BiznesINFO.pl
asparagus-2169305 640

www.pixabay.com

Komu przysługuje posiłek regeneracyjny?

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Aleksandra Czerwińska

Udostępnij:

Pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatny posiłek i napój regeneracyjny pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. Obowiązujące przepisy regulują kto i na jakich warunkach jest do tego uprawniony, a także jakie formalności muszą zostać spełnione.

Komu przysługuje posiłek regeneracyjny?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996r., pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłek regeneracyjny pracownikom, którzy wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym i powodują podczas zmiany roboczej:

- wydatek energetyczny organizmu - mężczyźni powyżej 2000 kcal, kobiety powyżej 1100
kcal;

- wydatek energetyczny organizmu, gdy praca wykonywana jest w zamkniętym pomieszczeniu, w którym temperatura nie przekracza 10 stopni - mężczyźni powyżej 1500 kcal, kobiety 1000 kcal;

- wydatek energetyczny organizmu, gdy praca wykonywana jest na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca - mężczyźni powyżej 1500 kcal, kobiety 1000 kcal.

Pracodawca powinien również zapewnić posiłek regeneracyjny osobom, które pracują przy
usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, a także osobom pracującym pod ziemią.

Komu należy się napój profilaktyczny?

Rozporządzenie mówi również o obowiązku zapewnienia pracownikom podczas całej zmiany
roboczej napojów profilaktycznych. Napoje powinny zostać dostarczone w "ilości zaspokajającej potrzeby pracowników".

Gorący napój należy się pracownikowi, gdy:

- praca ma miejsce na otwartej przestrzeni przy temperaturze poniżej 10 stopni;

- praca odbywa się w warunkach zimnego mikroklimatu (wskaźnik WCI powyżej 1000).

Zimny napój należy dostarczyć, gdy:

- prace wykonywane są na otwartej przestrzeni, a temperatura przekracza 25 stopni;

- praca związana jest z wysiłkiem fizycznym i powoduje wydatek energetyczny u mężczyzn
powyżej 1500 kcal, a u kobiet 1000 kcal;

- na stanowisku pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza
28 stopni;

- praca wykonywana jest w warunkach gorącego mikroklimatu (wskaźnik WGBT wynosi powyżej 25 stopni) - w tym przypadku napoje muszą zawierać sole mineralne i witaminy.

Czy ma znaczenie forma zatrudnienia?

Wydawanie posiłków regeneracyjnych i napojów profilaktycznych związane jest z przepisami
dotyczącymi BHP. Z uwagi na istotę tych przepisów, obejmują one wszystkie formy zatrudnienia, również osoby zatrudnione na umowę zlecenie czy umowę o dzieło.

Jakie są wymogi posiłku regeneracyjnego?

Przepisy regulują szczegóły dotyczące posiłku regeneracyjnego, jego wartość kaloryczna
musi wynosić około 1000 kcal. Podana jest także zawartość poszczególnych składników odżywczych. Posiłek musi zawierać:

- 50-55% węglowodanów;

- 30-35% tłuszczów;

- 15% białek.

Jaką formę ma posiłek regeneracyjny?

Posiłek powinien być podany każdego dnia pracy w formie dania gorącego i w czasie przerwy. Jednakże, 9 lipca 2019 roku weszła nowelizacja ustawy, według której pracodawca ma możliwość:

- zapewnić pracownikowi posiłek w punkcie gastronomicznym poprzez przekazanie bonu, talonu lub kuponu;

- przekazać pracownikowi produkty do przygotowania posiłku we własnym zakresie.

Coraz bardziej popularne stają się także karty przedpłacone. Zgromadzone na nich środki mogą być wykorzystane w różnych punktach gastronomicznych czy sklepach. Taka możliwość występuje w momencie, gdy pracodawca nie ma możliwości wydania posiłku ze względu na rodzaj pracy.

Co grozi za brak posiłku regeneracyjnego?

Brak posiłku regeneracyjnego oraz napoju profilaktycznego jest naruszeniem przepisów i zasad BHP. W tej sytuacji zarówno pracodawca, jak i osoba kierująca pracownikami, narażeni są na karę grzywny. Wysokość tej grzywny zależy od okoliczności. Inspektor pracy podczas kontroli może nałożyć karę grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości do 2000 zł lub skierować wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie grzywną od 1000 do 30 000 zł.

Czy posiłek regeneracyjny podlega opodatkowaniu?

Wartość posiłków, które udostępniane są pracownikom, jest zwolniona ze składek do
wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 190 zł, a jeśli posiłki wynikają z przepisów BHP - bez ograniczeń.

Wartość pieniężna powinna być ustalona na takich samych zasadach jak w przypadku przychodów z tego tytułu do celów podatkowych:

- jeśli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej
pracodawcy - według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy;

- jeśli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione przez pracodawcę - według cen ich
zakupu.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >