BiznesINFO.pl
Komu przysługuje ulga na dziecko? Jak ją odliczyć?

pixabay.com

Kto może uzyskać ulgę na dziecko? Jak ją odliczyć?

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

W deklaracji PIT można uwzględnić ulgi podatkowe, np. ulgę na dziecko przysługującą rodzicom powyżej 26. roku życia oraz korzystającym z ulgi dla młodych. Może to być również ulga na Internet, ulga rehabilitacyjna czy nawet ulga dla krwiodawców. W jaki s

Kto może uzyskać ulgę?

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy płacący podatek dochodowy według skali podatkowej, czyli osoby, które rozliczają się za pomocą deklaracji PIT-36 oraz PIT-37. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom oraz rodzicom zastępczym. Warunkiem otrzymania ulgi jest faktyczne sprawowanie władzy rodzicielskiej poprzez pieczę nad dzieckiem i jego wychowywanie.

Ulga na dziecko a władza rodzicielska

Jednym z wymagań do otrzymania ulgi rodzicielskiej jest realnie sprawowana nad dzieckiem władza rodzicielska. Ulga więc nie przysługuje osobie, która tylko tę władzę posiada, ale jej nie sprawuje. Istnieje również możliwość, by ulgę na dziecko wyliczyć dziennie. Jeśli rodzice są rozwiedzeni, a u jednego z nich dziecko przebywa przez kilka dni w miesiącu, wystarczy przysługującą ulgę podzielić przez liczbę dni w miesiącu. Mimo rozwodu nie istnieje natomiast możliwość podwojenia ulgi, należy się nią podzielić lub pozostawić jednemu z rodziców.

Na jakie dziecko przysługuje ulga?

Ulga przysługuje na: każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia; na dziecko bez względu na wiek, jeśli otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną; oraz na dziecko do ukończenia 25. roku życia, które wciąż się uczy, a jego dochody uzyskane w ramach ulgi dla młodych nie przekraczają w sumie 3 089 zł.

Na dziecko, które prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki 19% lub ryczałtem ewidencjonowanym albo też podlegającą przepisom o podatku tonażowym, z ulgi nie można skorzystać. Natomiast należy zauważyć, że przy rozliczaniu podatkowym dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie nie jest brany pod uwagę, więc rodzicom przysługuje ulga, nawet jeśli dziecko niepełnoletnie uzyskało dochód powyżej 3 089 zł

Jakie są limity dochodu, by uzyskać ulgę na dziecko?

Dla pary, która jest małżeństwem cały rok i posiada jedno dziecko, limit kwotowy pozwalający na uzyskanie ulgi to łączny roczny zarobek w kwocie maksymalnie 112 000 zł. Dla osoby, która ma jedno dziecko i wychowuje je samotnie, limit to również 112 000 zł. W przypadku osoby, która posiada więcej niż jedno dziecko i wychowuje je samotnie, nie ma ograniczeń co do zarobków. Bez względu na nie, można uzyskać ulgę. W przypadku osób, które mają jedno dziecko i nie są w związku małżeńskim z rodzicem dziecka, limit kwotowy to 56 000 zł rocznie.

Jaka jest wysokość ulgi?

Ulga przysługuje nie tylko na pierwsze, ale też na każde kolejne dziecko. Ulgi te sumują się i wynoszą:

  • na pierwsze dziecko 92,67 zł miesięcznie, czyli 1 112,04 zł rocznie,

  • na drugie dziecko 92,67 zł miesięcznie, czyli 1 112,04 zł rocznie,

  • na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie, czyli 2 000,04 zł rocznie,

  • na czwarte i każde następne dziecko 225 zł miesięcznie, czyli 2 700 zł rocznie.

Jak odliczyć ulgę?

Celem rozliczenia ulgi do składanej deklaracji PIT należy dołączyć PIT/O, w części C zawierając informację o liczbie dzieci oraz kwocie przysługującego zwrotu, natomiast w części E, wypisać numery PESEL dzieci lub ich imiona i nazwiska wraz z datami urodzenia. Należy też uwzględnić informację o tym, czy ulga przysługuje za cały rok, czy tylko za część. Do zeznania podatkowego nie trzeba dołączać odpisów aktów urodzenia lub zaświadczeń o ustaleniu opiekuna prawnego, ale może pojawić się sytuacja, w której takie dokumenty będzie trzeba przedstawić organowi kontroli skarbowej.

Jeśli natomiast osoba starająca się o ulgę na dziecko uzyskała w minionym roku na tyle niskie dochody, że nie może skorzystać całkowicie z przysługującej ulgi, istnieje możliwość wnioskowania o jej zwrot. Nie może być on jednak wyższy od składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które były opłacone w minionym roku. W przypadku braku takich składek nie ma możliwości uzyskania ulgi na dziecko.

Małżeństwa rozliczające się wspólnie powinny po prostu wpisać ulgę na każde dziecko. Jeśli natomiast małżeństwo rozlicza się osobno, należy „podzielić się” ulgą w zeznaniu podatkowym. Na przykład każdy z rodziców wpisuje po 50% przysługującej ulgi lub jeden 30%, a drugi 70%, tak, aby suma dawała 100%.

Podobne artykuły

pixabay, Chronomarchie

Twój portfel

Potężny cios w samozatrudnionych. Ich składki wzrosną o ponad 1000 zł

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.07.2019. n/z Niemowlak trzyma banknot 500 zl.

Twój portfel

12 000 plus jednak szybciej. Rząd zdradził, kiedy można spodziewać się wypłat

Czytaj więcej >
Polacy wycofują oszczędności z banków

Twój portfel

Oszczędności w banku? Nie, teraz stawiamy na alternatywy

Czytaj więcej >
pixabay, IADE-Michoko

Twój portfel

Ceny paliw na stacjach robią wrażenie. Cieszyć się mogą tylko tankujący gaz

Czytaj więcej >
pieniadze-pixabay-jarmoluk

Twój portfel

Opłata opakowaniowa już budzi kontrowersje. Branża nie przebiera w słowach

Czytaj więcej >
Biznes Info

Twój portfel

Abonamentu RTV wciąż unika masa Polaków. A kontrolerzy i tak wystawiają mandaty na 735 zł

Czytaj więcej >