Kody CN – czym są, jak je ustalić, czy muszą znaleźć się na fakturze?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Kody CN – czym są, jak je ustalić, czy muszą znaleźć się na fakturze?

Od lipca 2020 obowiązuje nowa matryca stawek VAT, która zastąpiła dotychczasową Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Za jej pomocą podatnik wybiera właściwą dla sprzedanego towaru stawkę VAT. Nowa matryca określana jest mianem nomenklatury scalonej, czyli kodów CN.

Czym są kody CN?

Nomenklatura scalona albo kody CN to podstawowy element Wspólnej Taryfy Celnej, który pozwala na sklasyfikowanie towarów w obrocie międzynarodowym. Tworzą one system, który umożliwia dokonywanie identyfikacji towarów.

Kod CN to 8-cyfrowe rozwinięcie Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS). Nadzór nad nomenklaturą scaloną sprawuje Komisja Europejska, a jej umocowanie prawne znajduje się w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2657/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Kodami CN klasyfikuje się jedynie towary, natomiast usługi sklasyfikowane są za pomocą PKWiU 2015.

Znajomość nowej matrycy VAT jest konieczna, aby stwierdzić:

 • czy jest konieczny split payment,
 • czy jest możliwe zastosowanie zwolnienia z VAT,
 • kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla danych towarów,
 • czy jest możliwe zastosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Jak ustalić kod CN?

Aby ustalić w sposób wiążący dla organu podatkowego prawidłową stawkę VAT zgodną z nomenklaturą scaloną, należy złożyć wniosek o wydanie WIS (wiążącej informacji stawkowej).

Kody CN można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – w Przeglądarce Taryfowej i na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie dostępne są również klucze powiązań między kodami CN 2020 a PKWiU 2015.

Czy kody CN są obowiązkowe na fakturze?

Zgodnie z ustawą o VAT faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer identyfikujący,
 • imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i NIP-y,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę lub rodzaj towaru/ usługi,
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku,
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

W związku z powyższym dane określone w ustawie o VAT nie obejmują kodu CN jako obowiązkowego elementu. Podatnicy mogą zatem zamieścić kody CN na fakturze, nie muszą jednak tego robić. Aczkolwiek pozwoli to nabywcy zweryfikować zastosowaną przez sprzedawcę stawkę VAT.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News