BiznesINFO.pl > Finanse > Koszty pośrednie – czym są i jak je dzielimy?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:36

Koszty pośrednie – czym są i jak je dzielimy?

Koszty pośrednie – czym są i jak je dzielimy?
Pixabay.com

Czym tak naprawdę są koszty pośrednie?

Kosztami pośrednimi nazywamy wydatki, których nie można połączyć w sposób bezpośredni z produkowanym wyrobem gotowym. Koszty pośrednie oraz bezpośrednie są bazą układu kalkulacyjnego. Wspomniany układ pełni funkcje analityczne oraz informacyjne, poprzez które działalność gospodarcza może w sposób swobodny zaplanować proces produkcji sprzedaży, ale także obserwować i kontrolować rentowność sprzedaży. Koszty pośrednie obejmują takie koszty produkcji, których w sposób bezpośredni nie można oszacować na podstawie dokumentów ani policzyć, ile przypada na dany wyprodukowany wyrób gotowy lub usługę. Koszty pośrednie są porządkowane zgodnie z przyjętym systemem w trakcie okresu, a następnie rozliczane są na poszczególne produkty przy użyciu adekwatnych kluczy podziałowych. Zasadniczo koszty pośrednie dzielimy na:

  • koszty wydziałowe,

  • koszty ogólnego zarządu,

  • koszty sprzedaży,

  • koszty zakupu.

Co zaliczamy w poczet kosztów o charakterze wydziałowym?

Są to pośrednie koszty wytworzonych produktów, które to zostały poniesione w wydziale podstawowej produkcji, ujmowane są na koncie „koszty wydziałowe”, zaliczamy do nich między innymi:

  • zużycie materiałów pomocniczych, które zostają spożytkowane przez wydziały podstawowe,

  • honoraria oraz narzuty na wynagrodzenia pracowników pośrednio produkcyjnych, administracji poszczególnych wydziałów,

  • koszty energii i paliwa dostarczane przez kontrahentów, a także własne wydziały pomocnicze,

  • amortyzację środków trwałych wydziałów o charakterze podstawowym,

  • konserwacje oraz niezbędne remonty majątku trwałego.

Co będzie kosztem ogólnego zarządu?

Najprościej mówiąc, koszty ogólne zarządu są to ogólnoadministracyjne oraz ogólnoprodukcyjne koszty, które dotyczą organizacji kierownictwa, a także ogólnie pojętej obsługi działalności przedsiębiorstwa i są ujmowane na koncie „koszty ogólnego zarządu”. Zasadniczo można wyróżnić dwojaki podział:

1.      Koszty o charakterze administracyjno-gospodarczym obejmujące między innymi:

a.      wynagrodzenia zarządu oraz administracji wraz z narzutami,

b.      koszty podróży pracowników zarządu czy administracji,

c.      koszty biurowe,

d.      koszty powiązane z reprezentacją przedsiębiorstwa na zewnątrz.

2.      Koszty o charakterze ogólnoprodukcyjnym – odnoszą się do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa, która nie dotyczy wybranych wydziałów. Zasadniczo można wyróżnić tutaj koszty związane z utrzymaniem obiektu, które zapewniają istnienie przedsiębiorstwa jako całości.

Co uznajemy za ciężar kosztów sprzedaży?

 W rachunkowości do ewidencji kosztów sprzedaży stosowane jest konto o tej samej nazwie, tj. „koszty sprzedaży”. Są to wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku ze sprzedażą produktów. Do ponoszonych kosztów zalicza się m.in.: wydatki związane z opakowaniem produktu w celu zabezpieczenia go podczas transportu, koszty związane z załadunkiem oraz rozładunkiem, koszty reklamy powiązane ze sprzedażą produktu i inne koszty, które powiązane są ze sprzedażą produktu.

Tagi:
Polecane