrowieńca?

Ozdrowieńcy, którzy oddali osocze, by ratować innych chorych na COVID-19, mają prawo do ulgi podatkowej. Wysokość ustala się na podstawie zaświadczenia od jednostki organizacyjnej. Procedura postępowania wygląda tak samo jak w przypadku zwykłego oddawania osocza.

Jak dokonać odliczenia?

- od dochodu w zeznaniu rocznym PIT-36 (przy opodatkowaniu na ogólnych zasadach) albo PIT-37 składanym do 30 kwietnia kolejnego roku

lub

- od przychodu w zeznaniu rocznym PIT-28 (przy opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym) składanym do końca lutego kolejnego roku.

Jednocześnie do zeznania podatkowego należy dołączyć formularz PIT/O, w którym wskazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi (w części B, w pozycji 15 (podatnik) lub 16 (małżonek)) oraz dane obdarowanego (jednostka organizacyjna publicznej służby krwi).

Czy można odliczyć darowiznę w dwóch zeznaniach?

Jeśli podatnik ma obowiązek złożyć dwa zeznania, np. PIT-37 i PIT-28, może część darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć w jednym zeznaniu od dochodu (PIT-37 lub PIT-36), a część w drugim od przychodu (PIT-28). Ważne jest, by tej samej kwoty nie odliczyć dwukrotnie.

Czym się różni wartość ulgi od wartości darowizny?

Wysokość ulgi za oddanie krwi (zsumowana z wartością innych darowizn dokonanych w danym roku) nie może przekroczyć 6% uzyskanego dochodu (w przypadku PIT-36 i PIT-37) lub przychodu (w przypadku PIT-28). W tej sytuacji wartość darowizny będzie się zazwyczaj równać wartości ulgi.

Jednakże, jeśli w danym roku zarobiliśmy mało, a oddaliśmy maksymalną możliwą ilość krwi i osocza to wartość ulgi może być niższa niż rzeczywista wartość darowizny.

Czy udokumentowanie oddania krwi jest konieczne?

Urząd Skarbowy nie wymaga dołączania do PIT-u dokumentu poświadczającego wartość przekazanej darowizny. Jednakże w ciągu 5 lat może zostać przeprowadzona kontrola skarbowa, podczas której okazanie takiego zaświadczenia może być wymagane.

Jak otrzymać zaświadczenie?

Zaświadczenie o oddaniu krwi i jej wartości wydawane jest przez jednostkę, wobec której została dokonana darowizna.

Jakie informacje muszą znaleźć się na zaświadczeniu?

- ilość oddanej krwi i jej składników;

- data wystawienia dokumentu;

- dane osobowe podatnika;

- podpis i pieczęć przedstawiciela danej jednostki wystawiającej zaświadczenie.

Podobne artykuły

pixabay, Chronomarchie

Twój portfel

Potężny cios w samozatrudnionych. Ich składki wzrosną o ponad 1000 zł

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.07.2019. n/z Niemowlak trzyma banknot 500 zl.

Twój portfel

12 000 plus jednak szybciej. Rząd zdradził, kiedy można spodziewać się wypłat

Czytaj więcej >
Polacy wycofują oszczędności z banków

Twój portfel

Oszczędności w banku? Nie, teraz stawiamy na alternatywy

Czytaj więcej >
pixabay, IADE-Michoko

Twój portfel

Ceny paliw na stacjach robią wrażenie. Cieszyć się mogą tylko tankujący gaz

Czytaj więcej >
pieniadze-pixabay-jarmoluk

Twój portfel

Opłata opakowaniowa już budzi kontrowersje. Branża nie przebiera w słowach

Czytaj więcej >
Biznes Info

Twój portfel

Abonamentu RTV wciąż unika masa Polaków. A kontrolerzy i tak wystawiają mandaty na 735 zł

Czytaj więcej >