BiznesINFO.pl

https://pixabay.com/photos/businessman-silhouette-windows-1477601/

Nierezydent‌ ‌-‌ ‌kto‌ ‌to‌ ‌i‌ ‌jakie‌ ‌przepisy‌ ‌go‌ ‌obowiązują?‌

22 Marca 2022

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

W Polsce spotykamy się z pojęciem nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego - jeden z nich dotyczy osób niezamieszkujących terytorium kraju i nazywanych nierezydentami. Jakie są obowiązki i prawa nierezydenta? 

Kim jest nierezydent?

Nierezydent, w przeciwieństwie do rezydenta podatkowego, w obliczu przepisów podatkowych nie posiada miejsca zamieszkania w granicach Polski. Przepisy prawne, a dokładniej ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o Prawie dewizowym, określają, że nierezydentem jest:

 • osoba fizyczna, której miejsce zamieszkania jest za granicą,

 • osoba prawna posiadająca siedzibę za granicą,

 • oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów za granicą,

 • inne podmioty z siedzibą za granicą, posiadające zdolność do nabywania i zaciągania praw we własnym imieniu,

 • obce przedstawicielstwa dyplomatyczne,

 • misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Czy nierezydent płaci podatki w Polsce?

Mimo innego miejsca zamieszkania, nierezydent podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że musi odprowadzić podatek w Polsce w przypadkach uzyskania dochodu na terenie kraju. Mowa tu o dochodach otrzymanych na skutek:

 • pracy wykonanej w Polsce na podstawie istniejącego stosunku służbowego, stosunku pracy lub przy wykonywaniu pracy nakładczej czy spółdzielczego stosunku pracy - bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

 • osobiście wykonywanej działalności w granicach Polski, nawet jeśli wynagrodzenie wypłacane jest w innym kraju,

 • prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski,

 • posiadania nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (także jej sprzedaży).

Rozliczenie PIT nierezydenta - pracownika zatrudnionego

Nierezydent wykonujący pracę i otrzymujący dochód w oparciu o zawarty stosunek służbowy, stosunek pracy, pracę nakładczą bądź spółdzielczy stosunek pracy, odprowadza podatek zgodnie z ogólnymi zasadami według skali podatkowej. Osoba  ta musi złożyć zeznanie podatkowe PIT-37 do 30 kwietnia, roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągnięto dochód.

Rozliczenie PIT nierezydenta - wykonującego działalność osobiście

Artykuł 13 Ustawy o PIT określa działalność wykonywaną osobiście, jako pracę w zakresie:

 • wykonywania usług,

 • umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem czy kontraktu menedżerskiego,

 • umowy zlecenia lub umowy o dzieło na rzecz  zleceniodawcy, który jest przedsiębiorcą,

 • działalności twórczej,

 • konkursów naukowych, dziennikarskich, kulturowych i związanych ze sztuką,

 • uprawiania sportu oraz sędziowania na zawodach sportowych,

 • innych czynności, z których przychody kwalifikuje się jako uzyskane z tytułu działalności wykonywanej osobiście.

Od przychodów uzyskanych w ten sposób należy odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy, wynoszący 20%. Płatnikiem podatku jest pracodawca, który musi stworzyć i przekazać dokument IFT-1 odpowiedniemu urzędowi skarbowemu oraz samemu podatnikowi. Nie ma konieczności składania zeznania podatkowego mówiącego o wysokości uzyskanego przychodu (lub poniesionej straty), ale zgodnie z prawem można to uczynić, jeśli miejsce zamieszkania nierezydenta znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, dołączając do zeznania certyfikat rezydencji państwa, w którym podlega się prawu podatkowemu.

Tagi:

Podatkiprawo podatkowe

Podobne artykuły

Finanse

Dziś mija termin składania ważnych wniosków do ZUS. Co w przypadku niezłożenia oświadczenia?
Czytaj więcej >

Finanse

Bardzo dobre wieści dla milionów seniorów. Chodzi o emerytury
Czytaj więcej >

Finanse

Podwyżka świadczeń dla bezrobotnych. Jest rekordowa
Czytaj więcej >

Finanse

Można dostać 650 zł. Kto skorzysta ze świadczenia
Czytaj więcej >

Finanse

Nowy dodatek dla seniorów. Wejdzie w życie już od lipca
Czytaj więcej >

Finanse

Miliony złotych zablokowane na rachunkach bankowych
Czytaj więcej >
Małgorzata Młynarczyk

Redaktor Małgorzata Młynarczyk

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]

Więcej z kategorii Finanse

Finanse

Patryk Solarczyk

Rząd się nie szczypie. Każdy kto pracuje w Polsce, zarobi nie mniej niż 4250 zł
Czytaj więcej >
Finanse

Patryk Solarczyk

Wykryto gigantyczną piramidę finansową. Mnóstwo Polaków straci pieniądze
Czytaj więcej >
Finanse

Paweł Makowiec

Został milionerem dzięki Lotto. Teraz musi oddać ponad milion wygranej
Czytaj więcej >
Finanse

Paweł Makowiec

Są informacje na temat powrotu bonu turystycznego. Wiceminister wyjawił zamiary
Czytaj więcej >
Finanse

Maria Gil-Sobczyk

Coraz więcej emerytów dostaje ponad 7 tys. zł miesięcznie. Wysoka inflacja najbardziej zaszkodziła tym, którzy mają najmniej
Czytaj więcej >
Polska i Świat

Maria Gil-Sobczyk

Poczta Polska ostrzega przed oszustami. Chcą ukraść wszystko, co masz na koncie
Czytaj więcej >